ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              3 Samuddavāṇijajātakaṃ
   [1625] Kasanti vapanti te janā
            manujā kammaphalūpajīvino
            nayimassa dīpakassa bhāgino
            jambūdīpā idameva no varaṃ.
   [1626] Tipañcarattūpagatamhi cande
@Footnote: 1 si. mūlañca chindatha. Yu. mūlaṃ vichindatha . 2 Ma. chinnaṃ.
@3 Sī. Yu. cetabbarūpaṃ.
            Vego mahā hehiti sāgarassa
            uplāvassaṃ 1- dīpamimaṃ uḷāraṃ
            mā vo vadhi gacchatha leṇamaññaṃ.
   [1627] Na jātayaṃ 2- sāgaravārivego
            uplāvassaṃ 3- dīpamimaṃ uḷāraṃ
            taṃ me nimittehi bahūhi diṭṭhaṃ
            mā bhetha kiṃ socatha modathavho.
   [1628] Pahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
            pattattha āvāsamimaṃ uḷāraṃ
            na vo bhayaṃ paṭipassāmi kiñci
            āputtaputtehi pamodathavho.
   [1629] Yodevāyaṃ 4- dakkhiṇāyaṃ disāyaṃ
            khemaṃ paṭikkosati 5- tassa saccaṃ
            na uttaro vedi bhayābhayassa
            mā bhetha kiṃ socatha modathavho.
   [1630] Yathā ime vippavadanti yakkhā
            eko bhayaṃ saṃsati khemameko
            tadiṅgha mayhaṃ vacanaṃ suṇātha
@Footnote: 1 upāvasantipi. Sī. upalāpayaṃ. Ma. uplavissaṃ . 2 Ma. jātuyaṃ . 3 Sī.
@uppāṭaye. Ma. uplavissaṃ . 4 yo te ayantipi . 5 Ma. khemanti pakkosati.
            Khippaṃ lahuṃ mā vinasimha 1- sabbe.
   [1631] Sabbe samāgamma karoma nāvaṃ
            doṇiṃ daḷhaṃ sabbayantūpapannaṃ
            sace ayaṃ dakkhiṇo saccamāha
            moghaṃ paṭikkosati uttaroyaṃ.
   [1632] Sā ceva no hohiti āpadatthā
            imañca dīpaṃ na pariccajema
            sace ca kho uttaro saccamāha
            moghaṃ paṭikkosati dakkhiṇoyaṃ.
   [1633] Tameva nāvaṃ abhiruyha sabbe
            evaṃ mayaṃ sotthi taremu pāraṃ
            na ve sugaṇhaṃ paṭhamena seṭṭhaṃ
            kaniṭṭhamāpāthagataṃ gahetvā
            yo cīdha majjhaṃ 2- paviceyya gaṇhati
            save naro seṭṭhamupeti ṭhānaṃ.
   [1634] Yathāpi te sāgaravārimajjhe
            sakammunā sotthi vahiṃsu vāṇijā
            anāgatatthaṃ paṭivijjhiyāna
            appampi nācceti ca 3- bhūripañño.
@Footnote: 1 Ma. vinassimha . 2 Ma. tacchaṃ . 3 Ma. sa..
   [1635] Bālā ca mohena rasānugiddhā
            anāgataṃ appaṭivijjhiyatthaṃ
            paccuppanne sīdanti atthajāte
            samuddamajjhe yathā te manussā.
   [1636] Anāgataṃ paṭikayirātha kiccaṃ
            mā maṃ kiccaṃ kiccakāle byadhesi
            taṃ tādisaṃ paṭikatakiccakāriṃ
            na taṃ kiccaṃ kiccakāle byadhesīti.
             Samuddavāṇijajātakaṃ tatiyaṃ.
                  ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 325-328. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=6649              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=6649              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1625&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=466              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1625              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=1889              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=1889              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com