ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [3]  Dussīlassa  bhikkhave  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti
avippaṭisāro  avippaṭisāre  asati avippaṭisāravipannassa hatūpanisaṃ hoti
pāmujjaṃ  pāmujje  asati  pāmujjavipannassa  hatūpanisā  hoti  pīti
pītiyā  asati  pītivipannassa  hatūpanisā  hoti  passaddhi  passaddhiyā
asati  passaddhivipannassa  hatūpanisaṃ  hoti sukhaṃ sukhe asati sukhavipannassa
hatūpaniso  hoti sammāsamādhi sammāsamādhimhi asati sammāsamādhivipannassa
hatūpanisaṃ   hoti   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane  asati
yathābhūtañāṇadassanavipannassa   hatūpaniso   hoti   nibbidāvirāgo
nibbidāvirāge   asati   nibbidāvirāgavipannassa   hatūpanisaṃ  hoti
vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  rukkho  sākhāpalāsavipanno
tassa  pappaṭikāpi  na  pāripūriṃ  gacchati tacopi pheggupi sāropi na
pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave dussīlassa sīlavipannassa hatūpaniso
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  asati  avippaṭisāravipannassa
hatūpanisaṃ hoti pāmujjaṃ .pe. Vimuttiñāṇadassanaṃ 1-.
   {3.1}  Sīlavato  bhikkhave  sīlasampannassa  upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  sati  pāmujjasampannassa
upanisasampannā   hoti   pīti   pītiyā   sati   pītisampannassa
upanisasampannā    hoti    passaddhi    passaddhiyā    sati
@Footnote: 1 Po. itisaddo atthi.
Passaddhisampannassa   upanisasampannaṃ   hoti   sukhaṃ   sukhe  sati
sukhasampannassa     upanisasampanno    hoti    sammāsamādhi
sammāsamādhimhi    sati   sammāsamādhisampannassa   upanisasampannaṃ
hoti     yathābhūtañāṇadassanaṃ    yathābhūtañāṇadassane    sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa      upanisasampanno      hoti
nibbidāvirāgo   nibbidāvirāge   sati   nibbidāvirāgasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  rukkho
sākhāpalāsasampanno  tassa  pappaṭikāpi  pāripūriṃ  gacchati  tacopi
pheggupi  sāropi  pāripūriṃ  gacchati  evameva kho bhikkhave sīlavato
sīlasampannassa  upanisasampanno  hoti  avippaṭisāro  avippaṭisāre
sati  avippaṭisārasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  .pe.
Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 4-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=64              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=64              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=3&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=3              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7166              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com