ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [215] 8 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca siyā nu kho
bhante  bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā na cakkhuṃ manasikareyya
na  rūpaṃ  manasikareyya  na  sotaṃ manasikareyya na saddaṃ manasikareyya
@Footnote: 1 Ma. ceva. 2 Po. vigaṇhissati. Yu. viggahissati. 3 Ma. etehi akkharehi.
Na  ghānaṃ  manasikareyya  na gandhaṃ manasikareyya na jivhaṃ manasikareyya
na  rasaṃ manasikareyya na kāyaṃ manasikareyya na phoṭṭhabbaṃ manasikareyya
na  paṭhaviṃ  manasikareyya  na āpaṃ manasikareyya na tejaṃ manasikareyya
na  vāyaṃ  manasikareyya  na  ākāsānañcāyatanaṃ  manasikareyya  na
viññāṇañcāyatanaṃ  manasikareyya  na  ākiñcaññāyatanaṃ  manasikareyya
na  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  manasikareyya  na  idhalokaṃ  manasikareyya
na  paralokaṃ  manasikareyya  yamidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ pattaṃ
pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  na  manasikareyya manasi ca pana
kareyyāti.
   {215.1}  Siyā  ānanda  bhikkhuno  tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā na cakkhuṃ manasikareyya na rūpaṃ manasikareyya na sotaṃ manasikareyya
na  saddaṃ  manasikareyya  na ghānaṃ manasikareyya na gandhaṃ manasikareyya
na  jivhaṃ  manasikareyya  na  rasaṃ manasikareyya na kāyaṃ manasikareyya
na phoṭṭhabbaṃ manasikareyya na paṭhaviṃ manasikareyya na āpaṃ manasikareyya
na  tejaṃ  manasikareyya  na vāyaṃ manasikareyya na ākāsānañcāyatanaṃ
manasikareyya    na    viññāṇañcāyatanaṃ   manasikareyya   na
ākiñcaññāyatanaṃ    manasikareyya   na   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
manasikareyya  na  idhalokaṃ manasikareyya na paralokaṃ manasikareyya yamidaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tampi na
manasikareyya manasi ca pana kareyyāti .  yathākathaṃ pana bhante siyā
bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  na  cakkhuṃ  manasikareyya
na  rūpaṃ  manasikareyya  .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ
Pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  na  manasikareyya manasi ca pana
kareyyāti  .  idhānanda  bhikkhu evaṃ manasikaroti etaṃ santaṃ etaṃ
paṇītaṃ   yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo
virāgo nirodho nibbānanti evaṃ kho ānanda siyā bhikkhuno tathārūpo
samādhipaṭilābho  yathā  na  cakkhuṃ  manasikareyya  na rūpaṃ manasikareyya
na  sotaṃ  manasikareyya  na saddaṃ manasikareyya na ghānaṃ manasikareyya
na  gandhaṃ  manasikareyya  na  jivhaṃ manasikareyya na rasaṃ manasikareyya
na kāyaṃ manasikareyya na phoṭṭhabbaṃ manasikareyya na paṭhaviṃ manasikareyya
na  āpaṃ  manasikareyya  na tejaṃ manasikareyya na vāyaṃ manasikareyya
na   ākāsānañcāyatanaṃ   manasikareyya   na   viññāṇañcāyatanaṃ
manasikareyya    na    ākiñcaññāyatanaṃ   manasikareyya   na
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   manasikareyya  na  idhalokaṃ  manasikareyya
na paralokaṃ manasikareyya yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ
anuvicaritaṃ manasā tampi na manasikareyya manasi ca pana kareyyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 346-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7311              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7311              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=215&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8565              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8565              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com