ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [299]  28  Ekaṃ  samayaṃ sambahulā therā bhikkhū bārāṇasiyaṃ
viharanti isipatane migadāye . atha kho tesaṃ therānaṃ bhikkhūnaṃ pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   maṇḍalamāḷe   sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ
ayamantarā kathā udapādi ko nu kho āvuso samayo manobhāvaniyassa
bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {299.1} Evaṃ vutte aññataro bhikkhu there bhikkhū etadavoca yasmiṃ
āvuso  samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
pāde  pakkhāletvā  nisinno  hoti pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  so  samayo  manobhāvaniyassa
bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {299.2} Evaṃ vutte aññataro bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca na kho
Āvuso  samayo  manobhāvaniyassa  bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ yasmiṃ
āvuso  samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
pāde  pakkhāletvā  nisinno  hoti pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  cārittakilamathopissa  tasmiṃ
samaye  appaṭippassaddho  hoti  bhattakilamathopissa  tasmiṃ  samaye
appaṭippassaddho  hoti  tasmā  so asamayo manobhāvaniyassa bhikkhuno
dassanāya  upasaṅkamituṃ  yasmiṃ  āvuso  samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  vihārapacchāyāyaṃ  nisinno  hoti
pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
so samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {299.3} Evaṃ vutte aññataro bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca na kho
āvuso  samayo  manobhāvaniyassa  bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ yasmiṃ
āvuso  samaye manobhāvaniyo bhikkhu sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
vihārapacchāyāyaṃ  nisinno  hoti  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ
paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  yadevassa  divā  samādhinimittaṃ
manasikataṃ  hoti  tadevassa  tasmiṃ  samaye  samudācarati  tasmā  so
asamayo  manobhāvaniyassa  bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ yasmiṃ āvuso
samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu  rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya nisinno
hoti pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
so samayo manobhāvaniyassa bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {299.4} Evaṃ vutte aññataro bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca na kho
āvuso  samayo  manobhāvaniyassa  bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ yasmiṃ
āvuso  samaye  manobhāvaniyo  bhikkhu rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya
nisinno  hoti  pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ
upaṭṭhapetvā  ojaṭṭhāyissa tasmiṃ samaye kāyo hoti phāsukassa 1-
hoti  buddhānaṃ sāsanaṃ manasi kātuṃ tasmā so samayo manobhāvaniyassa
bhikkhuno dassanāya upasaṅkamitunti.
   {299.5} Evaṃ vutte āyasmā mahākaccāno there bhikkhū etadavoca
sammukhā  me  taṃ  āvuso  bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ chayime
bhikkhu  samayā  manobhāvaniyassa  bhikkhuno  dassanāya upasaṅkamituṃ katame
cha  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  bhikkhu  kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā
viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa   vacanīyo  ahaṃ  kho  āvuso  kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharāmi  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāmi sādhu vata me āyasmā kāmarāgassa
pahānāya  dhammaṃ  desetūti  tassa  manobhāvaniyo  bhikkhu kāmarāgassa
pahānāya  dhammaṃ  deseti  ayaṃ  bhikkhu paṭhamo samayo manobhāvaniyassa
bhikkhuno dassanāya upasaṅkamituṃ.
   {299.6}   Puna  caparaṃ  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  bhikkhu
byāpādapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  .pe.  thīnamiddhapariyuṭṭhitena
@Footnote: 1 Ma. Yu. phāsussa.
Cetasā   viharati   uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena   cetasā  viharati
vicikicchāpariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  .pe. yaṃ nimittaṃ āgamma yaṃ
nimittaṃ  manasikaroto  anantarā  āsavānaṃ  khayo  hoti  taṃ nimittaṃ
na jānāti na passati tasmiṃ samaye manobhāvaniyo bhikkhu upasaṅkamitvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ kho āvuso yaṃ nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ
manasikaroto  anantarā  āsavānaṃ  khayo  hoti  taṃ  nimittaṃ  na
jānāmi na passāmi sādhu vata me āyasmā āsavānaṃ khayāya dhammaṃ
desetūti  tassa  manobhāvaniyo bhikkhu āsavānaṃ khayāya dhammaṃ deseti
ayaṃ  bhikkhu  chaṭṭho  samayo  manobhāvaniyassa  bhikkhuno  dassanāya
upasaṅkamituṃ  .  sammukhā  me  taṃ  āvuso  bhagavato sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ime  kho  bhikkhu  cha  samayā  manobhāvaniyassa  bhikkhuno
dassanāya upasaṅkamitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 357-360. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7516              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7516              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=299&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=279              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=299              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2499              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2499              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com