ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [227] 20 Athakho sambahulā bhikkhū yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho
te  bhikkhū  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ etadavocuṃ siyā nu kho āvuso
sārīputta  bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ
paṭhavīsaññī  assa na āpasmiṃ āposaññī assa na tejasmiṃ tejosaññī
assa  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī  assa  na  ākāsānañcāyatane
ākāsānañcāyatanasaññī     assa    na    viññāṇañcāyatane
viññāṇañcāyatanasaññī    assa     na    ākiñcaññāyatane
ākiñcaññāyatanasaññī    assa    na   nevasaññānāsaññāyatane
nevasaññānāsaññāyatanasaññī  assa  na  idhaloke  idhalokasaññī  assa
Na  paraloke  paralokasaññī  assa  yamidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na saññī assa saññī
ca pana assāti.
   {227.1}  Siyā  āvuso  bhikkhuno  tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na  saññī
assa  saññī  ca pana assāti . yathākathaṃ panāvuso sārīputta siyā
bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī
assa .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ
manasā tatrāpi na saññī assa saññī ca pana assāti.
   {227.2}  Idha  āvuso bhikkhu evaṃ saññī hoti etaṃ santaṃ
etaṃ   paṇītaṃ   yadidaṃ   sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  evaṃ kho āvuso siyā
bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī
assa  na  āpasmiṃ  āposaññī  assa  na  tejasmiṃ  tejosaññī
assa  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī  assa  na  ākāsānañcāyatane
ākāsānañcāyatanasaññī    assa    na    viññāṇañcāyatane
viññāṇañcāyatanasaññī     assa    na    ākiñcaññāyatane
ākiñcaññāyatanasaññī    assa    na   nevasaññānāsaññāyatane
nevasaññānāsaññāyatanasaññī   assa   na  idhaloke  idhalokasaññī
assa  na paraloke paralokasaññī assa yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na saññī assa saññī
ca pana assāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 387-388. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=8162              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=8162              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=227&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=216              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=227              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com