ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [70] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena  kho  pana samayena sambahulā bhikkhū pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisannā   sannipatitā
anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ
mahāmattakathaṃ .pe. iti bhavābhavakathaṃ iti vāti. Athakho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena upaṭṭhānasālā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha
bhikkhave etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   {70.1}  Idha  mayaṃ  bhante  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā
upaṭṭhānasālāyaṃ  sannisinnā  sannipatitā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ
anuyuttā viharāma seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ .pe. Iti bhavābhavakathaṃ iti vā.
   {70.2}  Na  kho panetaṃ bhikkhave tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  anekavihitaṃ
tiracchānakathaṃ   anuyuttā  viharāma  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  .pe.
@Footnote: 1 Po. Ma. vimutti ... kathāti.
Iti  bhavābhavakathaṃ  iti  vā  dasayimāni  bhikkhave  pāsaṃsāni ṭhānāni
katamāni  dasa  idha  bhikkhave  bhikkhu  attanā  ca  appiccho hoti
appicchakathañca   bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  appiccho  ca  bhikkhu
appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ  ṭhānaṃ  attanā  ca
santuṭṭho  hoti  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  santuṭṭho
bhikkhu  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ  ṭhānaṃ  attanā
ca  pavivitto  hoti  pavivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā hoti pavivitto
bhikkhu  pavivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ ṭhānaṃ attanā ca
asaṃsaṭṭho  hoti  asaṃsaṭṭhakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  asaṃsaṭṭho
bhikkhu  asaṃsaṭṭhakathañca  bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ ṭhānaṃ attanā ca
āraddhaviriyo   hoti  viriyārambhakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  hoti
āraddhaviriyo  bhikkhu  viriyārambhakathañca  bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ
ṭhānaṃ  attanā  ca  sīlasampanno  hoti  sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ
kattā  hoti  sīlasampanno  bhikkhu  sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ kattāti
pāsaṃsametaṃ  ṭhānaṃ attanā ca samādhisampanno hoti samādhisampadākathañca
bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  samādhisampanno  bhikkhu  samādhisampadākathañca
bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ  ṭhānaṃ  attanā  ca  paññāsampanno
hoti  paññāsampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  paññāsampanno
bhikkhu   paññāsampadākathañca   bhikkhūnaṃ   kattāti   pāsaṃsametaṃ
ṭhānaṃ  attanā  ca  vimuttisampanno  hoti  vimuttisampadākathañca
Bhikkhūnaṃ  kattā  hoti  vimuttisampanno  bhikkhu  vimuttisampadākathañca
bhikkhūnaṃ  kattāti pāsaṃsametaṃ ṭhānaṃ attanā ca vimuttiñāṇadassanasampanno
hoti   vimuttiñāṇadassanasampadākathañca   bhikkhūnaṃ   kattā   hoti
vimuttiñāṇadassanasampanno    bhikkhu    vimuttiñāṇadassanasampadākathañca
bhikkhūnaṃ  kattāti  pāsaṃsametaṃ  ṭhānaṃ  imāni  kho  bhikkhave  dasa
pāsaṃsāniṭṭhānānīti.
          Yamakavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     avijjātaṇhāniṭṭhā ca  avecca dve sukhāni ca
     naḷakapānena dve ca 1-  vatthukathā apare dve 2-.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 139-141. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2893              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2893              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=70&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8000              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8000              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com