ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [212] 5 Tatra kho āyasmā ānando bhikkhū āmantesi .pe. Dussīlassa
āvuso  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro  avippaṭisāre
asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  pāmujjaṃ pāmujje asati
pāmujjavipannassa  hatūpanisā  hoti  pīti  pītiyā  asati  pītivipannassa
hatūpanisā  hoti  passaddhi  passaddhiyā asati passaddhivipannassa hatūpanisaṃ
hoti  sukhaṃ  sukhe  asati  sukhavipannassa  hatūpaniso hoti sammāsamādhi
sammāsamādhimhi  asati  sammāsamādhivipannassa  hatūpanisaṃ  hoti yathābhūta-
ñāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane  asati  yathābhūtañāṇadassanavipannassa
hatūpanisā  hoti  nibbidā  nibbidāya asati nibbidāvipannassa hatūpaniso
hoti virāgo virāge asati virāgavipannassa hatūpanisaṃ hoti vimuttiñāṇadassanaṃ
seyyathāpi  āvuso  rukkho  sākhāpalāsavipanno tassa pappaṭikāpi na
pāripūriṃ gacchati tacopi pheggupi sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva
kho  āvuso  dussīlassa  sīlavipannassa  hatūpaniso hoti avippaṭisāro
avippaṭisāre  asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  .pe.
Vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {212.1}  Sīlavato  āvuso  sīlasampannassa  upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  sati  pāmujjasampannassa
upanisasampannā   hoti   pīti   pītiyā   sati   pītisampannassa
Upanisasampannā  hoti  passaddhi  passaddhiyā  sati  passaddhisampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  sukhaṃ  sukhe  sati  sukhasampannassa upanisasampanno
hoti   sammāsamādhi  sammāsamādhimhi  sati  sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  yabhābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa   upanisasampannā   hoti   nibbidā
nibbidāya  sati  nibbidāsampannassa  upanisasampanno  hoti  virāgo
virāge  sati  virāgasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti vimuttiñāṇadassanaṃ
seyyathāpi  [1]-  rukkho  sākhāpalāsasampanno  tassa  pappaṭikāpi
pāripūriṃ gacchati tacopi pheggupi sāropi pāripūriṃ gacchati evameva kho
āvuso  sīlavato  sīlasampannassa  upanisasampanno  hoti avippaṭisāro
avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa  upanisasampannaṃ hoti .pe.
Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 341-342. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7197              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7197              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=212&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=201              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=212              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com