ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [73] Dasayime bhikkhave dhammā iṭṭhā kantā manāpā dullabhā
lokasmiṃ  katame  dasa  bhogā  iṭṭhā  kantā  manāpā  dullabhā
lokasmiṃ  vaṇṇo  iṭṭho  kanto manāpo dullabho lokasmiṃ ārogyaṃ
iṭṭhaṃ kantaṃ manāpaṃ dullabhaṃ lokasmiṃ sīlāni iṭṭhāni kantāni manāpāni 8-
dullabhāni  lokasmiṃ  brahmacariyaṃ  iṭṭhaṃ  kantaṃ manāpaṃ lokasmiṃ mittā
iṭṭhā  kantā  manāpā  dullabhā  lokasmiṃ  bāhusaccaṃ  iṭṭhaṃ kantaṃ
manāpaṃ  dullabhaṃ  lokasmiṃ  paññā  iṭṭhā  kantā  manāpā dullabhā
@Footnote: 1 Yu. mātugāmopavicāro. 2 Po. Ma. Yu. pīti kaṇṭako. 3 Ma. assāsapassāso
@kaṇṭako. Yu. assāsapassāsakaṇṭako. 4 Ma. Yu. kaṇṭako. 5-6 Ma. Yu.
@etthantare nikaṇṭakā bhikkhave viharathāti dissanti. 7 Ma. Yu. akaṇṭakanikaṇṭakā.
@8 Ma. sīlaṃ kantaṃ ....
Lokasmiṃ dhammo iṭṭho kanto manāpo dullabho lokasmiṃ [1]- sattā 2-
iṭṭhā  kantā  manāpā  dullabhā  lokasmiṃ ime kho bhikkhave dasa
dhammā iṭṭhā kantā manāpā dullabhā lokasmiṃ 3-.
   {73.1} Imesaṃ kho bhikkhave dasannaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ
manāpānaṃ  dullabhānaṃ  lokasmiṃ  dasa  dhammā  paripanthā ālassaṃ 4-
anuṭṭhānaṃ  bhogānaṃ  paripantho  amaṇḍanā avibhūsanā vaṇṇassa paripantho
asappāyakiriyā  ārogyassa  paripantho  pāpamittatā sīlānaṃ paripantho
indriyaasaṃvaro   brahmacariyassa   paripantho  visaṃvādanā  mittānaṃ
paripantho   asajjhāyakiriyā   bāhusaccassa  paripantho  assussusā
aparipucchā  paññāya  paripantho  ananuyogo  apaccavekkhaṇā  dhammānaṃ
paripantho micchāpaṭipatti sattānaṃ paripantho imesaṃ kho bhikkhave dasannaṃ
dhammānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ manāpānaṃ dullabhānaṃ lokasmiṃ ime dasa dhammā
paripanthā.
   {73.2} Imesaṃ kho bhikkhave dasannaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ
manāpānaṃ dullabhānaṃ lokasmiṃ dasa dhammā āhārā anālassaṃ uṭṭhānaṃ 5-
bhogānaṃ  āhāro  maṇḍanā vibhūsanā vaṇṇassa āhāro sappāyakiriyā
ārogyassa  āhāro  kalyāṇamittatā sīlānaṃ āhāro indriyasaṃvaro
brahmacariyassa   āhāro   avisaṃvādanā   mittānaṃ   āhāro
sajjhāyakiriyā  bāhusaccassa  āhāro  sussusā  paripucchā  paññāya
āhāro  anuyogo  paccavekkhaṇā  dhammānaṃ  āhāro sammāpaṭipatti
sattānaṃ  āhāro  imesaṃ  kho  bhikkhave  dasannaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ
kantānaṃ manāpānaṃ dullabhānaṃ lokasmiṃ ime dasa dhammā āhārāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. dhammā iṭaṭhā .... 2 Ma. Yu. saggā. 3 Ma. ime ... lokasminti
@ime pāṭhā natthi. 4 Ma. ālasyaṃ. 5 Po. Ma. uṭṭhānaṃ anālasyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 145-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3024              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3024              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=73&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8077              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8077              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com