ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              8 Paṇḍarakajātakaṃ 2-
   [2387] Vikiṇṇavācaṃ aniguyhamantaṃ
            asaññataṃ aparicakkhitāraṃ
            bhayantamanveti sayaṃ abodhaṃ
            nāgaṃ yathā paṇḍarakaṃ supaṇṇo.
            Yo guyhamantaṃ parirakkhaneyyaṃ
            mohā naro saṃsati hāsamāno 3-
            taṃ bhinnamantaṃ bhayamanveti khippaṃ
            nāgaṃ yathā paṇḍarakaṃ supaṇṇo.
         Nānumitto garuṃ atthaṃ     guyhaṃ veditumarahati
         sumitto ca asambuddhaṃ     sambuddhaṃ vā anatthavā.
            Vissāsamāpajjimahaṃ acelaṃ 4-
@Footnote: 1 mahatthiyātipi. Ma. mahatthikā . 2 Ma. pañḍaranāgajātakaṃ .  3 Yu. bhāsamāno.
@4 Sī. Yu. acelo.
            Samaṇo ayaṃ sammato bhāvitatto
            tassāhamakkhiṃ vivariṃ guyhamatthaṃ
            atītamattho kapaṇaṃ 1- rudāmi.
            Tassāhaṃ paramaṃ brahme guyhaṃ
            vācañhimaṃ nāsakkhiṃ 2- saṃyametuṃ
            tappakkhato hi bhayamāgataṃ mama
            atītamattho kapaṇaṃ rudāmi.
            Yo ve naro suhadaṃ maññamāno
            guyhamatthaṃ saṃsati dukkulīne
            dosā bhayā athavā rāgaratto 3-
            pallitthito 4- bālo asaṃsayaṃ so.
            Tirokkhavāco asataṃ paviṭṭho
            yo saṅgatīsu mudireti vākyaṃ
            āsīviso dummukhotyāhu taṃ naraṃ
            ārā ārā saṃyame tādisamhā.
            Annaṃ pānaṃ kāsikacandanañca
            manāpitthiyo mālamucchādanañca
            ohāya gacchāmase sabbakāme
            supaṇṇa pāṇūpagatāva tyamhā.
   [2388] Konīdha tiṇṇaṃ garahaṃ upeti
@Footnote: 1 Yu. kapaṇo .  2 Yu. nāsakkhi . 3 Ma. rāgarattā . 4 Ma. paslatthato.
@Yu. pallittho.
            Asmiṃdha loke pāṇabhū nāgarāja
            samaṇo supaṇṇo athavā tvameva
            kiṃkāraṇā paṇḍaraka gahito.
   [2389] Samaṇo hi me sammatatto ahosi
            piyo ca me manasā bhāvitatto
            tassāhamakkhiṃ vivariṃ guyhamatthaṃ
            atītamattho kapaṇaṃ rudāmi.
   [2390] Na catthi satto amaro paṭhabyā
            paññāvidhā natthi na ninditabbā
            saccena ca 1- dhammena dhitiyā damena
            alabbhamabyāharatī naro idha.
            Mātāpitā paramā bandhavānaṃ
            nāssa tatiyo anukampakatthi
            tesampi guyhaṃ paramaṃ na saṃse
            mantassa bhedaṃ parisaṅkamāno.
            Mātāpitā bhaginībhātaro ca
            sahāyā vā yassa honti sapakkhā
            tesampi guyhaṃ paramaṃ na saṃse
            mantassa bhedaṃ parisaṅkamāno.
         Bhariyā ce purisaṃ vajjā    komārī piyabhāṇinī
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
         Puttarūpayasūpetā       ñātisaṅghapurakkhatā
            tassāpi guyhaṃ paramaṃ na saṃse
            mantassa bhedaṃ parisaṅkamāno.
   [2391] Na guyhamatthaṃ vivareyya    rakkheyya naṃ yathā nidhiṃ
         na hi pātukato sādhu     guyho attho pajānatā.
         Thiyā guyhaṃ na saṃseyya    amittassa ca paṇḍito
         yo cāmisena saṃhīro      hadayattheno ca yo naro.
         Guyhamatthamasambuddhaṃ     sambodhayati yo naro
         mantabhedabhayā tassa     dāsabhūto titikkhati.
         Yāvanto purisassatthaṃ     guyhaṃ jānanti mantinaṃ
         tāvanto tassa ubbegā  tasmā guyhaṃ na vissaje.
            Vivicca bhāseyya divā rahassaṃ
            rattiṃ giraṃ nātivelaṃ pamuñce
            upassutikā hi suṇanti mantaṃ
            tasmā manto khippamupeti bhedaṃ.
   [2392] Yathāpi ayonagaraṃ 1- mahantaṃ
            advārakaṃ āyasaṃ bhaddasālaṃ 2-
            samantakhātāparikhāupetaṃ
            evampi me te idha guyhamantā.
            Ye guyhamantā avikiṇṇavācā
@Footnote: 1 Ma. assa nagaraṃ .   2 bhaṇḍasālantipi.
            Daḷhā sadatthesu narā dujivhā
            ārā amittā byavajanti tehi
            āsīvisā vāriva sattasaṅghā 1-.
   [2393] Hitvā gharaṃ pabbajito acelo
            naggo muṇḍo carati ghāsahetu
            tamhi nukho vivariṃ guyhamatthaṃ
            atthā ca dhammā ca apagatamhā.
            Kathaṃkaro hoti supaṇṇarāja
            kiṃsīlo kena vatena vattaṃ
            samaṇo caraṃ hitvā mamāyitāni
            kathaṃkaro saggamupeti ṭhānaṃ.
   [2394] Hiriyā titikkhāya damena khantiyā 2-
            akkodhano pesuṇiyaṃ pahāya
            samaṇo caraṃ hitvā mamāyitāni
            evaṃkaro saggamupeti ṭhānaṃ.
   [2395] Mātāva puttaṃ taruṇaṃ tanujjaṃ
            samphassatā 3- sabbagattaṃ phareti
            evampi me tvaṃ pāturahu dijinda
            mātāva puttaṃ anukampamāno.
@Footnote: 1 Ma. sattusaṅghā .  2 Ma. damenupeto .  3 Sī. Yu. sampassa taṃ.
   [2396] Handajja tvaṃ mucca vadhā dujivha
            tayo hi puttā nahi añño atthi
            antevāsī dinnako atrajo ca
            rajassu 1- puttaññataro me ahosi.
   [2397] Icceva vākyaṃ visajji supaṇṇo
            bhūmyaṃ patiṭṭhāya dijo dujivhaṃ
            muttajja tvaṃ sabbabhayātivatto
            thalūdake hohi mayābhigutto.
            Ātaṅkinaṃ yathā kusalo bhisakko
            pipāsitānaṃ rahadova sīto
            vesmaṃ yathā himasītaṭṭitānaṃ 2-
            evampi te saraṇamahaṃ bhavāmi.
   [2398] Saddhiṃ katvā amittena    aṇḍajena jalābuja
         vivariya dāṭhaṃ passasi 3-   kuto taṃ bhayamāgataṃ.
   [2399] Saṅketheva amittasmiṃ     mittasmiṃpi na vissase
         abhayā bhayamuppannaṃ      api mūlāni kantati.
         Kathaṃ nu vissase tyamhi     yenāsi kalaho kato
         niccayattena ṭhātabbaṃ     so disabbhi na rajjati.
            Vissāsaye na ca naṃ vissaseyya
            asaṅkito saṅkito ca bhaveyya
@Footnote: 1 Ma. rajjassu .  2 Yu. himasisariṭṭitānaṃ  .  3 Ma. sesi.
            Tathā tathā viññū parakkameyya
            yathā yathā bhāvaṃ paro na jaññā.
   [2400] Te devavaṇṇā 1- sukhumālarūpā
            ubho samā sujayā puññakkhandhā
            upāgamuṃ karampiyaṃ 2- acelaṃ
            missībhūtā assavāhāva nāgā.
   [2401] Tato have paṇḍarako acelaṃ
            sayamevupāgamma idaṃ avoca
            muttajjahaṃ sabbabhayātivatto
            na hi nūna tuyhaṃ manaso piyamhā.
   [2402] Piyo hi me āsi supaṇṇarājā
            asaṃsayaṃ paṇḍarakena saccaṃ
            so rāgaratto ca akāsi etaṃ 3-
            pāpakammaṃ sampajāno na mohā.
   [2403] Na me piyaṃ appiyaṃ vāpi hoti
            sampassato lokamimaṃ parañca
            susaññatānañhi viyañjanena
            asaññato lokamimaṃ carāsi.
            Ariyāvakāsosi anariyova hosi 4-
            asaññato saññatasannikāso
@Footnote: 1 Yu. devavaṇṇī .  2 Sī. kādambiyaṃ. Yu. kārambiyaṃ . 3 Ma. -rattova
@akāsimetaṃ .  4 Ma. anariyovāsi.
            Kaṇhābhijātiko 1- anarīyarūpo
            pāpaṃ bahuṃ duccaritaṃ acāri.
   [2404] Aduṭṭhassa tuvaṃ dubbhi     dubbhī ca pisuṇo casi
         etena saccavajjena      muddhā te phalatu sattadhā.
   [2405] Tasmā hi mittānaṃ na dubbhitabbaṃ
            mittadubbhā hi 2- pāpiyo natthi añño
            āsittasatto nihato paṭhabyā
            indassa vākyena hi saṃvaro hatoti.
              Paṇḍarakajātakaṃ aṭṭhamaṃ.
             -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 512-519. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=10571              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=10571              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2387&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=518              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2387              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=5817              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=5817              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com