ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [18]  Sanāthā  bhikkhave  viharatha mā anāthā dukkhaṃ bhikkhave
anātho  viharati  dasayime  bhikkhave  nāthakaraṇā  dhammā katame dasa
idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu
sīlavā  vatāyaṃ bhikkhu pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesūti therāpi
naṃ  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  majjhimāpi  bhikkhū navāpi
bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  tassa  therānukampitassa
majjhimānukampitassa    navānukampitassa    vuḍḍhiyeva   pāṭikaṅkhā
kusalesu dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu bahussuto hoti .pe.
Diṭṭhiyā   suppaṭividdhā   bahussuto   vatāyaṃ   bhikkhu  sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
Pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti dhatā
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhāti  therāpi
naṃ  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  majjhimāpi  bhikkhū navāpi
bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  tassa  therānukampitassa
majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko   kalyāṇamitto  vatāyaṃ  bhikkhu  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅkoti  therāpi  naṃ  bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ maññanti
majjhimāpi  bhikkhū  navāpi  bhikkhū  vattabbaṃ anusāsitabbaṃ maññanti tassa
therānukampitassa   majjhimānukampitassa   navānukampitassa   vuḍḍhiyeva
pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi dhammehi
samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  suvaco  vatāyaṃ  bhikkhu
sovacassakaraṇehi  dhammehi samannāgato khamo padakkhiṇaggāhī anusāsaninti
therāpi  naṃ  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti majjhimāpi bhikkhū
navāpi  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti tassa therānukampitassa
majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.4}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ
Uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  hoti  analaso tatrupāyāya
vīmaṃsāya samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ yāni tāni sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  vatāyaṃ  bhikkhu  analaso
tatrupāyāya  vīmaṃsāya samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātunti therāpi
naṃ  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  majjhimāpi  bhikkhū navāpi
bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  tassa  therānukampitassa
majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjo dhammakāmo vatāyaṃ bhikkhu piyasamudāhāro
abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjoti therāpi naṃ bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ
maññanti  majjhimāpi  bhikkhū navāpi bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ maññanti
tassa  therānukampitassa  majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva
pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu āraddhaviriyo vatāyaṃ bhikkhu viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesūti therāpi naṃ bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ
maññanti  majjhimāpi  bhikkhū  navāpi  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ
Maññanti  tassa  therānukampitassa  majjhimānukampitassa  navānukampitassa
vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu  dhammesu no parihāni ayampi dhammo
nāthakaraṇo.
   {18.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītaracīvara-
piṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena  santuṭṭho  vatāyaṃ bhikkhu
itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārenāti  therāpi  naṃ
bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti  majjhimāpi bhikkhū navāpi bhikkhū
vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ maññanti tassa therānukampitassa majjhimānukampitassa
navānukampitassa vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no parihāni ayampi
dhammo nāthakaraṇo.
   {18.8} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi saritā anussaritā satimā vatāyaṃ
bhikkhu paramena satinepakkena samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā
anussaritāti therāpi naṃ bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ maññanti majjhimāpi
bhikkhū navāpi bhikkhū vattabbaṃ anusāsitabbaṃ maññanti tassa therānukampitassa
majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo.
   {18.9} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
paññavā  vatāyaṃ  bhikkhu  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato
ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyāti  therāpi  naṃ  bhikkhū
vattabbaṃ    anusāsitabbaṃ    maññanti    majjhimāpi    bhikkhū
Navāpi  bhikkhū  vattabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññanti tassa therānukampitassa
majjhimānukampitassa  navānukampitassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu  no parihāni ayampi dhammo nāthakaraṇo . sanāthā bhikkhave
viharatha mā anāthā dukkhaṃ bhikkhave anātho viharati ime kho bhikkhave dasa
nāthakaraṇā dhammāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 27-31. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=557              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=557              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=18&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7262              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7262              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com