ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              7 Dakarakkhasajātakaṃ
   [2372] Sace vo vuyhamānānaṃ     sattannaṃ udakaṇṇave
         manussabalimesāno      nāvaṃ gaṇheyya rakkhaso
         anupubbaṃ kathaṃ datvā     muñcesi dakarakkhasā.
   [2373] Mātaraṃ paṭhamaṃ dajjaṃ       bhariyaṃ datvāna bhātaraṃ
         tato sahāyaṃ datvāna     pañcamaṃ dajja brāhmaṇaṃ
         chaṭṭhāhaṃ dajjamattānaṃ    neva dajjaṃ mahosadhaṃ.
   [2374] Posetā te janettī ca    dīgharattānukampikā
         chabbhi tayi paduṭṭhasmiṃ 1-  paṇḍitā atthadassinī
@Footnote: 1 Ma. padussati.
         Aññaṃ upanisaṃ katvā     vadhā taṃ parimocayi
         taṃ tādisiṃ pāṇadadiṃ      orasaṃ gabbhadhāriniṃ
         mātaraṃ kena dosena      dajjāsi dakarakkhino.
   [2375] Daharā viyalaṅkāraṃ       dhāreti apilandhanaṃ
         dovārike anīkaṭṭhe      ativelaṃ pajagghati
         athopi paṭirājūnaṃ        sayaṃ dūtāni sāsati
         mātaraṃ tena dosena      dajjāhaṃ dakarakkhino.
   [2376] Itthīgumbassa pavarā     accantaṃ piyabhāṇinī 1-
         anubbatā 2- sīlavatī     chāyāva anupāyinī
         akkodhanā puññavatī 3-  paṇḍitā atthadassinī
         ubbariṃ kena dosena      dajjāsi dakarakkhino.
   [2377] Khiḍḍāratisamāpannaṃ     anatthavasamāgataṃ
         sā maṃ sakāna puttānaṃ    ayācaṃ yācate dhanaṃ
         sohaṃ dadāmi sārato      bahuṃ uccāvacaṃ dhanaṃ
         suduccajaṃ cajitvāna       pacchā socāmi dummano
         ubbariṃ tena dosena      dajjāhaṃ dakarakkhino.
   [2378] Yenocitā jānapadā     ānītā ca paṭiggahaṃ
         ābhaṭaṃ pararajjebhi       abhiṭṭhāya bahudhanaṃ 4-
         dhanuggahānaṃ pavaraṃ        sūraṃ tikhiṇamantinaṃ
         bhātaraṃ kena dosena      dajjāsi dakarakkhino.
@Footnote: 1 Sī. Yu. accantapiyavādinī . 2 Ma. anuggatā . 3 Ma. paññavatī . 4 Ma. bahuṃ dhanaṃ.
   [2379] Yenocitā 1- jānapadā   ānītā ca paṭiggahaṃ
         ābhaṭaṃ pararajjebhi       abhiṭṭhāya bahudhanaṃ
         dhanuggahānaṃ pavaro       sūro tikhiṇamanti ca
         mayāyaṃ 2- sukhito rājā   iti maññati dārako
         upaṭṭhānaṃpi me ayye    na so eti yathāpure
         bhātaraṃ tena dosena      dajjāhaṃ dakarakkhino.
   [2380] Ekarattena ubhayo       tvañceva dhanusekhavā 3-
         ubho jātettha pañcālā  sahāyā susamāvayā
         cariyā taṃ anubandhittho    ekadukkhasukho tava
         ussukko te divārattiṃ    sabbakiccesu pāvaṭo 4-
         sahāyaṃ kena dosena      dajjāsi dakarakkhino.
   [2381] Cariyā maṃ ayaṃ ayye      sañjagghittho 5- mayā saha
         ajjāpi tena vaṇṇena   ativelaṃ sañjagghati 6-
         ubbariyāpihaṃ ayye     mantayāmi rahogato
         anāmanto pavisati      pubbe appaṭivedito
         laddhadvāro katokāso    ahirīkaṃ anādaraṃ
         sahāyaṃ tena dosena      dajjāhaṃ dakarakkhino.
   [2382] Kusalo sabbanimittānaṃ    rudaññū 7- āgatāgamo
         uppāde 8- supine yutto niyyāne ca pavesane
         paṭṭho bhummantalikkhasmiṃ   nakkhattapadakovido
@Footnote: 1 Sī. ayocitā. Yu. mayācitā . 2 Sī. Yu. mayā so . 3 Ma. dhanusekha ca.
@4 Ma. byāvaṭo .  5 Ma. pajagghittho .  6 Ma. pajagghati .  7 Ma. rutaññū.
@8 Ma. uppāte.
         Brāhmaṇaṃ kena dosena   dajjāsi dakarakkhino.
   [2383] Parisāyaṃpi me ayye      ummilitvā udikkhati
         tasmā accabhamuṃ luddaṃ     dajjāhaṃ dakarakkhino.
   [2384] Sasamuddapariyāyaṃ        mahiṃ sāgarakuṇḍalaṃ
         vasundharaṃ āvasasi        amaccaparivārito
         cāturanto mahāraṭṭho    vijitāvī mahabbalo
         paṭhabyā ekarājāsi     yaso te vipulaṃ gato
         soḷasitthīsahassāni      āmuttamaṇikuṇḍalā
         nānājanapadā nārī      devakaññūpamā subhā
         evaṃ sabbaṅgasampannaṃ    sabbakāmasamiddhinaṃ
         sukhitānaṃ piyaṃ dīghaṃ       jīvitaṃ āhu khattiya
         atha tvaṃ kena vaṇṇena    kena vā pana hetunā
         paṇḍitaṃ anurakkhanto     pāṇaṃ cajasi duccajaṃ.
   [2385] Yatopi āgato ayye     mama hatthaṃ mahosadho
         nābhijānāmi dhīrassa     aṇumattaṃpi dukkaṭaṃ
         sacepi kimhici kāle      maraṇaṃ me pure siyā
         putte ca me 1- paputte ca  sukhāpeyya mahosadho
         anāgataṃ paccuppannaṃ     sabbamatthaṃ vipassati 2-
         anāparādhakammantaṃ      na dajjaṃ dakarakkhino.
   [2386] Idaṃ suṇātha pañcālā    cūḷaneyyassa bhāsitaṃ
@Footnote: 1 Ma. so me putte .  2 Ma. sabbamatthampi pasusati.
         Paṇḍitaṃ anurakkhanto    pāṇaṃ cajati duccajaṃ
         mātu bhariyāya bhātu ca    sakhino brāhmaṇassa ca
         attano cāpi pañcālo   channaṃ cajati jīvitaṃ
         evaṃ mahiddhiyā 1- paññā nipuṇā sādhucintinī
         diṭṭhadhammahitatthāya     samparāyasukhāya cāti.
              Dakarakkhasajātakaṃ sattamaṃ.
                  -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 508-512. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=10489              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=10489              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2372&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=517              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2372              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=5811              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=5811              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com