ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [297] 26 Tatra kho āyasmā mahākaccāno bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  mahākaccāno etadavoca acchariyaṃ āvuso
abbhutaṃ  āvuso  yāvañcidaṃ  tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  sambādhe okāsādhigamo anubuddho sattānaṃ visuddhiyā
Sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya yadidaṃ cha anussatiṭṭhānāni katamāni
cha  idhāvuso  ariyasāvako  tathāgataṃ  anussarati  itipi  so bhagavā
.pe.  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti yasmiṃ āvuso samaye
ariyasāvako  tathāgataṃ  anussarati  nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti  nikkhantaṃ
muttaṃ  vuṭṭhitaṃ  gedhamhā gedhoti kho āvuso pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ sa kho so āvuso ariyasāvako sabbaso ākāsasamena cetasā
viharati vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena idampi
kho  āvuso  ārammaṇaṃ  karitvā evamidhekacce sattā visuddhidhammā
bhavanti.
   {297.1} Puna caparaṃ āvuso ariyasāvako dhammaṃ anussarati svākkhāto
bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ veditabbo viññūhīti yasmiṃ āvuso
samaye ariyasāvako dhammaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye cittaṃ hoti nikkhantaṃ muttaṃ
vuṭṭhitaṃ  gedhamhā  gedhoti  kho  āvuso  pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ  sa  kho  so  āvuso ariyasāvako sabbaso ākāsasamena
cetasā  viharati  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena
Abyāpajjhena  idampi  kho āvuso ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce
sattā visuddhidhammā bhavanti.
   {297.2}  Puna  caparaṃ  āvuso  ariyasāvako saṅghaṃ anussarati
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassāti  yasmiṃ [1]- samaye ariyasāvako saṅghaṃ anussarati nevassa
tasmiṃ  samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
na  mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti
nikkhantaṃ  muttaṃ  vuṭṭhitaṃ  gedhamhā  gedhoti kho āvuso pañcannetaṃ
kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  sa  kho  so  āvuso  ariyasāvako sabbaso
ākāsasamena cetasā viharati vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  idampi  kho āvuso ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce
sattā visuddhidhammā bhavanti.
   {297.3} Puna caparaṃ āvuso ariyasāvako attano sīlāni anussarati
akhaṇḍāni  .pe. samādhisaṃvattanikāni yasmiṃ āvuso samaye ariyasāvako
sīlaṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na
dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti nikkhantaṃ muttaṃ vuṭṭhitaṃ gedhamhā gedhoti
kho  āvuso  pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ sa kho so āvuso
ariyasāvako sabbaso ākāsasamena cetasā viharati vipulena mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  idampi kho āvuso ārammaṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare āvusoti dissati.
Karitvā evamidhekacce sattā visuddhidhammā bhavanti.
   {297.4} Puna caparaṃ āvuso ariyasāvako attano cāgaṃ anussarati
lābhā vata me suladdhaṃ vata me yohaṃ .pe. Yācayogo dānasaṃvibhāgaratoti
yasmiṃ  āvuso  samaye  ariyasāvako [1]- cāgaṃ anussarati nevassa
tasmiṃ  samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye
cittaṃ  hoti  nikkhantaṃ  muttaṃ vuṭṭhitaṃ gedhamhā gedhoti kho āvuso
pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  sa  kho so āvuso ariyasāvako
sabbaso  ākāsasamena  cetasā  viharati  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  idampi kho āvuso ārammaṇaṃ
karitvā evamidhekacce sattā visuddhidhammā bhavanti.
   {297.5} Puna caparaṃ āvuso ariyasāvako devatā anussarati santi
devā cātummahārājikā .pe. santi devā taduttari yathārūpāya saddhāya
samannāgatā  tā  devatā  ito  cutā  tattha  upapannā mayhampi
tathārūpā  saddhā  saṃvijjati yathārūpena sīlena .pe. sutena cāgena
paññāya samannāgatā tā devatā ito cutā tattha upapannā mayhampi
tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti  yasmiṃ  āvuso  samaye  ariyasāvako
attano  ca  tāsañca  devatānaṃ  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca
paññañca  anussarati  nevassa  tasmiṃ  samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. attanoti dissati.
Hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ
hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti  nikkhantaṃ  muttaṃ
vuṭṭhitaṃ  gedhamhā  gedhoti  kho  āvuso  pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ sa kho so āvuso ariyasāvako sabbaso ākāsasamena cetasā
viharati vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena idampi
kho āvuso ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā visuddhidhammā bhavanti
acchariyaṃ  āvuso  abbhutaṃ  āvuso yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena sambādhe okāsādhigamo anubuddho
sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ imāni
cha anussatiṭṭhānānīti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 350-354. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7379              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7379              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=297&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=277              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=297              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2475              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2475              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com