ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [219]  12  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . tena kho pana samayena mahānāmo sakko gilānā vuṭṭhito
hoti  aciravuṭṭhito  gelaññā  . tena kho pana samayena sambahulā
bhikkhū  bhagavato  cīvarakammaṃ karonti niṭṭhitacīvaro bhagavā temāsaccayena
cārikaṃ  pakkamissatīti  .  assosi  kho mahānāmo sakko sambahulā
kira  bhikkhū  bhagavato  cīvarakammaṃ  karonti  niṭṭhitacīvaro  bhagavā
temāsaccayena  cārikaṃ  pakkamissatīti  athakho mahānāmo sakko yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca
sutametaṃ  bhante  sambahulā  kira  bhikkhū  bhagavato cīvarakammaṃ karonti
niṭṭhitacīvaro  bhagavā  temāsaccayena  cārikaṃ  pakkamissatīti tesaṃ no
bhante nānāvihārehi viharataṃ kena vihārena vihātabbanti.
   {219.1} Sādhu sādhu mahānāma etaṃ kho mahānāma tumhākaṃ paṭirūpaṃ
kulaputtānaṃ  yaṃ  tumhe tathāgataṃ upasaṅkamitvā puccheyyātha tesaṃ no
bhante nānāvihārehi viharataṃ kena vihārena vihātabbanti saddho kho
mahānāma ārādhako hoti no asaddho āraddhaviriyo ārādhako hoti
no kusīto upaṭṭhitasati ārādhako hoti no muṭṭhassati samāhito ārādhako
Hoti  no  asamāhito  paññavā  ārādhako  hoti  no duppañño
imesu kho tvaṃ mahānāma pañcasu dhammesu patiṭṭhāya cha dhamme uttariṃ
bhāveyyāsi  idha  tvaṃ  mahānāma tathāgataṃ anussareyyāsi itipi so
bhagavā  .pe.  satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti yasmiṃ mahānāma
samaye  ariyasāvako  tathāgataṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ  samaye
rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na
mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye cittaṃ hoti
tathāgataṃ  ārabbha  ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako labhati
atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
vediyati  sukhino cittaṃ samādhiyati imaṃ kho tvaṃ mahānāma buddhānussatiṃ
gacchantopi  bhāveyyāsi  ṭhitopi  bhāveyyāsi  nisinnopi bhāveyyāsi
sayānopi   bhāveyyāsi   kammantaṃ   adhiṭṭhahantopi  bhāveyyāsi
puttasambādhasayanaṃ ajjhāvasantopi bhāveyyāsi.
   {219.2} Puna caparaṃ tvaṃ mahānāma dhammaṃ anussareyyāsi ... Saṅghaṃ
anussareyyāsi ... attano sīlāni anussareyyāsi ... Attano cāgaṃ
anussareyyāsi ... devatā anussareyyāsi santi devā cātummahārājikā
santi devā ... Taduttari yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā tattha uppannā mayhampi tathārūpā saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena ...
Sutena ... Cāgena ... Paññāya samannāgatā tā devatā ito cutā tattha
Uppannā  mayhampi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti  yasmiṃ  mahānāma
samaye  ariyasāvako  attano  ca tāsañca devatānaṃ saddhañca sīlañca
sutañca  cāgañca  paññañca  anussarati  nevassa  tasmiṃ  samaye
rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na
mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye cittaṃ hoti
devatā  ārabbha  ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako labhati
atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vediyati
sukhino  cittaṃ  samādhiyati  imaṃ  kho  tvaṃ  mahānāma  devatānussatiṃ
gacchantopi  bhāveyyāsi  ṭhitopi  bhāveyyāsi  nisinnopi bhāveyyāsi
sayānopi   bhāveyyāsi   kammantaṃ   adhiṭṭhahantopi  bhāveyyāsi
puttasambādhasayanaṃ ajjhāvasantopi bhāveyyāsīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 360-362. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7594              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7594              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=219&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=208              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=219              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8603              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8603              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com