ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [5] Tatra kho āyasmā ānando bhikkhū āmantesi dussīlassa
āvuso  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro  avippaṭisāre
asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje
asati  pāmujjavipannassa hatūpanisā hoti pīti pītiyā asati pītivipannassa
hatūpanisā  hoti  passaddhi  passaddhiyā asati passaddhivipannassa hatūpanisaṃ
hoti  sukhaṃ  sukhe  asati  sukhavipannassa  hatūpaniso hoti sammāsamādhi
sammāsamādhimhi   asati   sammāsamādhivipannassa   hatūpanisaṃ   hoti
yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane   asati   yathābhūtañāṇa-
dassanavipannassa  hatūpaniso  hoti  nibbidāvirāgo  nibbidāvirāge
asati   nibbidāvirāgavipannassa   hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ
seyyathāpi  āvuso  rukkho  sākhāpalāsavipanno  tassa  pappaṭikāpi
na  pāripūriṃ  gacchati  tacopi  pheggupi  sāropi na pāripūriṃ gacchati
evameva  kho  āvuso  dussīlassa  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti
avippaṭisāro  avippaṭisāre  asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ
hoti pāmujjaṃ .pe. Vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {5.1}  Sīlavato  āvuso  sīlasampannassa  upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  sati  pāmujjasampannassa
upanisasampannā  hoti  pīti  pītiyā sati pītisampannassa upanisasampannā
hoti  passaddhi  passaddhiyā  sati  passaddhisampannassa  upanisasampannaṃ
hoti   sukhaṃ   sukhe   sati   sukhasampannassa   upanisasampanno
Hoti   sammāsamādhi  sammāsamādhimhi  sati  sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  yathābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa   upanisasampanno  hoti  nibbidāvirāgo
nibbidāvirāge  sati  nibbidāvirāgasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti
vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  āvuso  rukkho  sākhāpalāsasampanno
tassa  pappaṭikāpi  pāripūriṃ  gacchati tacopi pheggupi sāropi pāripūriṃ
gacchati  evameva  kho āvuso sīlavato sīlasampannassa upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ hoti pāmujjaṃ .pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 7-8. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=126              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=126              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=5&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=5              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com