ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [17]  Sanāthā  bhikkhave  viharatha mā anāthā dukkhaṃ bhikkhave
anātho  viharati  dasayime  bhikkhave  nāthakaraṇā  dhammā katame dasa
idha  bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu  yampi  bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  .pe.
Samādāya sikkhati sikkhāpadesu ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {17.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti dhatā
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  yampi
bhikkhave  bhikkhu  bahussuto  hoti  .pe.  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā
ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {17.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko  yampi  bhikkhave  bhikkhu  kalyāṇamitto  hoti
kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  ayampi  dhammo  nāthakaraṇo .
Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi dhammehi samannāgato
khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  yampi  bhikkhave  bhikkhu suvaco hoti
sovacassakaraṇehi   dhammehi   samannāgato   khamo  padakkhiṇaggāhī
anusāsaniṃ ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {17.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni
kiṃkaraṇīyāni tattha dakkho hoti analaso tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgato alaṃ
kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ yampi bhikkhave bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni
kiṃkaraṇīyāni .pe. Alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {17.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme  abhivinaye  uḷārapāmujjo  yampi bhikkhave bhikkhu dhammakāmo
hoti piyasamudāhāro abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjo ayampi dhammo
nāthakaraṇo.
   {17.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  yampi  bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo
viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro kusalesu dhammesu ayampi dhammo
nāthakaraṇo.
   {17.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītaracīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena  yampi  bhikkhave bhikkhu santuṭṭho
hoti itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
ayampi  dhammo  nāthakaraṇo  .  puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu satimā
Hoti paramena satinepakkena samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā
anussaritā  yampi  bhikkhave bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi saritā anussaritā ayampi dhammo
nāthakaraṇo.
   {17.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
yampi  bhikkhave  bhikkhu  paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā  ayampi
dhammo  nāthakaraṇo  .  sanāthā bhikkhave viharatha mā anāthā dukkhaṃ
bhikkhave anātho viharati ime kho bhikkhave dasa nāthakaraṇā dhammāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 25-27. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=509              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=509              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=17&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=17              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7238              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7238              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com