ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [23]  Atthi bhikkhave dhammā kāyena pahātabbā no vācāya
atthi bhikkhave dhammā vācāya pahātabbā no kāyena atthi bhikkhave
dhammā neva kāyena pahātabbā no vācāya paññāya disvā disvā
pahātabbā katame ca bhikkhave dhammā kāyena pahātabbā no vācāya
idha bhikkhave bhikkhu akusalaṃ āpanno hoti kañcideva 1- desaṃ kāyena
tamenaṃ  anuvicca  viññū sabrahmacārī evamāhaṃsu āyasmā kho akusalaṃ
āpanno  kañcideva  desaṃ  kāyena  sādhu  vatāyasmā kāyaduccaritaṃ
pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāvetūti  so  anuvicca  viññūhi  sabrahmacārīhi
vuccamāno  kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāveti ime vuccanti
bhikkhave dhammā kāyena pahātabbā no vācāya.
   {23.1} Katame ca bhikkhave dhammā vācāya pahātabbā no kāyena
idha bhikkhave bhikkhu akusalaṃ āpanno hoti kañcideva desaṃ vācāya tamenaṃ
anuvicca viññū sabrahmacārī evamāhaṃsu āyasmā kho akusalaṃ āpanno
kañcideva desaṃ vācāya sādhu vatāyasmā vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāvetūti  so  anuvicca  viññūhi sabrahmacārīhi vuccamāno vacīduccaritaṃ
pahāya vacīsucaritaṃ bhāveti ime vuccanti bhikkhave dhammā vācāya pahātabbā
no kāyena.
   {23.2} Katame ca bhikkhave dhammā neva kāyena pahātabbā no
vācāya  paññāya  disvā  disvā  pahātabbā lobho bhikkhave neva
kāyena pahātabbo no vācāya paññāya disvā disvā pahātabbo.
@Footnote: 1 Po. Ma. kiñci.
Doso bhikkhave ... moho bhikkhave ... Kodho bhikkhave ... Upanāho
bhikkhave ... Makkho bhikkhave ... Paḷāso bhikkhave ... Macchariyaṃ bhikkhave ...
Neva kāyena pahātabbaṃ no vācāya paññāya disvā disvā pahātabbaṃ.
   {23.3} Pāpikā bhikkhave issā neva kāyena pahātabbā no vācāya
paññāya disvā disvā pahātabbā katamā ca bhikkhave pāpikā issā idha
bhikkhave ijjhati gahapatissa vā gahapatiputtassa vā dhanena vā dhaññena
vā rajatena vā jātarūpena vā tatraññatarassa dāsassa vā upavāsassa
vā  evaṃ  hoti  ahovatimassa gahapatissa vā gahapatiputtassa vā na
ijjheyya dhanena vā dhaññena vā rajatena vā jātarūpena vāti samaṇo vā
pana  brāhmaṇo  vā  lābhī  hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  tatraññatarassa  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā
evaṃ hoti aho vata ayamāyasmā na lābhī assa cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  ayaṃ vuccati bhikkhave pāpikā issā
pāpikā bhikkhave issā neva kāyena pahātabbā no vācāya paññāya
disvā disvā pahātabbā.
   {23.4} Pāpikā bhikkhave icchā neva kāyena pahātabbā no
vācāya paññāya disvā disvā pahātabbā katamā ca bhikkhave pāpikā
icchā idha bhikkhave ekacco assaddho samāno saddhoti maṃ jāneyyunti
icchati  dussīlo  samāno sīlavāti maṃ jāneyyunti icchati appassuto
samāno  bahussutoti  maṃ  jāneyyunti icchati saṅgaṇikārāmo samāno
Pavivittoti  maṃ  jāneyyunti  icchati  kusīto samāno āraddhaviriyoti
maṃ  jāneyyunti  icchati  muṭṭhassati  samāno  upaṭṭhitassatīti  maṃ
jāneyyunti  icchati  asamāhito  samāno samāhitoti maṃ jāneyyunti
icchati  duppañño  samāno  paññavāti  maṃ  jāneyyunti  icchati
akhīṇāsavo  samāno  khīṇāsavoti  maṃ  jāneyyunti  icchati  ayaṃ
vuccati bhikkhave pāpikā icchā pāpikā bhikkhave icchā neva kāyena
pahātabbā  no  vācāya  paññāya  disvā  disvā  pahātabbā .
Tañce  bhikkhave  bhikkhuṃ lobho abhibhuyya iriyati doso moho kodho
upanāho  makkho  paḷāso  macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā icchā
abhibhuyya  iriyati  so  evamassa  veditabbo  na ayamāyasmā tathā
pajānāti  yathā  pajānato  lobho  na  hoti  tathāhīmaṃ āyasmantaṃ
lobho  abhibhuyya  iriyati  na  ayamāyasmā  tathā  pajānāti  yathā
pajānato  doso  na hoti moho kodho upanāho makkho paḷāso
macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā icchā na hoti tathāhīmaṃ āyasmantaṃ
pāpikā icchā abhibhuyya iriyati.
   {23.5} Tañce bhikkhave bhikkhuṃ lobho nābhibhuyya iriyati doso moho
kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā icchā
nābhibhuyya iriyati so evamassa veditabbo tathā ayamāyasmā pajānāti
yathā pajānato lobho na hoti tathāhīmaṃ āyasmantaṃ lobho nābhibhuyya
iriyati tathā ayamāyasmā pajānāti yathā pajānato doso na hoti moho
Kodho  upanāho  makkho  paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā
icchā  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  pāpikā  icchā nābhibhuyya
iriyatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 41-44. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=843              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=843              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=23&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=23              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7470              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7470              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com