ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [195]  Nāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ kammānaṃ katānaṃ upacitānaṃ
appaṭisaṃviditvā  byantibhāvaṃ  vadāmi  tañca  kho  diṭṭheva  dhamme
upapajje vā apare vā pariyāye na tvevāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ
kammānaṃ  katānaṃ  upacitānaṃ  appaṭisaṃviditvā  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmi
tatra  bhikkhave  tividhaṃ  kāyakammantasandosabyāpatti  akusalasañcetanikā
dukkhudrayā  dukkhavipākā  hoti  catubbidhaṃ  vacīkammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā  dukkhudrayā  dukkhavipākā  hoti tividhaṃ manokammanta-
sandosabyāpatti akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti.
   {195.1}  Kathañca  bhikkhave  tividhaṃ  kāyakammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti .pe. Evaṃ kho bhikkhave
tividhaṃ   kāyakammantasandosabyāpatti   akusalasañcetanikā  dukkhudrayā
dukkhavipākā hoti.
   {195.2}  Kathañca  bhikkhave  catubbidhaṃ vacīkammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti .pe. Evaṃ kho bhikkhave
catubbidhaṃ   vacīkammantasandosabyāpatti  akusalasañcetanikā  dukkhudrayā
Dukkhavipākā hoti.
   {195.3}  Kathañca  bhikkhave  tividhaṃ  manokammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti .pe. Evaṃ kho bhikkhave
tividhaṃ   manokammantasandosabyāpatti   akusalasañcetanikā  dukkhudrayā
dukkhavipākā  hoti  tividhakāyakammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjanti  catubbidhavacīkammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā   .pe.   tividhamanokammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjanti  .  nāhaṃ  bhikkhave sañcetanikānaṃ kammānaṃ katānaṃ
upacitānaṃ appaṭisaṃviditvā byantibhāvaṃ vadāmi tañca kho diṭṭheva dhamme
upapajje vā apare vā pariyāye na tvevāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ
kammānaṃ  katānaṃ  upacitānaṃ  appaṭisaṃviditvā  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmi
tatra  bhikkhave  tividhaṃ  kāyakammantasampatti  kusalasañcetanikā sukhudrayā
sukhavipākā   hoti  catubbidhaṃ  vacīkammantasampatti  kusalasañcetanikā
sukhudrayā  sukhavipākā  hoti tividhaṃ manokammantasampatti kusalasañcetanikā
sukhudrayā sukhavipākā hoti.
   {195.4} Kathañca bhikkhave tividhaṃ kāyakammantasampatti kusalasañcetanikā
sukhudrayā sukhavipākā hoti .pe. Evaṃ kho bhikkhave tividhaṃ kāyakammantasampatti
kusalasañcetanikā sukhudrayā sukhavipākā hoti.
   {195.5}   Kathañca  bhikkhave  catubbidhaṃ  vacīkammantasampatti
kusalasañcetanikā sukhudrayā sukhavipākā hoti .pe. evaṃ kho bhikkhave
catubbidhaṃ vacīkammantasampatti hoti.
   {195.6}   Kathañca   bhikkhave  tividhaṃ  manokammantasampatti
kusalasañcetanikā  sukhudrayā  sukhavipākā  hoti  .pe.  evaṃ  kho
bhikkhave   tividhaṃ  manokammantasampatti  kusalasañcetanikā  sukhudrayā
sukhavipākā   hoti  tividhakāyakammantasampattikusalasañcetanikāhetu  vā
bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti
catubbidhavacīkammantasampattikusalasañcetanikāhetu     vā     .pe.
Tividhamanokammantasampattikusalasañcetanikāhetu     vā     bhikkhave
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 319-321. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=6748              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=6748              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=195&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=193              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=195              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com