ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

           Pañcamapaṇṇāsako
           paṭhamavaggo paṭhamo
   [189]  Dasahi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye katamehi dasahi idha bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti
luddho  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho  adayāpanno  sabbapāṇabhūtesu
adinnādāyī  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā
araññagataṃ  vā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādātā  hoti  kāmesu
micchācārī  hoti  yā  tā  māturakkhitā  piturakkhitā  bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā   ñātirakkhitā   dhammarakkhitā  sasāmikā  saparidaṇḍā
antamaso mālāguṇaparikkhitāpi tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti
   {189.1} musāvādī hoti sabhaggato vā parisaggato vā ñāti
majjhaggato  vā  pūgamajjhaggato  vā  rājakulamajjhaggato vā abhinīto
sakkhiṃ puṭṭho ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha
jānāmīti jānaṃ vā āha na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ
vā āha na passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
vā sampajānamusā bhāsitā hoti pisuṇavāco hoti ito sutvā amutra
akkhātā  imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ
bhedāya iti samaggānaṃ vā bhettā bhinnānaṃ vā anuppadātā vaggārāmo
Vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusavāco
hoti  yā  sā  vācā  aṇḍakā  kakkasā  parakaṭukā parābhisajjanī
kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
samphappalāpī  hoti  akālavādī  anatthavādī  adhammavādī  avinayavādī
anidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  anapadesaṃ  apariyantavatiṃ
anatthasañhitaṃ abhijjhālu hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ
   {189.2} abhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti
byāpannacitto  hoti  paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā haññantu vā
vajjhantu  vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā ahesunti 1-
micchādiṭṭhiko  hoti  viparittadassano  natthi  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi
hutaṃ natthi sukatadukkatānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko natthi ayaṃ loko natthi
paro loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā opapātikā natthi
loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedentīti imehi
kho bhikkhave dasahi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   {189.3} Dasahi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ sagge katamehi dasahi idha bhikkhave ekacco pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato hoti nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā
paṭivirato hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ gāmagataṃ vā araññagataṃ vā
@Footnote: 1 Po. Yu. ahesuṃ iti vāti.
Adinnaṃ 1- theyyasaṅkhātaṃ na ādātā hoti kāmesu micchācāraṃ pahāya
kāmesu micchācārā paṭivirato hoti yā tā māturakkhitā piturakkhitā
bhāturakkhitā   bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  dhammarakkhitā  sasāmikā
saparidaṇḍā  antamaso  mālāguṇaparikkhitāpi  tathārūpāsu  na  cārittaṃ
āpajjitā hoti
   {189.4} musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti sabhaggato
vā  parisaggato  vā  ñātimajjhaggato  vā  pūgamajjhaggato  vā
rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho ehi bho purisa yaṃ
jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha na jānāmīti jānaṃ vā āha
jānāmīti  apassaṃ vā āha na passāmīti passaṃ vā āha passāmīti
iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā
bhāsitā  hoti pisuṇavācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti na
ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ
akkhātā  amūsaṃ  bhedāya  iti bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā
anuppadātā   samaggārāmo  samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato
hoti  yā  sā  vācā  nelā  kaṇṇasukhā  pemaniyā  hadayaṅgamā
porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī
bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā
hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ  atthasañhitaṃ  anabhijjhālu
@Footnote: 1 Ma. Yu. na taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti.
Hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ
   {189.5} anabhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti
abyāpannacitto  hoti  appaduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  averā
abyāpajjhā  anīghā  sukhī  attānaṃ  pariharantūti  sammādiṭṭhiko hoti
aviparittadassano atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ atthi sukatadukkatānaṃ
kammānaṃ phalaṃ vipāko atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi mātā atthi
pitā atthi sattā opapātikā atthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā
sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
pavedentīti  imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ saggeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 305-308. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=6450              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=6450              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=189&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=187              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=189              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8503              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8503              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com