ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

   [445] Upekkhāsatisaṃsuddhaṃ       dhammatakkapurejavaṃ
       aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi     avijjāya pabhedanaṃ.
   [446]  Upekkhāsatisaṃsuddhanti  upekkhāti  yā  catutthajjhāne
upekkhā  upekkhanā  ajjhupekkhanā  cittasamatho  cittappasādatā 1-
majjhattatā  cittassa  .  satīti  yā catutthajjhāne upekkhaṃ ārabbha
sati  anussati  .pe.  sammāsatīti  2-  upekkhāsati  . saṃsuddhanti
catutthajjhāne upekkhā ca sati ca suddhā honti [3]- saṃsuddhā [4]-
pariyodātā  anaṅgaṇā  vigatupakkilesā  mudubhūtā  kammaniyā  ṭhitā
āneñjappattāti upekkhāsatisaṃsuddhaṃ.
   [447] Dhammatakkapurejavanti dhammatakko vuccati sammāsaṅkappo .
@Footnote: 1 Ma. cittasamatā ittappassaddhatā. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Ma. visuddhā.
@4 Ma. parisuddhā.
So  ādito hoti purato hoti pubbaṅgamo hoti aññāvimokkhassāti
evampi   dhammatakkapurejavaṃ   .   athavā  dhammatakko  vuccati
sammādiṭṭhi  .  sā  ādito  hoti purato hoti pubbaṅgamā hoti
aññāvimokkhassāti   evampi   dhammatakkapurejavaṃ   .   athavā
dhammatakko  vuccati  catunnaṃ  maggānaṃ  pubbabhāge  vipassanā . sā
ādito  hoti  purato  hoti  pubbaṅgamā  hoti aññāvimokkhassāti
evampi dhammatakkapurejavaṃ.
   [448]   Aññāvimokkhaṃ  saṃbrūmīti  aññāvimokkho  vuccati
arahattavimokkho  .  arahattavimokkhaṃ  saṃbrūmi  ācikkhāmi  desemi
paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromīti  [1]-
aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi.
   [449] Avijjāya pabhedananti avijjāyāti dukkhe añāṇaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  .  avijjāya  pabhedananti avijjāya
bhedanaṃ  pabhedanaṃ  pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ
nibbānanti avijjāya pabhedanaṃ. Tenāha bhagavā
       upekkhāsatisaṃsuddhaṃ       dhammatakkapurejavaṃ
       aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi     avijjāya pabhedananti.
   [450] Kiṃsusaññojano loko      kiṃsu tassa vicāraṇaṃ
       kissassa vippahānena      nibbānaṃ iti vuccati.
   [451]  Kiṃsusaññojano  lokoti      kiṃ  lokassa saṃyojanaṃ
@Footnote: 1 Ma. uttānīkaromi pakāsemīti.
Lagganaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  kena loko yutto payutto āyutto
samāyutto laggo laggito palibuddhoti kiṃsusaññojano loko.
   [452]  Kiṃsu  tassa  vicāraṇanti  kiṃ  tassa  cāraṇaṃ vicāraṇaṃ
paṭivicāraṇaṃ  kena  loko  carati  vicarati  paṭivicaratīti  kiṃsu  tassa
vicāraṇaṃ.
   [453]  Kissassa  vippahānena  nibbānaṃ iti vuccatīti kissassa
vippahānena  vūpasamena  paṭinissaggena  paṭippassaddhiyā  nibbānaṃ  iti
vuccati  pavuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati  vohariyatīti  1- kissassa
vippahānena nibbānaṃ iti vuccati. Tenāha so brāhmaṇo
        kiṃsusaññojano loko     kiṃsu tassa vicāraṇaṃ
        kissassa vippahānena     nibbānaṃ iti vuccatīti.
   [454] Nandisaññojano loko    vitakkassa vicāraṇā
        taṇhāya vippahānena     nibbānaṃ iti vuccati.
   [455]  Nandisaññojano  lokoti    nandi vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho akusalamūlaṃ . yā nandi
lokassa  saññojanaṃ  lagganaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  imāya  nandiyā
loko yutto payutto āyutto samāyutto laggo laggito palibuddhoti
nandisaññojano loko.
   [456]  Vitakkassa  vicāraṇāti  vitakkāti  nava  vitakkā
kāmavitakko    byāpādavitakko   vihiṃsāvitakko   ñātivitakko
@Footnote: 1 Ma. kathīyati bhaṇīyati dīpiyati voharīyatīti. evamuparipi.
Janapadavitakko   amaravitakko   parānuddayatāpaṭisaṃyutto   vitakko
lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto  vitakko  anavaññattipaṭisaṃyutto  vitakko
ime  vuccanti  nava  vitakkā  .  ime  nava  vitakkā  assa
lokassa  cāraṇā  vicāraṇā paṭivicāraṇā imehi navahi vitakkehi so
loko carati vicarati paṭivicaratīti vitakkassa vicāraṇā.
   [457]  Taṇhāya vippahānena nibbānaṃ iti vuccatīti taṇhāyāti
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  .  taṇhāya  vippahānena  nibbānaṃ  iti  vuccatīti
taṇhāya   vippahānena  vūpasamena  paṭinissaggena  paṭippassaddhiyā
nibbānaṃ  iti  vuccati  pavuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati vohariyatīti
taṇhāya   vippahānena  nibbānaṃ  iti  vuccati  .  tenāha
bhagavā
        nandisaññojano loko    vitakkassa vicāraṇā
        taṇhāya vippahānena     nibbānaṃ iti vuccatīti.
   [458] Kathaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati
       bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā    taṃ suṇoma vaco tava.
   [459]  Kathaṃsatassa  caratoti  kathaṃsatassa  sampajānassa  carato
vicarato  iriyato  vattayato  pālayato yapayato yāpayatoti kathaṃsatassa
carato
   [460]  Viññāṇaṃ  uparujjhatīti  viññāṇaṃ  nirujjhati  vūpasammati
Atthaṃ gacchati paṭippassambhatīti viññāṇaṃ uparujjhati.
   [461]  Bhagavantaṃ  puṭṭhumāgamhāti  buddhaṃ bhagavantaṃ puṭṭhuṃ pucchituṃ
yācituṃ  ajjhesituṃ  pasādetuṃ  āgamhā  āgatamhā  upāgatamhā
sampattamhā tayā saddhiṃ samāgatamhāti bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā.
   [462]  Taṃ  suṇoma  vaco  tavāti tanti tuyhaṃ vacanaṃ byapathaṃ
desanaṃ  anusandhiṃ  suṇoma  uggaṇhāma  upadhārema  upalakkhemāti
taṃ suṇoma vaco tava. Tenāha so brāhmaṇo
       kathaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati
       bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā    taṃ suṇoma vaco tavāti.
   [463] Ajjhattañca bahiddhā ca    vedanaṃ nābhinandato
       evaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati.
   [464]  Ajjhattañca  bahiddhā ca vedanaṃ nābhinandatoti ajjhattaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati
na  ajjhosāya  1-  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ gāhaṃ
parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti .
Bahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ
gāhaṃ parāmāsaṃ abhinivesaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti.
Ajjhattabahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto vedanaṃ nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ
@Footnote: 1 Ma. ajjhoseti. evamuparipi.
Gāhaṃ   parāmāsaṃ   abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti
anabhāvaṅgameti  .  ajjhattaṃ  samudayadhammānupassī  vedanāsu  [1]-
viharanto  ajjhattaṃ  vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattaṃ
samudayavayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  bahiddhā  samudayadhammānupassī
vedanāsu  viharanto  bahiddhā  vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto
bahiddhā  samudayavayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattabahiddhā
samudayadhammānupassī    vedanāsu    viharanto    ajjhattabahiddhā
vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattabahiddhā  samudayavaya-
dhammānupassī  vedanāsu  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati nābhivadati na
ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ parāmāsaṃ
abhinivesaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti.
   {464.1}  Imehi  dvādasahākārehi  vedanāsu  vedanānupassī
viharanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati
abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  .pe.  anabhāvaṅgameti  .  athavā
vedanaṃ  aniccato  passanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na
ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ parāmāsaṃ
abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti . vedanaṃ
dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato .pe. Anissaraṇato
passanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati
abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ  parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati
@Footnote: 1 Ma. vedanānupassī. evamīdisesu padesu.
Vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṅgameti . imehi dvācattāḷīsāya 1-
ākārehi  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati abhinandanaṃ abhivadanaṃ ajjhosānaṃ gāhaṃ
parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṅgametīti
ajjhattañca bahiddhā ca vedanaṃ nābhinandato.
   [465] Evaṃsatassa caratoti evaṃsatassa sampajānassa carato vicarato
iriyato vattayato pālayato yapayato yāpayatoti evaṃsatassa carato.
   [466]  Viññāṇaṃ  uparujjhatīti  puññābhisaṅkhārasahagataṃ  viññāṇaṃ
apuññābhisaṅkhārasahagataṃ   viññāṇaṃ  āneñjābhisaṅkhārasahagataṃ  viññāṇaṃ
nirujjhati   vūpasammati   atthaṃ  gacchati  paṭippassambhatīti  viññāṇaṃ
uparujjhati. Tenāha bhagavā
     ajjhattañca bahiddhā ca    vedanaṃ nābhinandato
     evaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhatīti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Udayamāṇavakapañhāniddeso terasamo.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. cattāḷīsāya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 214-220. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4445              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4445              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=445&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=433              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1170              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1170              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com