ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

                  2 Sarabhaṅgajātakaṃ
   [2446] Alaṅkatā kuṇḍalino suvatthā
            veḷuriyamuttātharukhaggabandhā
            rathesabhā tiṭṭhatha ke nu tumhe
            kathaṃ vo jānanti manussaloke.
   [2447] Ahamaṭṭhako bhīmaratho panāyaṃ
            kāliṅgarājā pana uggatoyaṃ
            susaññatānaṃ isīnaṃ 3- dassanāya
            idhāgatā pucchitāyemha pañhe.
   [2448] Vehāyasaṃ tiṭṭhasi 4- antalikkhe
            pathaddhuno paṇṇaraseva cando
            pucchāmi taṃ yakkha mahānubhāvaṃ
            kathantaṃ jānanti manussaloke.
   [2449] Yamāhu devesu sujampatīti
@Footnote: 1 Ma. saindā . 2 Yu. pamādo . 3 Yu. susaññatānisinaṃ . 4 Yu. tiṭṭhati.
            Maghavāti taṃ āhu manussaloke
            sa devarājā idamajja patto
            susaññatānaṃ isīnaṃ dassanāya.
   [2450] Dūre sutā no isayo samāgatā
            mahiddhikā iddhiguṇūpapannā
            vandāmi te ayire pasannacitto
            ye jīvalokettha manussaseṭṭhā.
   [2451] Gandho isīnaṃ ciradakkhitānaṃ 1-
            kāyā cuto gacchati mālutena
            ito paṭikkamma sahassanetta
            gandho isīnaṃ asuci devarāja.
   [2452] Gandho isīnaṃ ciradakkhitānaṃ 2-
            kāyā cuto gacchatu mālutena
            vicitrapupphaṃ surabhiṃva mālaṃ
            gandhañca etaṃ paṭikaṅkhāma bhante
            nahettha devā paṭikkūlasaññino.
   [2453] Purindado bhūtapatī yasassī
            devānamindo [3]- maghavā sujampati
            sa devarājā asura (gaṇa) ppamaddano
            okāsamākaṅkhati pañha pucchituṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. ciradikkhitānaṃ .  3 Ma. sakko.
            Ko nevimesaṃ idha paṇḍitānaṃ
            pañhe puṭṭho nipuṇe byākarissati
            tiṇṇañca raññaṃ manujādhipānaṃ
            devānamindassa ca vāsavassa.
   [2454] Ayaṃ isi sarabhaṅgo tapassī
            yato jāto virato methunasmā
            āceraputto 1- suvinītarūpo
            so tesaṃ pañhāni viyākarissati.
   [2455] Koṇḍañña pañhāni viyākarohi
            yācanti taṃ isayo sādhurūpā
            koṇḍañña eso manujesu dhammo
            yaṃ vuḍḍhamāgacchati esa bhāro.
   [2456] Katāvakāsā pucchantu bhonto
            yaṅkiñci pañhaṃ manasābhipatthitaṃ
            ahaṃ hi taṃ taṃ vo viyākarissaṃ
            ñatvā sayaṃ lokamimaṃ parañca.
   [2457] Tato ca maghavā sakko     atthadassī purindado
         apucchi paṭhamaṃ pañhaṃ      yañcāsi abhipatthitaṃ.
            Kiṃsū vadhitvā na kadāci socati
            kissappahānaṃ isayo vaṇṇayanti
@Footnote: 1 Yu. ācariyaputto.
            Kassīdha vuttaṃ pharusaṃ khametha
            akkhāhi me koṇḍañña etamatthaṃ
   [2458] Kodhaṃ vadhitvā na kadāci socati
            makkhappahānaṃ isayo vaṇṇayanti
            sabbesaṃ vuttaṃ pharusaṃ khametha
            etaṃ khantiṃ uttamamāhu santo.
   [2459] Sakkā ubhinnaṃ vacanaṃ titikkhituṃ
            sadisassa vā seṭṭhatarassa 1- vāpi
            kathaṃ nu hīnassa vaco khametha
            akkhāhi me koṇḍañña etamatthaṃ.
   [2460] Bhayā hi seṭṭhassa vaco khametha
            sārambhahetu pana sādisassa
            yo cīdha hīnassa vaco khametha
            etaṃ khantiṃ uttamamāhu santo.
   [2461] Kathaṃ vijaññā catumaṭṭharūpaṃ 2-
            seṭṭhaṃ sarikkhaṃ athavāpi hīnaṃ
            virūparūpena caranti santo
            tasmā hi sabbesa vaco khametha.
   [2462] Na hetamatthaṃ mahatīpi senā
            sarājikā yujjhamānā labhetha
@Footnote: 1 Yu. seṭṭhanarassa .  2 Ma. catupattharūpaṃ.
            Yaṃ khantimā sappuriso labhetha
            khantibalassūpasamanti verā.
   [2463] Subhāsitante anumodiyāna
            aññantaṃ pucchāmi tadiṅgha brūhi
            yathā ahū 1- daṇḍakī nālikīro 2-
            athajjuno kalābu cāpi rājā
            tesaṃ gatiṃ brūhi supāpakamminaṃ
            katthūpapannā isīnaṃ viheṭhakā.
   [2464] Kīsaṃ hi vacchaṃ avakrīya daṇḍakī
            ucchinnamūlo sajano saraṭṭho
            kukkūlanāme nirayamhi paccati
            tassa phulliṅgā nipatanti 3- kāye.
            Yo saññate pabbajite aheṭhayi 4-
            dhammaṃ bhaṇante samaṇe adūsake
            taṃ nālikīraṃ sunakhā parattha
            saṅgamma khādanti viphandamānaṃ.
            Athajjuno niraye sattisūle
            avaṃsiro patito uddhapādo 5-
            aṅgīrasaṃ gotamaṃ heṭhayitvā
            khantiṃ tapassiṃ cirabrahmacāriṃ.
@Footnote: 1 Ma. ahuṃ .  2 Ma. nāḷikero .  3 Ma. phuliṅgāni patanti . 4 Yu. avañcasi.
@5 Ma. uddhaṃpādo.
            Yo khaṇḍaso pabbajitaṃ achedayi
            khantiṃ vadantaṃ samaṇaṃ adūsakaṃ
            kalābuvīciṃ upapajja paccati
            mahāpatāpaṃ 1- kaṭukaṃ bhayānakaṃ.
            Etāni sutvā nirayāni paṇḍito
            aññāni pāpiṭṭhatarāni cettha
            dhammañcare samaṇabrāhmaṇesu
            evaṅkaro saggamupeti ṭhānaṃ.
   [2465] Subhāsitante anumodiyāna
            aññantaṃ pucchāmi tadiṅgha brūhi
            kathaṃvidhaṃ sīlavantaṃ vadanti
            kathaṃvidhaṃ paññavantaṃ vadanti
            kathaṃvidhaṃ sappurisaṃ vadanti
            kathaṃvidhaṃ no siri no jahāti.
   [2466] Kāyena vācāya ca yodha 2- saññato
            manasā ca kiñci na karoti pāpaṃ
            na attahetu alikaṃ bhaṇāti 3-
            tathāvidhaṃ sīlavantaṃ vadanti.
            Gambhīrapañhaṃ manasābhicintayaṃ 4-
            naccāhitaṃ kamma karoti luddaṃ
@Footnote: 1 Yu. mahābhitāyaṃ .  2 Yu. yo ca . 3 Ma. bhaṇeti .  4 Sī. manasā vicintayaṃ.
            Kālāgataṃ 1- atthapadaṃ na riñcati
            tathāvidhaṃ paññavantaṃ vadanti.
            Yo ve kataññū katavedi dhīro
            kalyāṇamitto daḷhabhatti ca hoti
            dukkhitassa sakkacca karoti kiccaṃ
            tathāvidhaṃ sappurisaṃ vadanti.
            Etehi sabbehi guṇehupeto
            saddho mudu 2- saṃvibhāgī vadaññū
            saṅgāhakaṃ sakhilaṃ saṇhavācaṃ
            tathāvidhaṃ no siri no jahāti.
   [2467] Subhāsitante anumodiyāna
            aññantaṃ pucchāmi tadiṅgha brūhi
            sīlaṃ siriñcāpi satañca dhammaṃ
            paññañca kaṃ seṭṭhataraṃ vadanti.
   [2468] Paññā hi seṭṭhā kusalā vadanti
            nakkhattarājāriva tārakānaṃ
            sīlaṃ sīrī cāpi satañca dhammo 3-
            anvāyikā paññavato bhavanti.
   [2469] Subhāsitante anumodiyāna
            aññantaṃ pucchāmi tadiṅgha brūhi
@Footnote: 1 Yu. kālābhataṃ .  2 Ma. mudū .  3 Yu. dhammā.
            Kathaṅkaro kintikaro kimācaraṃ
            kiṃ sevamāno labhatīdha paññaṃ
            paññāyadānippaṭipadaṃ 1- vadehi
            kathaṅkaro paññavā hoti macco.
   [2470] Sevetha buddhe 2- nipuṇe bahussute
            uggāhako capparipucchako siyā
            suṇeyya sakkacca subhāsitāni
            evaṅkaro paññavā hoti macco.
            Sa paññavā kāmaguṇe avekkhati
            aniccato dukkhato rogato ca
            evaṃvipassī pajahāti chandaṃ
            dukkhesu kāmesu mahabbhayesu.
            Sa vītarāgo sa vineyya 3- dosaṃ
            mettacittaṃ bhāveyya 4- appamāṇaṃ
            sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
            anindito brahmamupeti ṭhānaṃ.
   [2471] Mahiddhiyaṃ 5- āgamanaṃ ahosi
            tavamaṭṭhaka 6- bhīmarathassa cāpi
            kāliṅgarājassa ca uggatassa
@Footnote: 1 Ma. paññāya dānippaṭipaṃ . 2 Ma. vuddhe . 3 pavineyya . 4 Ma. mettaṃ cittaṃ
@bhāvaye . 5 Ma. mahatthiyaṃ .  6 Ma. tavamaṭṭhakā.
            Sabbesa vo kāmarāgo pahīno.
   [2472] Evametaṃ paracittavedi
            sabbesa no kāmarāgo pahīno
            karohi okāsamanuggahāya
            yathā gatinte abhisambhavema.
   [2473] Karomi okāsamanuggahāya
            tathāhi vo kāmarāgo pahīno
            pharātha kāyaṃ vipulāya pītiyā
            yathā gatiṃ me abhisambhavetha.
   [2474] Sabbaṃ karissāma tavānusāsaniṃ
            yaṃ yaṃ tuvaṃ vakkhasi bhūripañña
            pharāma kāyaṃ vipulāya pītiyā
            yathā gatinte abhisambhavema.
   [2475] Katāya 1- vacchassa kisassa pūjā
            gacchantu bhonto isayo sādhurūpā
            jhāne ratā hotha sadā samāhitā
            esā ratī pabbajitassa seṭṭhā.
   [2476] Sutvāna gāthā paramatthasañhitā
            subhāsitā isinā paṇḍitena
            te vedajātā anumodamānā
@Footnote: 1 Sī. Yu. katāyaṃ.
            Pakkāmu devā devapuraṃ yasassino.
            Gāthā imā atthavatī subyañjanā
            subhāsitā isinā paṇḍitena
            yokocimā aṭṭhikatvā suṇeyya
            labhetha pubbāpariyaṃ visesaṃ
            laddhāna pubbāpariyaṃ visesaṃ
            adassanaṃ maccurājassa gacche.
   [2477] *- sālissaro sārīputto   meṇḍissaro ca kassapo
         pabbato anuruddho ca     kaccāyano ca devilo 1-
         anusisso ca ānando    kīsavaccho ca kolito
         (nārado udāyī thero 2-  parisā buddhaparisā)
         sarabhaṅgo bodhisatto 3-   evaṃ dhāretha jātakanti *-.
              Sarabhaṅgajātakaṃ dutiyaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 535-544. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11037              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11037              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2446&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=522              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2446              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=7328              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=7328              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com