ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

                  Tatiyo subhūtivaggo
              paṭhamaṃ subhūtittherāpadānaṃ (21)
   [23] |23.1| Himavantassa avidūre     nisabho nāma pabbato
            assamo sukato mayhaṃ    paṇṇasālā sumāpitā.
       |23.2| Kosiyo nāma nāmena   jaṭilo uggatāpano
             ekāyiko 1- adutiyo  vasāmi nisabhe tadā.
       |23.3| Phalamūlañca paṇṇañca   na bhuñjāmi ahaṃ tadā
             pavattañca supātāhaṃ   upajīvāmi tāvade.
@Footnote: 1 Ma. ekākiyo. Yu. ekākiko.
       |23.4| Nāhaṃ kopemi ājīvaṃ    cajamānopi jīvitaṃ
             ārādhemi sakaṃ cittaṃ   vivajjemi anesanaṃ.
       |23.5| Rāgūpasaṃhitaṃ cittaṃ      yadā uppajjate mama
             sayaṃva paccavekkhāmi    ekako 1- taṃ damemahaṃ.
       |23.6| Rajjasi 2- rajanīye ca    dosanīye ca dussase
             muyhase mohanīye ca   nikkhamassu vanā tuvaṃ.
       |23.7| Visuddhānaṃ ayaṃ vāso    nimmalānaṃ tapassinaṃ
             mā kho visuddhaṃ dūsesi   nikkhamassu vanā tuvaṃ.
       |23.8| Āgāriko bhavitvāna    dayā yuttaṃ 3- labhissasi
             ubhopi mā virādhesi    nikkhamassu vanā tuvaṃ.
       |23.9| Chavālātaṃ yathā kaṭṭhaṃ    na kvaci kiccakārakaṃ
             neva gāme araññe vā  na hi taṃ kaṭṭhasammataṃ.
     |23.10| Chavālātūpamo tvaṃsi     na gihi napi saññato
             ubhato muttako ajja    nikkhamassu vanā tuvaṃ.
     |23.11| Siyā nukho tava etaṃ     ko pajāni 4- hi te idaṃ
            sīghaṃ 5- dhuraṃ vahisi 6- me  kosajjabahulāya ca.
     |23.12| Jigucchissanti taṃ viññū   asuciṃ nāgariko yathā
             ākaḍḍhitvāna isayo  codayissanti taṃ sadā.
     |23.13| Taṃ viññū pavadissanti   samatikkantasāsanaṃ
            saṃvāsaṃ alabhanto hi     kathaṃ jīvihisī tuvaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaggo. 2 Ma. rajjase. 3 Ma. puttaṃ. 4 Ma. pajānāti.
@5 Ma. saddhādharuṃ. 6 Yu. pāhisi.
   |23.14| Tidhappabhinnaṃ mātaṅgaṃ     kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ
          balināgo upagantvā     yūthā nīharate gajaṃ.
   |23.15| Yūthā vinissaṭo santo     sukhaṃ sātaṃ na vindati
          dukkhito vimano hoti      pajjhāyanto 1- pavedhati.
   |23.16| Tatheva jaṭilā taṃpi        nīharissanti dummatiṃ
          tehi tvaṃ nissaṭo santo   sukhaṃ sātaṃ na lacchasi.
   |23.17| Divā vā yadi vā rattiṃ     sokasallasamappito
           dayhasi pariḷāhena       gajo yūthāva nissaṭo.
   |23.18| Jātarūpaṃ yathā kuṭaṃ        neva yāyati 2- katthaci
           tathā sīlavihīno tvaṃ       na yāyissasi 3- katthaci.
   |23.19| Agārāvasamānopi 4-     kathaṃ jīvihisī tuvaṃ
           mattikaṃ pettiñcāpi     natthi te nihitaṃ dhanaṃ.
   |23.20| Sakaṃ kammaṃ karitvāna       gatte sedaṃ pamocayaṃ
           evaṃ jīvihisī gehe        sādhu te taṃ na ruccati.
   |23.21| Evāhaṃ tattha vāremi      saṅkilesagataṃ manaṃ
           nānādhammakathaṃ katvā     pāpā cittaṃ nivārayiṃ.
   |23.22| Evaṃ me viharantassa       appamādavihārino
           tiṃsavassasahassāni       pavane me atikkamuṃ.
   |23.23| Appamādena 5- maṃ disvā  uttamatthaṃ gavesakaṃ
           padumuttarasambuddho      āgañchi mama santikaṃ.
@Footnote: 1 Yu. ojjhāyanto padhāvati. 2 Ma. jhāyati. 3 Ma. jhāyissati.
@4 Po. anāgāravasamānopi. 5 Ma. Yu. appamādarataṃ.
   |23.24| Timbarūsakavaṇṇābho      appameyyo anūpamo
           rūpenāsadiso buddho     ākāse caṅkamī tadā.
   |23.25| Suphullo sālarājāva      vijjuvabbhaghanantare
           ñāṇenāsadiso buddho   ākāse caṅkamī tadā.
   |23.26| Sīharājāvasambhīto       gajarājāva dappito 1-
           abhīto 2- byaggharājāva   ākāse caṅkamī tadā.
   |23.27| Siṅginikkhasuvaṇṇābho     khadiraṅgārasannibho
           maṇi yathā jotiraso       ākāse caṅkamī tadā.
   |23.28| Visuddhakelāsasannibho     puṇṇamāyeva candimā
           majjhantikeva 3- suriyo    ākāse caṅkamī tadā.
   |23.29| Disvā nabhe caṅkamantaṃ     evaṃ cintesahaṃ tadā
           devo nukho ayaṃ satto     udāhu manujo ayaṃ.
   |23.30| Na me suto va diṭṭho vā     mahiyā ediso naro
           api mantapadaṃ atthi       ayaṃ satthā bhavissati.
   |23.31| Evāhaṃ cintayitvāna      sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ
           nānāpupphañca gandhañca  sannipātesahaṃ tadā.
   |23.32| Pupphāsanaṃ paññāpetvā   sādhucittaṃ manoramaṃ
           narasārathinaṃ aggaṃ        idaṃ vacanamabraviṃ.
   |23.33| Idaṃ me āsanaṃ vīra        paññattaṃ tavanucchakaṃ 4-
           hāsayanto mama cittaṃ     nisīda kusumāsane.
@Footnote: 1 Po. dampito. 2 Ma. Yu. lāsito. 3 Yu. majjhantiko. 4 Ma. Yu. tavanucchavaṃ.
   |23.34| Nisīdi tattha bhagavā       asambhītova kesarī
          sattarattindivaṃ buddho     pavare kusumāsane.
   |23.35| Namassamāno aṭṭhāsiṃ     sattarattindivaṃ ahaṃ
          vuṭṭhahitvā samādhimhā    satthā loke anuttaro.
   |23.36| Mama kammaṃ pakittento    idaṃ vacanamabravi
          bhāvehi buddhānussatiṃ     bhāvanānaṃ anuttaraṃ.
   |23.37| Imaṃ satiṃ bhāvayitvā       pūrayissasi mānasaṃ
          tiṃsakappasahassāni       devaloke ramissasi.
   |23.38| Asītikkhattuṃ devindo     devarajjaṃ karissasi
          sahassakkhattuṃ cakkavatti    rājā raṭṭhe bhavissasi.
   |23.39| Padesarajjaṃ vipulaṃ         gaṇanāto asaṅkhayaṃ
          anubhossasi taṃ sabbaṃ      buddhānussatiyā phalaṃ.
   |23.40| Bhavābhave saṃsaranto       mahābhogaṃ labhissasi
          bhogehi 1- onatā natthi   buddhānussatiyā phalaṃ.
   |23.41| Kappasatasahassamhi       okkākakulasambhavo
          gotamo nāma gottena     satthā loke bhavissati.
   |23.42| Asītikoṭiṃ chaḍḍetvā     dāsakammakare bahū
          gotamassa bhagavato        sāsane pabbajissasi.
   |23.43| Ārādhayitvāna sambuddhaṃ   gotamaṃ sākyapuṅgavaṃ
          subhūti nāma nāmena       hessasi 2- satthusāvako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhoge te ūnatā natthi. 2 Po. Ma. hessati.
   |23.44| Bhikkhusaṅghe nisīditvā     dakkhiṇeyyagaṇamhi 1- taṃ
          tathāraṇavihāre ca        dvīsu aggaṃ 2- ṭhapessati.
   |23.45| Idaṃ vatvāna sambuddho     jalajuttamanāyako
          nabhaṃ abbhuggami dhīro       haṃsarājāva ambare.
   |23.46| Sāsito lokanāthena      namassitvā tathāgataṃ
          sadā bhāvesiṃ 3- mudito    buddhānussatimuttamaṃ.
   |23.47| Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
          jahitvā mānusaṃ dehaṃ      tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
   |23.48| Asītikkhattuṃ devindo     devarajjaṃ akārayiṃ
          sahassakkhattuṃ rājā ca     cakkavatti ahosahaṃ.
   |23.49| Padesarajjaṃ vipulaṃ         gaṇanāto asaṅkhayaṃ
          anubhomi susampattiṃ       buddhānussatiyā phalaṃ.
   |23.50| Bhavābhave saṃsaranto       mahābhogaṃ labhāmahaṃ
          bhoge me onatā natthi    buddhānussatiyā phalaṃ.
   |23.51| Satasahassito kappe      yaṃ kammamakariṃ tadā
          duggatiṃ nābhijānāmi      buddhānussatiyā phalaṃ.
   |23.52| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
          chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā subhūti thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
             Subhūtittherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. dakkhiṇeyyaguṇamhi taṃ. 2 Ma. agge. 3 Ma. bhāvemi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 94-99. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=1959              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=1959              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=23&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=23              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=799              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=799              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com