ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

        Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
           ekādasakanipāto
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
          nissāyavaggo paṭhamo
   [208] 1 Evamme 1- sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho āyasmā ānando yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
kimatthiyāni  bhante kusalāni sīlāni kimānisaṃsānīti . avippaṭisāratthāni
kho ānanda kusalāni sīlāni avippaṭisārānisaṃsāni.
   {208.1}  Avippaṭisāro pana bhante kimatthiyo kimānisaṃsoti .
Avippaṭisāro  kho  ānanda  pāmujjattho pāmujjānisaṃso . pāmujjaṃ
pana  bhante  kimatthiyaṃ  kimānisaṃsanti . pāmujjaṃ kho ānanda pītatthaṃ
pītānisaṃsaṃ  .  pīti  pana bhante kimatthiyā kimānisaṃsāti . pīti kho
ānanda  passaddhatthā  passaddhānisaṃsā  .  passaddhi  pana  bhante
kimatthiyā  kimānisaṃsāti  .  passaddhi  kho  ānanda  sukhatthā
sukhānisaṃsā  .  sukhaṃ  pana bhante kimatthiyaṃ kimānisaṃsanti . sukhaṃ kho
ānanda  samādhatthaṃ  samādhānisaṃsaṃ  .  samādhi  pana bhante kimatthiyo
kimānisaṃsoti  .  samādhi  kho  ānanda  yathābhūtañāṇadassanattho
@Footnote: 1 Yu. evamme sutaṃ ... ārāmeti natthi.
Yathābhūtañāṇadassanānisaṃso   .   yathābhūtañāṇadassanaṃ   pana  bhante
kimatthiyaṃ   kimānisaṃsanti   .  yathābhūtañāṇadassanaṃ  kho  ānanda
nibbidatthaṃ  nibbidānisaṃsaṃ  .  nibbidā  pana  bhante  kimatthiyā
kimānisaṃsāti  .  nibbidā  kho ānanda virāgatthā virāgānisaṃsā .
Virāgo  pana bhante kimatthiyo kimānisaṃsoti . virāgo kho ānanda
vimuttiñāṇadassanattho  vimuttiñāṇadassanānisaṃsoti  iti  kho  ānanda
kusalāni    sīlāni    avippaṭisāratthāni   avippaṭisārānisaṃsāni
avippaṭisāro   pāmujjattho   pāmujjānisaṃso   pāmujjaṃ  pītatthaṃ
pītānisaṃsaṃ  pīti  passaddhatthā  passaddhānisaṃsā  passaddhi  sukhatthā
sukhānisaṃsā  sukhaṃ  samādhatthaṃ  samādhānisaṃsaṃ samādhi yathābhūtañāṇadassanattho
yathābhūtañāṇadassanānisaṃso     yathābhūtañāṇadassanaṃ     nibbidatthaṃ
nibbidānisaṃsaṃ   nibbidā   virāgatthā   virāgānisaṃsā   virāgo
vimuttiñāṇadassanattho    vimuttiñāṇadassanānisaṃso    iti    kho
ānanda kusalāni sīlāni anupubbena arahattāya paripūrentīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 335-336. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7067              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7067              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=208&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=197              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=208              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8555              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8555              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com