ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [4] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi dussīlassa
āvuso  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro  avippaṭisāre
asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  pāmujjaṃ pāmujje asati
pāmujjavipannassa  hatūpanisā  hoti  pīti  pītiyā  asati  pītivipannaṃssa
hatūpanisā  hoti  passaddhi  passaddhiyā  asati  passaddhivipannassa
hatūpanisaṃ  hoti  sukhaṃ  sukhe  asati  sukhavipannassa  hatūpaniso  hoti
sammāsamādhi  sammāsamādhimhi  asati  sammāsamādhivipannassa  hatūpanisaṃ
hoti  yathābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  asati  yathābhūtañāṇa-
dassanavipannassa  hatūpaniso  hoti nibbidāvirāgo nibbidāvirāge asati
Nibbidāvirāgavipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi
āvuso  rukkho  sākhāpalāsavipanno  tassa  pappaṭikāpi  na pāripūriṃ
gacchati tacopi pheggupi sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva kho āvuso
dussīlassa  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro avippaṭisāre
asati   avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  pāmujjaṃ  .pe.
Vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {4.1}  Sīlavato  āvuso  sīlasampannassa  upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  sati  pāmujjasampannassa
upanisasampannā  hoti  pīti  pītiyā sati pītisampannassa upanisasampannā
hoti  passaddhi  passaddhiyā  sati  passaddhisampannassa  upanisasampannaṃ
hoti  sukhaṃ sukhe sati sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammāsamādhi
sammāsamādhimhi  sati  sammāsamādhisampannassa  upanisasampannaṃ  hoti
yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane   sati   yathābhūtañāṇadassana-
sampannassa  upanisasampanno  hoti  nibbidāvirāgo  nibbidāvirāge
sati  nibbidāvirāgasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ
seyyathāpi  āvuso  rukkho  sākhāpalāsasampanno  tassa  pappaṭikāpi
pāripūriṃ gacchati tacopi pheggupi sāropi pāripūriṃ gacchati evameva kho
āvuso  sīlavato  sīlasampannassa  upanisasampanno  hoti avippaṭisāro
avippaṭisāre   sati  avippaṭisārasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti
pāmujjaṃ .pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 5-6. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=96              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=96              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=4&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=4              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7167              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7167              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com