ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [114]  Adhammo  ca  bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho
ca  veditabbo  attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca anatthañca
@Footnote: 1 Ma.  saññā bojjhaṅgā micchattaṃ  bījaṃ vijjāya nijjaraṃ
@    dhovanaṃ tikicchā vamanaṃ         niddhamanaṃ dve asekhāti.
Viditvā  atthañca  yathā  dhammo  yathā  attho  tathā paṭipajjitabbaṃ
katamo ca bhikkhave adhammo katamo ca dhammo katamo ca anattho katamo
ca  attho  micchādiṭṭhi  bhikkhave adhammo sammādiṭṭhi dhammo ye ca
micchādiṭṭhipaccayā  aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti
ayaṃ  anattho  sammādiṭṭhipaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho.
   {114.1}  Micchāsaṅkappo  bhikkhave  adhammo  sammāsaṅkappo
dhammo  ye ca micchāsaṅkappapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā
sambhavanti ayaṃ anattho sammāsaṅkappapaccayā ca aneke kusalā dhammā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho.
   {114.2} Micchāvācā bhikkhave adhammo sammāvācā dhammo ye ca
micchāvācāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho
sammāvācāpaccayā  ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
ayaṃ attho.
   {114.3} Micchākammanto bhikkhave adhammo sammākammanto dhammo
ye ca micchākammantapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
ayaṃ anattho sammākammantapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.4} Micchāājīvo bhikkhave adhammo sammāājīvo dhammo ye
ca micchāājīvapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ
anattho  sammāājīvapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.5}  Micchāvāyāmo  bhikkhave  adhammo  sammāvāyāmo
dhammo      ye      ca      micchāvāyāmapaccayā
Aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  ayaṃ  anattho
sammāvāyāmapaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā  bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.6}  Micchāsati  bhikkhave  adhammo sammāsati dhammo ye
ca  micchāsatipaccayā  aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ
anattho  sammāsatipaccayā  ca  aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.7}   Micchāsamādhi  bhikkhave  adhammo  sammāsamādhi
dhammo  ye  ca micchāsamādhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā
sambhavanti  ayaṃ  anattho  sammāsamādhipaccayā  ca  aneke  kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho.
   {114.8}  Micchāñāṇaṃ bhikkhave adhammo sammāñāṇaṃ dhammo ye
ca  micchāñāṇapaccayā  aneke  pāpakā  akusalā  dhammā sambhavanti
ayaṃ anattho  sammāñāṇapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.9} Micchāvimutti bhikkhave adhammo sammāvimutti dhammo ye ca
micchāvimuttipaccayā  aneke  pāpakā  akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ
anattho  sammāvimuttipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho.
   {114.10} Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho
ca  veditabbo  attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca anatthañca
viditvā  atthañca  yathā  dhammo  yathā attho tathā paṭipajjitabbanti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 238-240. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=5075              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=5075              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=114&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=114              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8423              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8423              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com