ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

          Dutiyaṃ upavāṇattherāpadānaṃ (22)
   [24] |24.53| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammāna pāragū
           jalitvā aggikkhandhova    sambuddho parinibbuto.
    |24.54| Mahājanā samāgamma     pūjayitvā tathāgataṃ
            citaṃ katvāna sukataṃ      sarīraṃ abhiropayuṃ.
    |24.55| Sarīrakiccaṃ katvāna       dhātuṃ tattha samānayuṃ
            sadevamanussā sabbe    buddhathūpaṃ akaṃsu te.
     |24.56| Paṭhamā kañcanamayā     dutiyāpi 1- maṇīmayā
            tatiyā rūpiyamayā       catutthā phalikāmayā.
     |24.57| Tattha 2- pañcami yā bhūmi lohitaṅgamayā ahu
            chaṭṭhā masāragallassa    sabbaratanamayūpari.
     |24.58| Jaṅghā maṇimayā āsi    vedikā ratanāmayā
            sabbasoṇṇamayo thūpo   uddhaṃ yojanamuggato.
     |24.59| Devā tattha samāgantvā  ekato mantayuṃ tadā
            mayaṃpi thūpaṃ karissāma 3-   lokanāthassa tādino.
     |24.60| Dhātu āveṇikā natthi    sarīraṃ ekapiṇḍitaṃ
            imamhi buddhathūpasmiṃ     karissāma kañcukaṃ mayaṃ.
     |24.61| Devā sattaratanehi      aññaṃ vaḍḍhesu yojanaṃ
            thūpo dviyojanubbedho    timiraṃ byapahanti yo 4-.
@Footnote: 1 Ma. dutiyāsi maṇīmayā. 2 Ma. tathā pañcamiyā bhūmi. 3 Ma. kassāmi.
@4 Ma. Yu. so.
   |24.62| Nāgā tattha samāgantvā   ekato mantayuṃ tadā
           manussā ceva devā ca      buddhathūpaṃ akaṃsu te.
   |24.63| Mā no pamattā assumhā   appamattā sadevakā 1-
           mayampi thūpaṃ karissāma      lokanāthassa tādino.
   |24.64| Indanīlaṃ mahānīlaṃ        atho jotirasaṃ maṇiṃ
           ekato sannipātetvā     buddhathūpaṃ achādayuṃ 2-.
   |24.65| Sabbaṃ maṇimayaṃ āsi        tāvatā buddhacetiyaṃ
           tiyojanasamubbiddhaṃ        ālokakaraṇaṃ tadā.
   |24.66| Garuḷā 3- ca samāgantvā    ekato mantayuṃ tadā
           manussā devanāgā ca      buddhathūpaṃ akaṃsu te.
   |24.67| Mā no pamattā assumhā   appamattā sadevakā
           mayampi thūpaṃ karissāma      lokanāthassa tādino.
   |24.68| Sabbaṃ maṇimayaṃ thūpaṃ         akaruṃ tāva 4- kañcukaṃ
           yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ       āyataṃ buddhacetiyaṃ.
   |24.69| Catuyojanamubbedho        buddhathūpo virocati
           obhāseti disā sabbā    sataraṃsīva uggato.
   |24.70| Kumbhaṇḍā 5- ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā
           manussā ceva devā ca      nāgā ca garuḷā tadā.
   |24.71| Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa      akaṃsu thūpamuttamaṃ
           mā no pamattā assumhā  appamattā sadevakā.
@Footnote: 1 Yu. sadevatā. 2 Yu. acchādayuṃ. 3 Po. Yu. kumbhaṇḍā. 4 Ma. te ca.
@5 Po. Yu. yakkhā tattha ....
   |24.72| Mayampi thūpaṃ karissāma      lokanāthassa tādino
           ratanehi 1- chādayissāma    āyataṃ buddhacetiyaṃ.
   |24.73| Yojanantepi vaḍḍhesuṃ      āyataṃ buddhacetiyaṃ
           pañcayojanamubbedho      thūpo obhāsatī tadā.
   |24.74| Yakkhā 2- tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā
           manujā devatā nāgā      kumbhaṇḍā garuḷā tadā.
   |24.75| Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa      akaṃsu thūpamuttamaṃ
           mā no pamattā assumhā  appamattā sadevakā.
   |24.76| Mayaṃpi thūpaṃ karissāma       lokanāthassa tādino
           phalikā 3- chādayissāma    āyataṃ buddhacetiyaṃ.
   |24.77| Yojanantepi vaḍḍhesuṃ      āyataṃ buddhacetiyaṃ
           chayojanāni ubbiddho     thūpo obhāsatī tadā.
   |24.78| Gandhabbā ca samāgantvā   ekato mantayuṃ tadā
           manujā devatā nāgā      garuḷā kumbhayakkhakā.
     4- |24.79| Katā buddhathūpaṃ       mayamettha akārakā
           mayampi thūpaṃ karissāma      lokanāthassa tādino.
   |24.80| Vediyo satta katvāna      yāva jaṅghā akaṃsu te
           sabbasovaṇṇamayaṃ thūpaṃ     gandhabbā kārayuṃ tadā.
   |24.81| Sattayojanamubbedho       thūpo obhāsate tadā
           rattindivā na ñāyanti     ālokā 5- honti sabbadā.
@Footnote: 1 Po. Yu. phalikā chādayissāma. 2 Po. Yu. gandhabbā ca .... 3 Ma. phalikāhi.
@4 Ma. sabbekaṃsu buddhathūpaṃ. 5 Ma. Yu. āloko hoti sabbadā.
   |24.82| Abhibhonti na tassābhā     candasūrā satārakā
           samantā yojanasate       padīpo 1- pana pajjali.
   |24.83| Tena kālena yekeci        thūpaṃ pūjenti mānusā
           na te thūpaṃ āruhanti       ambare ukkhipanti te.
   |24.84| Devehi ṭhapito yakkho       abhisammatanāmako
           dhajaṃ vā pupphadāmaṃ vā      abhiropeti uttari.
   |24.85| Na te passanti taṃ yakkhaṃ      dāmaṃ passanti gacchato
           etaṃ 2- passitvā gacchanti  sabbe gacchanti suggatiṃ.
   |24.86| Viruddhā ye pāvacane       pasannā ye ca sāsane
           pāṭihiraṃ daṭṭhukāmā       thūpaṃ pūjenti mānusā.
   |24.87| Nagare haṃsavatiyā          ahosiṃ varako 3- tadā
           āmoditaṃ janaṃ disvā      evaṃ cintesahaṃ tadā.
   |24.88| Oḷāro bhagavā eso      yassa dhātugharedisaṃ
           imā ca janatā tuṭṭhā      kāraṃ kubbaṃ na tappare.
   |24.89| Ahaṃpi kāraṃ karissāmi       lokanāthassa tādino
           tassa dhammesu dāyādo     bhavissāmi anāgate.
   |24.90| Sudhotaṃ rajakenāhaṃ         uttareyya paṭaṃ mama
           veḷugge 4- ālaggetvāna  dhajaṃ ukkhipi ambare.
   |24.91| Abhisammatako gayha        ambare hāsi me dhajaṃ
           vāteritaṃ dhajaṃ disvā       bhiyyo hāsaṃ janesahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. padīpopi na pajjali. 2 Ma. Yu. evaṃ passitvā gacchantā. 3 Ma. bhatako.
@4 Ma. Yu. veḷagge.
   |24.92| Tattha cittaṃ pasādetvā     samaṇaṃ upasaṅkamiṃ
           taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā      vipākaṃ pucchahaṃ dhaje.
   |24.93| So me kathesi ānanda      pītisañjananaṃ mama
           tassa dhajassa vipākaṃ       anubhossasi sabbadā.
   |24.94| Hatthī assā rathā pattī     senā ca caturaṅginī
           parivāressanti taṃ nicca     dhajadānassidaṃ phalaṃ.
   |24.95| Saṭṭhī turiyasahassāni       bheriyo samalaṅkatā
           parivāressanti taṃ nicca     dhajadānassidaṃ phalaṃ.
   |24.96| Chaḷāsītisahassāni        nāriyo samalaṅkatā
           vicittavatthābharaṇā       āmuttamaṇikuṇḍalā.
   |24.97| Āḷāramukhā hasulā       susaññā tanumajjhimā
           parivāressanti taṃ nicca     dhajadānassidaṃ phalaṃ.
   |24.98| Tiṃsakappasahassāni        devaloke ramissasi
           asītikkhattuṃ devindo      devarājjaṃ karissasi.
   |24.99| Sahassakkhattuṃ rājāpi 1-   cakkavatti bhavissasi
           padesarajjaṃ vipulaṃ         gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
   |24.100| Kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo
           gotamo nāma nāmena      satthā loke bhavissati.
   |24.101| Devalokā cavitvāna      sukkamūlena codito
            puññakammena saṃyutto    brahmabandhu bhavissasi.
@Footnote: 1 Ma. rājā ca.
   |24.102| Asītikoṭiṃ chaḍḍetvā     dāsakammakare bahū
            gotamassa bhagavato       sāsane pabbajissasi.
   |24.103| Ārādhayitvā sambuddhaṃ    gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
            upavāṇoti nāmena      hessasi satthusāvako.
   |24.104| Satasahasse kataṃ kammaṃ     phalaṃ dassesi me idha
            sumutto saravegova       kilese jhāpayiṃ mamaṃ.
   |24.105| Cakkavattissa santassa     cātudīpissarassa me
            tīṇiyojanasamantā       ussissanti 1- dhajā sadā.
   |24.106| Satasahasse ito kappe    yaṃ kammamakariṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi     dhajadānassidaṃ phalaṃ.
   |24.107| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā upavāṇo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Upavāṇattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 100-105. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=2076              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=2076              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=24&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=24              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=976              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=976              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com