ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [89]  Athakho kokāliko 3- bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca pāpicchā bhante
sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgatāti  . mā hevaṃ
kokālika mā hevaṃ kokālika pasādehi kokālika sārīputtamoggallānesu
cittaṃ pesalā sārīputtamoggallānāti.
   {89.1}  Dutiyampi  kho  kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
kiñcāpi  me  bhante bhagavā saddhāyiko paccayiko athakho pāpicchāva
sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgatāti  . mā hevaṃ
kokālika mā hevaṃ kokālika pasādehi kokālika sārīputtamoggallānesu
@Footnote: 1 Ma. ṭhānametaṃ avakāso . 2 Ma. ... byasanānaṃ aññataraṃ bayasanaṃ nigaccheyya.
@Yu. aññataraṃ .... 3 Po. kokāliyo bhikkhu. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Cittaṃ pesalā sārīputtamoggallānāti.
   {89.2}  Tatiyampi  kho  kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
kiñcāpi kho me bhante bhagavā saddhāyiko paccayiko athakho pāpicchāva
sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgatāti  . mā hevaṃ
kokālika mā hevaṃ kokālika pasādehi kokālika sārīputtamoggallānesu
cittaṃ pesalā sārīputtamoggallānāti.
   {89.3} Athakho kokāliko bhikkhu uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  acirapakkantassa  ca  kokālikassa bhikkhuno
sāsapamattīhi  piḷakāhi  sabbo  kāyo  phuṭṭho  ahosi sāsapamattiyo
hutvā  muggamattiyo  ahesuṃ  muggamattiyo hutvā kāḷāyamattiyo 1-
ahesuṃ  kāḷāyamattiyo  hutvā  kolaṭṭhimattiyo ahesuṃ kolaṭṭhimattiyo
hutvā  kolamattiyo  ahesuṃ  kolamattiyo  hutvā  āmalakamattiyo
ahesuṃ  āmalakamattiyo hutvā [2]- veluvasalāṭukamattiyo 3- ahesuṃ
veluvasalāṭukamattiyo  hutvā  villamattiyo  ahesuṃ villamattiyo hutvā
pabhijjiṃsu  pubbañca  lohitañca  pagghariṃsu  svāssudaṃ  kaddalipattesu
seti macchova visakalikato 4-.
   {89.4}  Athakho tudipaccekabrahmā 5- yena kokāliko bhikkhu
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  vehāse  ṭhatvā  kokālikaṃ  bhikkhuṃ
etadavoca   pasādehi  kokālika  sārīputtamoggallānesu  cittaṃ
pesalā  sārīputtamoggallānāti  .  kosi  tvaṃ  āvusoti . ahaṃ
tudipaccekabrahmāti  . nanu tvaṃ āvuso bhagavatā anāgāmī byākato
atha kiñcarahi idhāgato passa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . athakho
@Footnote: 1 Po. kaḷāyamattiyo. Ma. Yu. kalāyamattiyo. 2 Ma. tiṇḍukmattiyo ahesuṃ
@tiṇḍukamattiyo hutvā. 3 Ma. Yu. beḷuvasilāṭkamattiyo. 4 Po. visakalekato.
@Ma. Yu. visagilito. 5 Ma. tulūpaccekabrahmā. Yu. tudupaccekabrahmā.
Tudipaccekabrahmā kokālikaṃ bhikkhuṃ gāthāya 1- ajjhabhāsi
     purisassa hi jātassa    kudhārī jāyate mukhe
     yāya chindati attānaṃ   bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.
     Yo nindiyaṃ pasaṃsati     taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo
     vicināti mukhena so kaliṃ  kalinā tena sukhaṃ na vindati.
        Appamatto ayaṃ kali
        yo akkhesu dhanaparājayo
        (sabbassāpi sahāpi attanā)
        ayameva mahattaro 2- kali
        yo sugatesu manaṃ padosaye 3-.
        Sataṃ sahassānaṃ nirabbudānaṃ
        chattiṃsati pañca ca abbudāni
        yamariyagarahī nirayaṃ upeti
        vācaṃ manañca 4- paṇidhāya pāpakanti.
   {89.5} Athakho kokāliko bhikkhu tenevābādhena kālamakāsi kālakato
ca  kokāliko  bhikkhu  padumanirayaṃ  upapajjati  sārīputtamoggallānesu
cittaṃ  āghāṭetvā . athakho brahmā sahampati abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ
ṭhito  kho  brahmā  sahampati  bhagavantaṃ  etadavoca  kokāliko
@Footnote: 1 Ma. gāthāhi. 2 Po. mahantataro. 3 Po. Ma. padūsaye. 4 Po. vācāmanañca.
Bhante bhikkhu kālakato kālakato ca bhante kokāliko bhikkhu padumanirayaṃ
upapanno  sārīputtamoggallānesu  cittaṃ  āghāṭetvāti  idamavoca
brahmā  sahampati  idaṃ vatvā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
tatthevantaradhāyi.
   {89.6} Athakho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
imaṃ bhikkhave rattiṃ brahmā sahampati abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo
kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi ekamantaṃ ṭhito kho bhikkhave brahmā
sahampati maṃ etadavoca kokāliko bhante bhikkhu kālakato kālakato ca
bhante  kokāliko  bhikkhu  padumanirayaṃ upapanno sārīputtamoggallānesu
cittaṃ  āghāṭetvāti idamavoca bhikkhave brahmā sahampati idaṃ vatvā
maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
   Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kīvadīghaṃ nu kho bhante
padumaniraye  āyuppamāṇanti . dīghaṃ kho bhikkhu padumaniraye āyuppamāṇaṃ
taṃ na sukaraṃ saṅkhātuṃ ettakāni vassānīti vā ettakāni vassasatānīti vā
ettakāni vassasahassānīti vā ettakāni vassasatasahassānīti vāti.
   {89.7} Sakkā pana bhante upamā 1- kātunti. Sakkā bhikkhūti
bhagavā avoca seyyathāpi bhikkhave vīsatikhāriko kosalako tilavāho tato
puriso  vassasatasahassassa  accayena  ekamekaṃ  tilaṃ  uddhareyya
khippataraṃ  kho  so  bhikkhu  vīsatikhāriko  kosalako  tilavāho
@Footnote: 1 Ma. .. upamaṃ.
Iminā  upakkamena  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ gaccheyya na tveva eko
abbudo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu vīsati abbudā nirayā evameko
nirabbudo  nirayo seyyathāpi bhikkhu vīsati nirabbudā nirayā evameko
ababbo 1- nirayo seyyathāpi bhikkhu vīsati ababbā nirayā evameko
ahaho  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  ahahā nirayā evameko
aṭaṭo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  aṭaṭā nirayā evameko
kumudo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  kumudā nirayā evameko
sogandhiko nirayo seyyathāpi bhikkhu vīsati sogandhikā nirayā evameko
uppalo 2- nirayo seyyathāpi bhikkhu uppalā nirayā evameko puṇḍarīko
nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati puṇḍarīkā nirayā evameko padumo
nirayo  padumaṃ  kho  pana  bhikkhu  nirayaṃ  kokāliko bhikkhu upapanno
sārīputtamoggallānesu  cittaṃ  āghāṭetvāti  idamavoca  bhagavā idaṃ
vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
     purisassa hi jātassa    kudhārī jāyate mukhe
     yāya chindati attānaṃ  bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.
     Yo nindiyaṃ pasaṃsati     taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo
     vicināti mukhena so kaliṃ  kalinā tena sukhaṃ na vindati.
     Appamatto ayaṃ kali    yo akkhesu dhanaparājayo
        (sabbassāpi sahāpi attanā)
         ayameva mahattaro kali
@Footnote: 1 Ma. Yu. abubo. 2 Ma. Yu. uppalako.
         Yo sugatesu manaṃ padosaye.
         Sataṃ sahassānaṃ nirabbudānaṃ
         chattiṃsati pañca ca abbudāni
         yamariyagarahī nirayaṃ upeti
         vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 181-186. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3811              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3811              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=89&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=89              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8157              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8157              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com