ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [67]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā kosalesu cārikañcaramāno mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  naḷakapānaṃ nāma kosalānaṃ nigamo tadavasari
tatra sudaṃ bhagavā naḷakapāne viharati palāsavane tena kho pana samayena
bhagavā  tadahuposathe  bhikkhusaṅghaparivuto  nisinno  hoti athakho bhagavā
bahudeva  rattiṃ bhikkhū 1- dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā
samuttejetvā sampahaṃsetvā tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā
āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi vigatathīnamiddho kho sārīputta bhikkhusaṅgho
paṭibhātu taṃ sārīputta bhikkhūnaṃ dhammī kathā piṭṭhi me āgilāyati tamahaṃ
āyamissāmīti  .  evaṃ  bhanteti kho āyasmā sārīputto bhagavato
paccassosi.
   {67.1} Athakho bhagavā catuguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpetvā dakkhiṇena
passena  sīhaseyyaṃ kappesi pāde pādaṃ accādhāya sato sampajāno
uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  .  tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū
āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa paccassosuṃ . āyasmā sārīputto etadavoca yassakassaci
āvuso  saddhā  natthi  kusalesu dhammesu hiri natthi ... ottappaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhūnaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Natthi ... viriyaṃ 1- natthi ... Paññā natthi kusalesu dhammesu tassa yā
ratti vā divaso vā āgacchati pārihāniyeva 2- pāṭikaṅkhā kusalesu
dhammesu  no  vuḍḍhi  seyyathāpi  āvuso  kāḷapakkhe candassa yā
ratti  vā divaso vā āgacchati hāyateva vaṇṇena hāyati maṇḍalena
hāyati  ābhāya  hāyati  ārohapariṇāhena  evameva  kho āvuso
yassakassaci  saddhā natthi kusalesu dhammesu hiri natthi ... ottappaṃ
natthi ... viriyaṃ natthi ... paññā natthi kusalesu dhammesu tassa yā
ratti vā divaso vā āgacchati pārihāniyeva 2- pāṭikaṅkhā kusalesu
dhammesu no vuḍḍhi
   {67.2}  assaddho purisapuggaloti āvuso parihānametaṃ ahiriko
purisapuggaloti   āvuso  parihānametaṃ  anottappī  purisapuggaloti
āvuso  parihānametaṃ  kusīto  purisapuggaloti  āvuso  parihānametaṃ
duppañño  purisapuggaloti  āvuso  parihānametaṃ kodhano purisapuggaloti
āvuso  parihānametaṃ  upanāhī  purisapuggaloti  āvuso  parihānametaṃ
pāpiccho  purisapuggaloti āvuso parihānametaṃ pāpamitto purisapuggaloti
āvuso parihānametaṃ micchādiṭṭhiko purisapuggaloti āvuso parihānametaṃ.
   {67.3} Yassakassaci āvuso saddhā atthi kusalesu dhammesu hiri
atthi ... ottappaṃ atthi ... viriyaṃ atthi ... Paññā atthi kusalesu
dhammesu  tassa  yā  ratti  vā  divaso  vā āgacchati vuḍḍhiyeva
pāṭikaṅkhā  kusalesu  dhammesu  no  pārihāni  seyyathāpi  āvuso
juṇhapakkhe  candassa  yā ratti vā divaso vā āgacchati vaḍḍhateva
@Footnote: 1 Ma. vīriyaṃ. 2 Ma. Yu. hāniyeva.
Vaṇṇena  vaḍḍhati  maṇḍalena  vaḍḍhati ābhāya vaḍḍhati ārohapariṇāhena
evameva kho āvuso yassakassaci saddhā atthi kusalesu dhammesu hiri atthi
... Ottappaṃ atthi ... Viriyaṃ atthi ... Paññā atthi kusalesu dhammesu tassa
yā ratti vā divaso vā āgacchati vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu
no  pārihāni  saddho  purisapuggaloti  āvuso aparihānametaṃ hirimā
purisapuggaloti  āvuso  aparihānametaṃ ottappī purisapuggaloti āvuso
aparihānametaṃ  āraddhaviriyo  purisapuggaloti  āvuso  aparihānametaṃ
paññavā  purisapuggaloti āvuso aparihānametaṃ akkodhano purisapuggaloti
āvuso  aparihānametaṃ  anupanāhī purisapuggaloti āvuso aparihānametaṃ
appiccho   purisapuggaloti  āvuso  aparihānametaṃ  kalyāṇamitto
purisapuggaloti  āvuso  aparihānametaṃ  sammādiṭṭhiko  purisapuggaloti
āvuso aparihānametaṃ.
   {67.4}  Athakho  bhagavā  paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
āmantesi  sādhu  sādhu  sārīputta  yassakassaci  sārīputta  saddhā
natthi kusalesu dhammesu hiri natthi ... Ottappaṃ natthi ... Viriyaṃ natthi ...
Paññā  natthi  kusalesu  dhammesu  tassa yā ratti vā divaso vā
āgacchati hāniyeva pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no vuḍḍhi seyyathāpi
sārīputta  kāḷapakkhe  candassa yā ratti vā divaso vā āgacchati
hāyateva  vaṇṇena  hāyati  maṇḍalena  hāyati  ābhāya  hāyati
ārohapariṇāhena  evameva  kho  sārīputta yassakassaci saddhā natthi
Kusalesu dhammesu .pe. Paññā natthi kusalesu dhammesu .pe.
   {67.5} Assaddho purisapuggaloti sārīputta parihānametaṃ ahiriko ...
Anottappī kusīto ... Duppañño ... Kodhano ... Upanāhī ... Pāpiccho ...
Pāpamitto ... micchādiṭṭhiko purisapuggaloti sārīputta parihānametaṃ .
Yassakassaci  sārīputta saddhā atthi kusalesu dhammesu hiri atthi ...
Ottappaṃ atthi ... viriyaṃ atthi ... paññā atthi kusalesu dhammesu
tassa  yā  ratti  vā  divaso vā āgacchati vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā
kusalesu  dhammesu  no  pārihāni  seyyathāpi  sārīputta juṇhapakkhe
candassa  yā  ratti  vā  divaso vā āgacchati vaḍḍhateva vaṇṇena
vaḍḍhati  maṇḍalena  vaḍḍhati  ābhāya  vaḍḍhati  ārohapariṇāhena
evameva  kho  sārīputta  yassakassaci saddhā atthi kusalesu dhammesu
hiri atthi ... ottappaṃ atthi ... viriyaṃ atthi ... paññā atthi
kusalesu dhammesu tassa yā ratti vā divaso vā āgacchati vuḍḍhiyeva
pāṭikaṅkhā  kusalesu  dhammesu  no pārihāni  saddho purisapuggaloti
sārīputta aparihānametaṃ hirimā ... ottappī ... Āraddhaviriyo ...
Paññavā ... Akkodhano ... Anupanāhī ... Appiccho ... Kalyāṇamitto ...
Sammādiṭṭhiko purisapuggaloti sārīputta aparihānametanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 131-134. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2723              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2723              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=67&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7947              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7947              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com