ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [69] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena  kho  pana samayena sambahulā bhikkhū pacchābhattaṃ
Piṇḍapātapaṭikkantā   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnā   sannipatitā
anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ
mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ vatthakathaṃ
sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ñātikathaṃ yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ
janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  sūrakathaṃ  1- visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ
nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ iti bhavābhavakathaṃ iti vāti.
   {69.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenupaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi
kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   {69.2}  Idha  mayaṃ  bhante  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā
upaṭṭhānasālāyaṃ  sannisinnā  sannipatitā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ
anuyuttā viharāma seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ .pe. Iti bhavābhavakathaṃ iti
vāti . na kho panetaṃ bhikkhave tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā 2-
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ tumhe anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ
anuyuttā  vihareyyātha  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ
senākathaṃ  bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ
mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ
janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ
nānattakathaṃ  lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ  iti  bhavābhavakathaṃ  iti  vā
dasayimāni  bhikkhave  kathāvatthūni katamāni dasa appicchakathā santuṭṭhikathā
@Footnote: 1 Po. surākathaṃ .  2 Ma. saddhāya.
Pavivekakathā   asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā  samādhikathā
paññākathā  vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā 1- imāni kho bhikkhave
dasa  kathāvatthūni  imesaṃ  ce  tumhe  bhikkhave  dasannaṃ kathāvatthūnaṃ
upādāyupādāya kathaṃ katheyyātha imesampi candimasuriyānaṃ evaṃmahiddhikānaṃ
evaṃmahānubhāvānaṃ  tejasā  tejaṃ  pariyādiyeyyātha  ko pana vādo
aññatitthiyānaṃ paribbājakānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 137-139. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2863              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2863              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=69&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=69              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7956              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7956              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com