ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

                    7 Akittijātakaṃ
   [1806] Akittiṃ disvāna sammantaṃ  sakko bhūtapatī bravi
         kiṃ patthayaṃ mahābrahme    eko sammasi ghammani.
   [1807] Dukkho punabbhavo sakka    sarīrassa ca bhedanaṃ
         sammohamaraṇaṃ dukkhaṃ      tasmā sammāmi vāsava.
   [1808] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         varaṃ kassapa te dammi      yaṅkiñci manasicchasi.
   [1809] Varañce me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         yena putte ca dāre ca    dhanadhaññaṃ piyāni ca
         laddhā narā na tappanti   so lobho na mayī vase.
   [1810] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         varaṃ kassapa te dammi     yaṅkiñci manasicchasi.
   [1811] Varañce me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         khettaṃ vatthuṃ hiraññañca   gavāssaṃ dāsaporisaṃ
         yena jātena jīyanti     so doso na mayī vase.
   [1812] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         Varaṃ kassapa te dammi      yaṅkiñci manasicchasi.
   [1813] Varañce me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         bālaṃ na passe na suṇe    na ca bālena saṃvase
         bālenallāpasallāpaṃ    na kare na ca rocaye.
   [1814] Kinnu te akaraṃ bālo     vada kassapa kāraṇaṃ
         kena kassapa bālassa     dassanaṃ nābhikaṅkhasi.
   [1815] Anayaṃ nayati dummedho     adhurāyaṃ niyuñjati
         dunnayo seyyaso hoti    sammā vutto pakuppati
         vinayaṃ so na jānāti      sādhu tassa adassanaṃ.
   [1816] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         varaṃ kassapa te dammi      yaṅkiñci manasicchasi.
   [1817] Varañce me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         dhīraṃ passe suṇe dhīraṃ      dhīrena saha saṃvase
         dhīrenallāpasallāpaṃ     taṃ kare tañca rocaye.
   [1818] Kinnu te akaraṃ dhīro      vada kassapa kāraṇaṃ
         kena kassapa dhīrassa      dassanaṃ abhikaṅkhasi.
   [1819] Nayaṃ nayati medhāvī       adhurāyaṃ na yuñjati
         sunayo seyyaso hoti     sammā vutto na kuppati
         vinayaṃ so pajānāti      sādhu tena samāgamo.
   [1820] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         Varaṃ kassapa te dammi      yaṅkiñci manasicchasi.
   [1821] Varañce me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         tato ratyā vivasane 1-    suriyassuggamanaṃ pati
         dibbā bhakkhā pātubhaveyyuṃ sīlavanto ca yācakā
         dadato me na khīyetha      datvā nānutapeyyahaṃ
         dadaṃ cittaṃ pasādeyyaṃ     etaṃ sakka varaṃ vare.
   [1822] Etasmiṃ te sulapite      paṭirūpe subhāsite
         varaṃ kassapa te dammi     yaṅkiñci manasicchasi.
   [1823] Varañca me ado sakka    sabbabhūtānamissara
         na maṃ puna upeyyāsi     etaṃ sakka varaṃ vare.
   [1824] Bahūhi vattacariyāhi      narā ca atha nāriyo
         dassanaṃ abhikaṅkhanti      kinnu me dassane bhayaṃ.
   [1825] Taṃ tādisaṃ devavaṇṇaṃ 2-   sabbakāmasamiddhinaṃ
         disvā tapo pamajjeyyaṃ 3- etaṃ te dassane bhayanti.
                  Akittijātakaṃ sattamaṃ.
                     ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 354-356. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=7252              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=7252              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1806&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=480              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1806              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=3984              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=3984              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com