ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              9 Rurumigajātakaṃ 3-
   [1839] Tassa 4- gāmavaraṃ dammi   nāriyo ca alaṅkatā
         ko 5- me taṃ migamakkhāsi  migānaṃ migamuttamaṃ.
   [1840] Mayhaṃ gāmavaraṃ dehi      nāriyo ca alaṅkatā
         ahaṃ te migamakkhissaṃ      migānaṃ migamuttamaṃ.
   [1841] Etasmiṃ vanasaṇḍasmiṃ    ambā sālā ca pupphitā
@Footnote: 1 Ma. paricitto . 2 abhāṇisotipi . 3 Ma. rurumigarājajātakaṃ . 4 Sī. Yu. kassa.
@5 Ma. yo. taṃ yuttataraṃ.
         Indagopakasañchannā    ettheso tiṭṭhati migo.
   [1842] Dhanuṃ advejjhaṃ katvāna    usuṃ sannayhupāgami 1-
         migo ca disvā rājānaṃ    dūrato ajjhabhāsatha
         āgamehi mahārāja      mā maṃ vijjhi rathesabha
         ko nu te idamakkhāsi     ettheso tiṭṭhati migo.
   [1843] Esa pāpacaro poso      samma tiṭṭhati ārakā
         so hi 2- me idamakkhāsi   ettheso tiṭṭhati migo.
   [1844] Saccaṃ kirevamāhaṃsu        narā ekacciyā idha
         kaṭṭhaṃ nipāvataṃ 3- seyyo  na tvevekacciyo naro.
   [1845] Kinnu ruru garahasi migānaṃ
            kiṃ pakkhinaṃ kiṃ pana mānusānaṃ
            bhayaṃ hi maṃ vindatinapparūpaṃ
            sutvāna taṃ mānusi 4- bhāsamānaṃ.
   [1846] Yamuddhariṃ vāhane vuyhamānaṃ
            mahodake salile sīghasote
            tatonidānaṃ bhayamāgataṃ mama
            dukkho have rāja asabbhi saṅgamo.
   [1847] Sohaṃ catuppattamimaṃ vihaṅgamaṃ
            tanucchidaṃ hadaye osajjāmi
@Footnote: 1 Sī. Yu. sandhāyupāgami . 2 Ma. so yaṃ . 3 Sī. vipalāvitaṃ. Ma. niplavitaṃ.
@4 Ma. mānusī.
            Hanāmi taṃ mittadubbhiṃ akiccakāriṃ
            yo tādisaṃ kammakataṃ na jāne.
   [1848] Dhīrassa bālassa have janinda
            santo vadhaṃ nappasaṃsanti jātu
            kāmaṃ gharaṃ gacchatu pāpadhammo
            yañcassa bhattaṃ tadetassa dehi
            ahañca te kāmakaro bhavāmi.
   [1849] Addhā ruru aññataro sataṃ so
            yo dubbhino 1- mānusassa na dubbhī
            kāmaṃ gharaṃ gacchatu pāpadhammo
            yañcassa bhattaṃ tadetassa dammi
            ahañca te gāmavaraṃ dadāmi.
   [1850] Suvijānaṃ sigālānaṃ        sakuntānañca vassitaṃ
         manussavassitaṃ rāja       dubbijānataraṃ tato
         api ce maññatī poso     ñāti mitto sakhāti vā
         yo pubbe sumano hutvā    pacchā sampajjate diso.
   [1851] Samāgatā jānapadā      negamā ca samāgatā
         migā dhaññāni 2- khādanti taṃ devo paṭisedhatu.
   [1852] Kāmaṃ janapado māsi       raṭṭhañcāpi vinassatu
         na tvevāhaṃ ruruṃ dubbhe     datvā abhaya pakkhinaṃ.
@Footnote: 1 Ma. dubbhato. Yu. dūbhato . 2 Ma. sassāni.
   [1853] Mā me janapado āsi      mā maṃ janapado ahu 1-
         na tvevāhaṃ migarājassa    varaṃ datvā musā bhaṇeti.
              Rurumigajātakaṃ navamaṃ.
                   --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 359-362. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=7364              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=7364              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1839&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=482              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1839              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=4502              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=4502              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com