ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [157]  Ariyaṃ vo bhikkhave paccorohaṇiṃ desissāmi taṃ suṇātha
sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati.
Paccassosuṃ . bhagavā etadavoca katamā ca bhikkhave ariyā paccorohaṇī
idha  bhikkhave  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  pāṇātipātassa  kho
pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
pāṇātipātaṃ  pajahati  pāṇātipātā  paccorohati  adinnādānassa
kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti
paṭisaṅkhāya   adinnādānaṃ   pajahati   adinnādānā  paccorohati
kāmesu  micchācārassa  kho  pāpako  vipāko  diṭṭheceva  dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  kāmesu  micchācāraṃ
pajahati kāmesu micchācārā paccorohati
   {157.1} musāvādassa kho pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti   so   iti  paṭisaṅkhāya  musāvādaṃ  pajahati
musāvādā paccorohati pisuṇāya vācāya kho pāpako vipāko diṭṭheceva
dhamme  abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya pisuṇaṃ vācaṃ pajahati
pisuṇāya  vācāya paccorohati pharusāya vācāya kho pāpako vipāko
diṭṭheceva  dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya pharusaṃ vācaṃ
pajahati  pharusāya  vācāya  paccorohati  samphappalāpassa kho pāpako
vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti  so iti paṭisaṅkhāya
samphappalāpaṃ  pajahati  samphappalāpā  paccorohati  abhijjhāya  kho
pāpako  vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti  so  iti
paṭisaṅkhāya  abhijjhaṃ  pajahati  abhijjhāya  paccorohati  byāpādassa
kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti
Paṭisaṅkhāya  byāpādaṃ  pajahati  byāpādā  paccorohati micchādiṭṭhiyā
kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti
paṭisaṅkhāya  micchādiṭṭhiṃ  pajahati  micchādiṭṭhiyā  paccorohati  ayaṃ
vuccati bhikkhave ariyā paccorohaṇīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 269-271. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=5724              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=5724              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=157&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=155              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=157              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com