ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [298] 27 Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  so  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca kati nu kho bhante
samayā manobhāvaniyassa 1- bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {298.1} Chayime bhikkhu samayā manobhāvaniyassa 1- bhikkhuno dassanāya
upasaṅkamituṃ katame cha idha bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti tasmiṃ samaye manobhāvaniyo 1- bhikkhu
upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo ahaṃ kho āvuso kāmarāgapariyuṭṭhitena
@Footnote: 1 Ma. Yu. manobhāvanī ....
Cetasā  viharāmi  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāmi sādhu vata me āyasmā kāmarāgassa
pahānāya  dhammaṃ desetūti tassa 1- manobhāvaniyo bhikkhu kāmarāgassa
pahānāya  dhammaṃ  deseti  ayaṃ  bhikkhu paṭhamo samayo manobhāvaniyassa
bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ.
   {298.2} Puna caparaṃ bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati byāpādaparetena uppannassa ca byāpādassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa vacanīyo ahaṃ kho āvuso byāpādapariyuṭṭhitena cetasā viharāmi
byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāmi  sādhu  vata  me āyasmā byāpādassa pahānāya dhammaṃ
desetūti tassa manobhāvaniyo bhikkhu byāpādassa pahānāya dhammaṃ deseti
ayaṃ bhikkhu dutiyo samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ.
   {298.3} Puna caparaṃ bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa ca thīnamiddhassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa vacanīyo ahaṃ kho āvuso thīnamiddhapariyuṭṭhitena cetasā viharāmi
thīnamiddhaparetena  uppannassa  ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāmi  sādhu  vata  me  āyasmā thīnamiddhassa pahānāya dhammaṃ
desetūti  tassa  manobhāvaniyo  bhikkhu  thīnamiddhassa  pahānāya  dhammaṃ
@Footnote: 1 Po. tassa ca.
Deseti  ayaṃ  bhikkhu tatiyo samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya
upasaṅkamituṃ.
   {298.4} Puna caparaṃ bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena
cetasā viharati uddhaccakukkuccaparetena uppannassa ca uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tasmiṃ  samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu
upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo ahaṃ kho āvuso uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena
cetasā viharāmi uddhaccakukkuccaparetena uppannassa ca uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāmi sādhu vata me āyasmā uddhaccakukkuccassa
pahānāya  dhammaṃ desetūti tassa manobhāvaniyo bhikkhu uddhaccakukkuccassa
pahānāya dhammaṃ deseti ayaṃ bhikkhu catuttho samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno
dassanāya upasaṅkamituṃ.
   {298.5} Puna caparaṃ bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  vicikicchāparetena uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa vacanīyo ahaṃ kho āvuso vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharāmi
vicikicchāparetena uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāmi
sādhu  vata me āyasmā vicikicchāya pahānāya dhammaṃ desetūti tassa
manobhāvaniyo  bhikkhu  vicikicchāya  pahānāya dhammaṃ deseti ayaṃ bhikkhu
pañcamo samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ.
   {298.6} Puna caparaṃ bhikkhu yasmiṃ samaye bhikkhu yaṃ nimittaṃ āgamma yaṃ
Nimittaṃ  manasikaroto  anantarā  āsavānaṃ khayo hoti taṃ nimittaṃ na
jānāti  na  passati  tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ kho āvuso yaṃ nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ
manasikaroto  anantarā  āsavānaṃ  khayo  hoti  taṃ  nimittaṃ  na
jānāmi  na  passāmi  sādhu  vata  me āyasmā āsavānaṃ khayāya
dhammaṃ  desetūti  tassa  manobhāvaniyo  bhikkhu āsavānaṃ khayāya dhammaṃ
deseti  ayaṃ  bhikkhu chaṭṭho samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya
upasaṅkamituṃ  .  ime  kho bhikkhu cha samayā manobhāvaniyassa bhikkhuno
dassanāya upasaṅkamitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 354-357. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7456              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7456              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=298&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=278              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=298              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2490              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2490              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com