ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

                 Cattāḷīso pilindavaggo
              paṭhamaṃ pilindavacchattherāpadānaṃ (391)
   [393] |393.1| Nagare haṃsavatiyā      āsiṃ dovāriko ahaṃ
           akkhobbhaṃ 1- amitaṃ bhogaṃ    ghare sannicitaṃ mama.
   |393.2| Rahogato nisīditvā       pahaṃsitvāna mānasaṃ
           nisajja pāsādavare        evaṃ cintesahaṃ tadā.
   |393.3| Bahū meva 2- gatā bhogā    phītaṃ antepuraṃ mama
           rājāpi maṃ nimantesi 3-    ānando paṭhavissaro.
   |393.4| Ayañca buddho uppanno   adhiccuppattiko muni
           saṃvijjanti ca me bhogā     dānaṃ dassāmi satthuno.
   |393.5| Padumena 4- rājaputtena   dinnaṃ dānavaraṃ jine
           hatthināge ca pallaṅke    apassenaṃ canappakaṃ.
   |393.6| Ahaṃpi dānaṃ dassāmi       saṅghe gaṇavaruttame 5-
           adinnapubbaṃ dānavaraṃ 6-    bhavissaṃ ādikammiko.
   |393.7| Cintetvāhaṃ bahuvidhaṃ       yāge yassa sukhaṃ phalaṃ
           parikkhāradānamaddakkhiṃ     mama saṅkappapūraṇaṃ.
   |393.8| Parikkhārāni dassāmi      saṅghe gaṇavaruttame 7-
           adinnapubbamaññesaṃ     bhavissaṃ ādikammiko.
@Footnote: 1 Ma. Yu. akkhobhaṃ. 2 Ma. Yu. bahūmedhigatā. 3 Ma. Yu. rājāpi sannimantesi.
@4 Yu. padume. 5-7 Po. Yu. guṇavaruttame. 6 Ma. Yu. adinnapubbamaññesaṃ.
   |393.9| Naḷakāre upāgamma       chattaṃ kāresi tāvade
           chattasatasahassāni        ekato sannipātayiṃ.
   |393.10| Dussasatahassāni        ekato sannipātayiṃ
            pattasatasahassāni      ekato sannipātayiṃ.
   |393.11| Vāsiyo satthake cāpi     sūciyo nakhachedane
            heṭṭhā chatte ṭhapāpesiṃ  kāretvā tadanucchave.
   |393.12| Vidhūpane tālapaṇṇe 1-  morahatthe ca cāmare
            parissāvane teladhāre    kārayiṃ tadanucchave.
   |393.13| Sūcighare aṃsavaddhe       athopi kāyabandhane
            ādhārake ca sukate      kārayiṃ tadanucchave.
   |393.14| Paribhogabhājane ca       athopi lohathālake
            bhesajje 2- pūrayitvāna   heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.
   |393.15| Vacaṃ usīraṃ laṭṭhimadhuṃ       pipphalimaricāni ca
            harītakiṃ siṅgiveraṃ        sabbe pūresi bhājane.
   |393.16| Upāhanā pādukāyo    atho udakapuñchane
            kattaradaṇḍe sukate     kārayiṃ tadanucchave.
   |393.17| Osathaṃ añjanāpica 3-   salākā dhammakuttarā
            kuñcikā pañcavaṇṇehi  sibbite kuñcikāghare.
   |393.18| Āyoge dhūmanette ca    athopi dīpadhārake
            tumbake ca karaṇḍe ca    kārayiṃ tadanucchave.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tālavaṇṭe. 2 Yu. bhesajjaṃ. 3 Ma. Yu. osadhañjananāḷī ca.
   |393.19| Saṇḍāse pipphale ceva   athopi malahārino 1-
            bhesajjathavike ceva       kārayiṃ tadanucchave.
   |393.20| Āsandiyo pīṭhake ca     pallaṅke caturomaye
            tadanucchave kāretvā    heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.
   |393.21| Uṇṇābhisiṃ 2- tulabhisiṃ   athopi pīṭhakābhisiṃ
            bibbohane ca sukate     kārayiṃ tadanucchave.
   |393.22| Kuruvinde madhusitthe      telahatthapatāpakaṃ
            siveṭiphalakaṃ 4- suciṃ      mañcaṃ attharaṇena ca.
   |393.23| Senāsane pādapuñche   sayanāsanaḍaṇḍake
            dantapoṇe ca kathaliṃ 5-   sīsalepanagandhake 6-.
   |393.24| Araṇiṃ 7- phalapīṭhe ca     pattapidhānathālake
            udakassa kaṭacchuñca 8-  cuṇṇakaṃ rajanambaṇaṃ.
   |393.25| Sammuñjanaṃ 9- udavatthaṃ  tathā vassikasāṭakaṃ
            nisīdanaṃ kaṇḍucchādiṃ     atha antaravāsakaṃ.
   |393.26| Uttarāsaṅgasaṅghāṭiṃ     natthukaṃ mukhasodhanaṃ
            bilaṅgaloṇabhūtañca 10-  madhuṃ ca dadhipānakaṃ.
   |393.27| Pupphasitthaṃ pilotiñca    mukhapuñchanasuttakaṃ
            dātabbaṃ nāma yaṃ atthi   yañca kappati satthuno.
   |393.28| Sabbametaṃ samānetvā   ānandaṃ upasaṅkamiṃ
            upasaṅkamma rājānaṃ     janetāraṃ mahāyasaṃ 11-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. malahārake. 2 Ma. Yu. ūṇṇābhisī ... piṭhakābhisī. 3 Ma. Yu. bimbohane.
@4 Ma. Yu. sipāṭiphalake sucī. 5 Ma. āṭlī. 6 Ma. Yu. sīsālepanagandhake.
@7 Ma. Yu. araṇī. 8 Ma. kaṭacchū ca. 9 Ma. sammajjanaṃ. 10 Ma. bilaṅgaloṇaṃ pahūtaṃ ca.
@11 Ma. mahesino.
   |393.29| Sirasā abhivādetvā     idaṃ vacanamabraviṃ
            ekato jātisaṃvaḍḍhā    ubhinnaṃ ekato yaso 1-.
   |393.30| Sādhāraṇā sukhe dukkhe   ubho ca anuvattakā
            atthi cetasikaṃ dukkhaṃ      tavādheyyaṃ 2- arindama.
   |393.31| Yadi sakkosi taṃ dukkhaṃ     vinodeyyāsi khattiya
            tava dukkhaṃ mama dukkhaṃ      abhinnaṃ ekato manaṃ 3-.
   |393.32| Niṭṭhitanti vijānāsi 4-  taṃ moceyya sace tuvaṃ
            jānāhi kho mahārāja    dukkhaṃ me dubbinodayaṃ.
   |393.33| Bahuṃ samāno gajjassu    etante duccajaṃ dhanaṃ 5-
            yāvatā vijite 6- atthi   yāvatā mama jīvitaṃ.
   |393.34| Etehi yadi te attho    dassāmi avikampito
            gajjitaṃ kho tayā deva     micchā taṃ bahugajjitaṃ.
   |393.35| Jānissāmi tuvaṃ ajja    sabbadhamme patiṭṭhitaṃ
            atibāḷhaṃ nipīḷesi     dadamānassa me sato.
   |393.36| Kinte 7- sallapitenattho patthitaṃ te kathehi me
            icchāmahaṃ mahārāja     buddhaseṭṭhaṃ anuttaraṃ.
   |393.37| Bhojayissāmi sambuddhaṃ    vajjaṃ me māhu jīvitaṃ
            aññaṃ tehaṃ varaṃ dammi    ayācito 8- tathāgato.
   |393.38| Adeyyo kassaci buddho   maṇi jotiraso yathā
            nanu te gajjitaṃ deva      yāva 9- jīvitamatthikaṃ.
@Footnote: 1 Ma. manaṃ. Yu. yasaṃ. 2 Po. vinodetuṃ. 3 Ma. mano. 4 Ma. Yu. vijānāhi.
@5 Ma. varaṃ. 6 Yu. vijitaṃ. 7 Ma. kiṃ te me piḷitenattho. 8 Ma. māyācittho
@8 Ma. māyācittho tathāgataṃ. 9 Ma. yāva jīvitamattano.
   |393.39| Jīvitaṃ dadamānena        yuttaṃ dātuṃ tathāgataṃ
            ṭhapanīyo mahāvīro       adeyyo kassaci jino.
   |393.40| Na me paṭissuto buddho   varassu amitaṃ dhanaṃ
            vinicchayaṃ pāpuṇāmi 1-   pucchissāmi 2- vinicchaye.
   |393.41| Yathā saṇhaṃ kathessanti   paṭipucchāma taṃ tathā
            rañño hatthe gahetvāna agamāsiṃ vinicchayaṃ.
   |393.42| Purato akkhadassānaṃ     idaṃ vacanamabraviṃ
            suṇantu me akkhadassā   rājā varaṃ adāsi me.
   |393.43| Na kiñci ṭhapayitvāna     jīvitaṃpi pavārayiṃ 3-
            tassa me varadinnassa     buddhaseṭṭhaṃ variṃ ahaṃ.
   |393.44| Sudinno hoti me buddho   chindatha 4- saṃsayaṃ mama
            sussāma tava vacanaṃ       bhūmipālassa rājino.
   |393.45| Ubhinnaṃ vacanaṃ sutvā      chindissāmettha saṃsayaṃ
            sabbaṃ deva tayā dinnaṃ    imassa sabbagāhitaṃ 5-.
   |393.46| Na kiñci ṭhapayitvāna     jīvitaṃpi pavārayiṃ
            kicchappattova hutvāna   yāvajīvamanuttaraṃ 6-.
   |393.47| Imaṃ sudukkhitaṃ ñatvā     adāsiṃ sabbagāhitaṃ 7-
            parājayo tuvaṃ deva       assa deyyo tathāgato.
   |393.48| Ubhinnaṃ saṃsayo chinno     yathā saṇṭhamhi tiṭṭhatha
            rājā tattheva ṭhatvāna   akkhadassetadabravi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpuṇāma. 2 Ma. Yu. pucchissāma. 3 Po. Ma. Yu. pavārayi.
@4 Yu. athavā. 5-7 Ma. Yu. sabbagāhikaṃ. 6 Ma. Yu. yācīvaramanuttaraṃ.
   |393.49| Sammā mayhaṃpi deyyātha   puna buddhaṃ labhāmahaṃ
            pūretvā tava saṅkappaṃ     bhojayitvā tathāgataṃ.
   |393.50| Puna deyyāsi sambuddhaṃ    ānandassa yasassino
            akkhadassebhivādetvā    ānandamapi 1- khattiyaṃ.
   |393.51| Tuṭṭho pamudito hutvā     sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ
            upasaṅkamma sambuddhaṃ     oghatiṇṇaṃ anāsavaṃ.
   |393.52| Sirasā abhivādetvā      idaṃ vacanamabraviṃ
            vasīsatasahassehi         adhivāsehi cakkhumā.
   |393.53| Hāsayanto mama cittaṃ     nivesanamupehi me
            padumuttaro lokavidū      āhutīnaṃ paṭiggaho.
   |393.54| Mama saṅkappamaññāya    adhivāsesi cakkhumā
            adhivāsanamaññāya      abhivādiya satthuno.
   |393.55| Haṭṭho udaggacittohaṃ     nivesanamupāgamiṃ
            mittāmacce samānetvā   idaṃ vacanamabraviṃ.
   |393.56| Sudullabho mayā laddho     maṇi jotiraso yathā
            kena taṃ pūjayissāmi 2-    appameyyo anūpamo.
   |393.57| Atulo asamo dhīro 3-     jino appaṭipuggalo
            tathāsamasamo ceva        adutiyo narāsabho.
   |393.58| Dukkaraṃ adhikāraṃ hi        buddhānucchavikaṃ mayā 4-
            nānāpupphe samānetvā  karoma pupphamaṇḍapaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ānandañcāpi. 2 Ma. Yu. pūjayissāma. 3 Yu. vīro. 4 Yu. tayā.
   |393.59| Buddhānucchavikaṃ etaṃ      sabbapūjā bhavissati
            uppalaṃ padumaṃ vāpi       vassikaṃ adhimuttakaṃ.
   |393.60| Campakaṃ nāgapupphañca     maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ
            satāsanasahassāni       chattachāyāya paññapiṃ.
   |393.61| Pacchimaṃ āsanaṃ mayhaṃ      adhikaṃ satamagghati
            satāsanasahassāni       chattachāyāya paññapiṃ.
   |393.62| Paṭiyādetvā annapānaṃ   kālaṃ ārocayiṃ ahaṃ
            ārocitamhi kālamhi     padumuttaro mahāmuni.
   |393.63| Vasīsatasahassehi         nivesanamupesi me
            dhārentaṃ uparicchattaṃ     suphullapupphamaṇḍape.
   |393.64| Vasīsatasahassehi         nisīdi purisuttamo
            chattasatasahassāni       satasahassamāsanaṃ.
   |393.65| Kappiyaṃ anavajjañca      paṭiggaṇhāhi cakkhumā
            padumuttaro lokavidū      āhutīnaṃ paṭiggaho.
   |393.66| Mamaṃ tāretukāmo so     sampaṭicchi mahāmuni
            bhikkhuno ekamekassa     paccekaṃ pattadāsahaṃ.
   |393.67| Jahiṃsu sambhataṃ 1- pattaṃ    lohapattaṃ adhārayuṃ
            sattarattindivaṃ buddho    nisīdi pupphamaṇḍape.
   |393.68| Bodhayanto bahū satte    dhammacakkaṃ pavattayi
            dhammacakkaṃ pavattento    heṭṭhato pupphamaṇḍape.
@Footnote: 1 Ma. sumbhakaṃ. Yu. pupphakaṃ.
   |393.69| Cullāsītisahassānaṃ      dhammābhisamayo ahu
            sattame divase patte     padumuttaro mahāmuni.
   |393.70| Chattachāyāya nisinno     imā gāthā abhāsatha
            anūnakaṃ dānavaraṃ         yo me pādāsi māṇavo.
   |393.71| Tamahaṃ kittayissāmi      suṇātha mama bhāsato
            hatthī assā rathā pattī    senā ca caturaṅginī.
   |393.72| Parivāressanti taṃ 1- niccaṃ  sabbadānassidaṃ phalaṃ
            hatthiyānaṃ assayānaṃ     sivikaṃ 2- sandamānikaṃ.
   |393.73| Upaṭṭhissanti taṃ niccaṃ     sabbadānassidaṃ phalaṃ
            saṭṭhī rathasahassāni       sabbālaṅkārabhūsitā.
   |393.74| Parivāressanti taṃ niccaṃ    sabbadānassidaṃ phalaṃ
            saṭṭhī turiyasahassāni      bheriyo samalaṅkatā.
   |393.75| Vajjayissanti taṃ niccaṃ     sabbadānassidaṃ phalaṃ
            chaḷāsītisahassāni       nāriyo samalaṅkatā.
   |393.76| Vicittavatthābharaṇā      āmuttamaṇikuṇḍalā
            āḷāramukhā 3- hasulā    susaññā tanumajjhimā.
   |393.77| Parivāressanti taṃ niccaṃ    sabbadānassidaṃ phalaṃ
            tiṃsakappasahassāni      devaloke ramissati.
   |393.78| Sahassakkhattuṃ devindo    devarajjaṃ karissati
            sahassakkhattuṃ rājā ca    cakkavatti bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha maṃ. 2 Ma. sivikā sandamānikā. 3 Ma. āḷārapamhā.
   |393.79| Padesarajjaṃ vipulaṃ         gaṇanāto asaṅkhayaṃ
            devaloke vasantassa      puññakammasamaṅgino.
   |393.80| Devalokānupariyante 1-   ratanachattaṃ dharissati
            icchissati yadā vāyaṃ 2-   chadanaṃ dussapupphajaṃ.
   |393.81| Imassa cittamaññāya    nivaddhaṃ chādayissati
            devalokā cavitvāna      sukkamūlena codito.
   |393.82| Puññakammena saṃyutto    brahmabandhu bhavissati
            kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo.
   |393.83| Gotamo nāma nāmena     satthā loke bhavissati
            sabbametaṃ abhiññāya    gotamo sakyapuṅgavo.
   |393.84| Bhikkhusaṅghe nisīditvā     etadagge ṭhapessati
            pilindavaccho nāmena     hessati satthusāvako.
   |393.85| Devānaṃ asurānañca      gandhabbānañca sakkato
            bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca      gihīnañca tatheva so.
   |393.86| Piyo hutvāna sabbesaṃ     viharissatināsavo
            satasahasse kataṃ kammaṃ     phalaṃ dassesi me idha.
   |393.87| Sumutto saravegova       kilese jhāpayiṃ 3- ahaṃ
            aho me sukataṃ kammaṃ      puññakkhette anuttare.
   |393.88| Yattha kāraṃ karitvāna      pattosmi acalaṃ padaṃ
            anūnakaṃ dānavaraṃ         adāsi yo hi māṇavo.
@Footnote: 1 Ma. devalokapariyantaṃ. 2 Ma. chāyaṃ. Yu. cāyaṃ. 3 Ma. jhāpayī mama. Yu. jhāpayissati.
   |393.89| Ādipubbaṅgamo āsi     tassa dānassidaṃ phalaṃ
            chatte 1- sugate datvāna   saṅghe gaṇavaruttame 2-.
   |393.90| Aṭṭhānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama
            sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi     rajojallaṃ na limpati.
   |393.91| Anupaddavo anīti ca      homi apacito sadā
            sukhumacchaviko homi       visadaṃ homi mānasaṃ.
   |393.92| Chattasatasahassāni       bhave saṃsarato mama
            sabbālaṅkārayuttāni    tassa kammassa vāhasā.
   |393.93| Imaṃ 3- jātiṃ ṭhapetvāna    matthake dhārayanti me
            tasmā 4- imāya jātiyā  natthi me chattadhāraṇā.
   |393.94| Mama sabbaṃ kataṃ kammaṃ      vimuttichattapattiyā
            dussāni sugate datvā     saṅghe gaṇavaruttame.
   |393.95| Aṭṭhānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama
            suvaṇṇavaṇṇo virajo     sappabhāso patāpavā.
   |393.96| Siniddhaṃ hoti me gattaṃ     bhave saṃsarato mama
            dussasatasahassāni       setā pītā ca lohitā.
   |393.97| Dhārenti matthake mayhaṃ    dussadānassidaṃ phalaṃ
            koseyyakambaliyāni     khomakappāsikāni ca.
   |393.98| Sabbattha paṭilabhāmi      tesaṃ nissandato ahaṃ
            patte ca sugate datvā     saṅghe gaṇavaruttame.
@Footnote: 1 Ma. chatte ca sukate datvā. 2 Po. Ma. Yu. guṇavaruttame. ito paraṃ īdisameva.
@3 Yu. idaṃ. 4 Ma. kasmā.
   |393.99| Dasānisaṃse anubhomi      kammānucchavike mama
            suvaṇṇathāle maṇithāle   rajatepica thālake.
   |393.100| Lohitaṅkamaye thāle     paribhuñjāmi sabbadā
             anupaddavo anīti ca    homi apacito sadā.
   |393.101| Lābhī annassa pānassa  vatthassa sayanassa ca
             na vinassanti me bhogā   ṭhitacitto bhavāmahaṃ.
   |393.102| Dhammakāmo sadā homi   appakleso anāsavo
             devaloke manusse vā    anubandhā ime guṇā.
   |393.103| Chāyā yathāpi rūpassa 1-  sabbattha na jahanti maṃ
             cittabandhanasambaddhā   sukatā vāsiyo bahū.
   |393.104| Datvāna buddhaseṭṭhassa   saṅghassa ca tathevahaṃ
             aṭṭhānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.105| Sūro 2- homi 3- visārī ca vesārajjesu pāramī
             dhitiviriyavā homi       paggahitamano sadā.
   |393.106| Kilesacchedanaṃ ñāṇaṃ     sukhumaṃ atulaṃ suciṃ
             sabbattha paṭilabhāmi    tassa nissandato mama.
   |393.107| Akakkase apharuse       adhote satthake bahū
             pasannacitto datvāna   buddhe saṅghe tatheva ca.
   |393.108| Pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama
             kalyāṇamittaṃ viriyaṃ     khantiñca mettisatthakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rukkhassa. 2 Po. sīho. 3 Ma. homa.
   |393.109| Taṇhāsallassa chinnattā  paññāsatthaṃ anuttaraṃ
             vajirena samaṃ ñāṇaṃ     tesaṃ nissandato labhe.
   |393.110| Sūciyo sugate datvā     saṅghe gaṇavaruttame
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.111| Namassiyo kaṅkhacchedo   abhirūpo ca bhogavā
             tikkhapañño sadā homi  saṃsaranto bhavābhave.
   |393.112| Gambhīraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ     atthaṃ ñāṇena passayiṃ
             vajiraggasamaṃ ñāṇaṃ     hoti me tamaghātanaṃ.
   |393.113| Nakhacchedane sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.114| Dāsadāsī gavasse ca    bhaṭake nāṭake 1- bahū
             nhāpite bhattake sūde  sabbattheva labhāmahaṃ.
   |393.115| Vidhūpane sugate datvā    tālapaṇṇe ca sobhane
             aṭṭhānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.116| Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi   pariḷāho na vijjati
             darathaṃ nābhijānāmi     cittasantāpanaṃ mama.
   |393.117| Rāgaggi dosamohaggi    mānaggi diṭṭhiaggi ca
             sabbaggi nibbuto mayhaṃ tassa nissandato mama.
   |393.118| Morahatthe cāmariyo     datvā saṅghe gaṇuttame
             upasantakilesohaṃ      viharāmi anaṅgaṇo.
@Footnote: 1 Yu. ārakkhe.
   |393.119| Parissāvane sugate datvā sugate 1- dhammakuttare
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.120| Sabbesaṃ samatikkamma    dibbaṃ āyuṃ labhāmahaṃ
             appasayho sadā homi  corapaccatthikehi vā.
   |393.121| Satthena vā visena vā    vihesaṃpi na kubbate
             antarāmaraṇaṃ natthi     tesaṃ nissandato mama.
   |393.122| Teladhāre sugate datvā   saṅghe gaṇavaruttame
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.123| Sucārurūpo subhaddo 2-   susamuggatamānaso
             avikkhepamano homi     sabbārakkhehi rakkhito.
   |393.124| Sūcighare sugate datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.125| Cetosukhaṃ kāyasukhaṃ       iriyāpathajaṃ sukhaṃ
             ime guṇe paṭilabhāmi 3- tassa nissandato ahaṃ.
   |393.126| Aṃsavaddhe jine datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.127| Saddhamme gāḷhaṃ 4- vindāmi sarāmi dutiyaṃ bhavaṃ
             sabbattha succhavi homi   tassa nissandato ahaṃ.
   |393.128| Kāyabandhe jine 5- datvā saṅghe gaṇavaruttame
             chānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama.
@Footnote: 1 Yu. saṅghe gaṇuttame. Ma. dhammakaruttame. 2 Yu. sugato. 3 Ma. paṭilabhe.
@4 Po. bandhāmi. Ma. Yu. gādhaṃ. 5 Yu. sugate.
   |393.129| Samādhīsu na kampāmi     vasī homi samādhisu
             abhejjapariso homi     ādeyyavacano sadā.
   |393.130| Upaṭṭhitassati homi     tāso mayhaṃ na vijjati
             devaloke manusse vā   anubandhā ime guṇā.
   |393.131| Ādhārake jine datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             pañcavaṇṇe 1- bhayābhāvo  acalo homi kenaci.
   |393.132| Yekeci me sutā dhammā   satiñāṇappabodhanā
             dhatā 2- me na vinassanti bhavanti suvinicchitā.
   |393.133| Bhājane paribhoge ca     datvā buddhe gaṇuttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.134| Sovaṇṇamaye maṇimaye   athopi phalikāmaye
             lohitaṅkamaye ceva      labhāmi bhājane ahaṃ.
   |393.135| Bhariyā dāsadāsī ca     hatthissarathapattike
             itthī patibbatā ceva    paribhogāni sabbadā.
   |393.136| Vijjā mantapade ceva    vividhe āgame bahū
             sabbasippaṃ nisāmemi    paribhogāni sabbadā.
   |393.137| Thālake sugate datvā    saṅghe guṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.138| Sovaṇṇamaye maṇimaye   athopi phalikāmaye
             lohitaṅkamaye ceva      labhāmi thālake ahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pañcavaṇṇehi dāyādo. 2 Yu. vatā.
   |393.139| Assaṭṭhake phalamaye     atho pokkharapattake
             madhupānakasaṅkhe ca      labhāmi thālake ahaṃ.
   |393.140| Vatte guṇe paṭipattiṃ 1- ācārakiriyāsu ca
             ime guṇe paṭilabhe     tassa nissandato ahaṃ.
   |393.141| Bhesajjaṃ sugate datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             dasānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.142| Āyuvā balavā dhīro     vaṇṇavā yasavā sukhī
             anupaddavo anīti ca    homi 2- apacito sadā
             na me piyaviyogatthi     tassa nissandato mama.
   |393.143| Upāhane jine datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.144| Hatthiyānaṃ assayānaṃ    sivikaṃ sandamānikaṃ
             saṭṭhī rathasahassāni     parivārenti maṃ sadā.
   |393.145| Maṇimayā tambamayā 3-  soṇṇarajatapādukā
             nibbattanti paduddhāre  bhave saṃsarato mama.
   |393.146| Niyāmaṃ paṭidhāvanti 4-   ācāraguṇasodhanaṃ 5-
             ime guṇe paṭilabhe     tassa nissandato ahaṃ.
   |393.147| Pāduke sugate datvā    saṅghe guṇavaruttame
             iddhipādukamāruyha    viharāmi yathicchakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. paṭipatti. Yu. paṭilabhe. 2 Yu. bhomi cāpacito sadā. 3 Yu. maṇḍalakā.
@4 Ma. sati dhāvanti. 5 Ma. āguācārasodhanaṃ.
   |393.148| Mukhapuñchanaṃ 1- sugate datvā  saṅghe gaṇavaruttame
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.149| Suvaṇṇavaṇṇo virajo    sappabhāso patāpavā
             siniddhaṃ hoti me gattaṃ   rajojallaṃ na limpati.
   |393.150| Ime guṇe paṭilabhe      tassa nissandato ahaṃ
             kattaradaṇḍe sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame 2-.
   |393.151| Pañcānisaṃse 3- anubhomi kammānucchavike mama
             puttā mayhaṃ bahū honti tāso mayhaṃ na vijjati.
   |393.152| Appasayho sadā homi   sabbārakkhehi rakkhito
             khalitampi 4- na jānāmi  abhantaṃ mānasaṃ mama.
   |393.153| Osathaṃ añjanaṃ datvā    saṅghe 5- gaṇavaruttame
             aṭṭhānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.154| Visālanayano homi      setapito ca lohito
             anāvilapasannakkho     sabbarogavivajjito.
   |393.155| Labhāmi dibbanayanaṃ     paññācakkhuṃ anuttaraṃ
             ime guṇe paṭilabhe     tassa nissandato ahaṃ.
   |393.156| Kuñcike sugate datvā   saṅghe gaṇavaruttame
             dhammadvāravivaraṇaṃ      labhāmi ñāṇakuñcikaṃ.
   |393.157| Kuñcikānaṃ ghare datvā   saṅghe 6- gaṇavaruttame
             dvānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mukhapuñchanacole datvā buddhe gaṇuttame. 2 Ma. gaṇuttame.
@3 Ma. Yu. chānisaṃse. 4 Yu. jalitaṃ maṃ na jānāmi. 5-6 Ma. Yu. buddhe
@saṅghe gaṇuttame.
   |393.158| Appakodho anupāyāso  saṃsaranto bhave ahaṃ
             āyoge sugate datvā   saṅghe gaṇavaruttame.
   |393.159| Pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama
             samādhīsu na kampāmi    vasī homi samādhisu.
   |393.160| Abhejjapariso homi     ādeyyavacano sadā
             jāyati 1- bhogasampatti bhave saṃsarato mama.
   |393.161| Dhūmanette jine datvā   saṅghe gaṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.162| Sati me ujukā hoti     susambandhā ca nhāruyo 2-
             labhāmi dibbasayanaṃ 3-   tassa nissandato ahaṃ.
   |393.163| Dīpadāne 4- jine datvā saṅghe gaṇavaruttame
             tīṇānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.164| Jātimā aṅgasampanno  paññavā buddhasammato
             ime guṇe paṭilabhe     tassa nissandato mama 5-.
   |393.165| Tumbake ca karaṇḍe ca   datvā buddhe gaṇuttame
             dasānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.166| Tadā 6- gutto 7- sukhasamaṅgī mahāyasavā tathā gati
             vibhattigatto 8- sukhumālo sabbītiparivajjito.
   |393.167| Vipule ca guṇe lābhī     sammānacalanā 9- mama
             suvivajjitaubbego     tumbake ca karaṇḍake.
@Footnote: 1 Yu. jāticca. 2 Ma. nahāravo. 3 Ma. Yu. dibbanayanaṃ. 4 Ma. Yu. dīpadhāre.
@5 Ma. Yu. ahaṃ. 6 Yu. sadā. 7 Ma. sugutto. 8 Ma. vipattivigato. Yu. bhattikato.
@9 Ma. samāvacalanā.
   |393.168| Labhāmi caturo vaṇṇe    hatthissaratanāni ca
             tāni me na vinassanti   tumbakāre 1- idaṃ phalaṃ.
   |393.169| Hatthalīlaṅgake 2- datvā buddhe saṅghe gaṇuttame
             pañcānisaṃse anubhomi  kammānucchavike mama.
   |393.170| Sabbalakkhaṇasampanno  āyupaññāsamāhito
             sabbāyāsavinimutto   kāyo me hoti sabbadā.
   |393.171| Tanudhāre sunisite       saṅghe datvāna pipphale
             kilesakantanaṃ ñāṇaṃ    labhāmi atulaṃ suciṃ.
   |393.172| Saṇḍāse sugate datvā  saṅghe gaṇavaruttame
             kilesaluñcanaṃ 3- ñāṇaṃ labhāmi atulaṃ suciṃ.
   |393.173| Natthuke sugate datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             aṭṭhānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.174| Saddhā sīlaṃ hiriñcāpi   atha ottappiyaṃ guṇaṃ
             sutaṃ cāgañca khantī 4- ca paññā me aṭṭhamaṃ guṇaṃ.
   |393.175| Pīṭhake sugate datvā     saṅghe gaṇavaruttame
             pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama.
   |393.176| Ucce kule pajāyāmi    mahābhogo bhavāmahaṃ
             sabbe maṃ apacāyanti   kitti abbhuggatā mama.
   |393.177| Kappasatasahassāni     pallaṅkā caturassakā
             parivārenti maṃ niccaṃ    saṃvibhāgarato ahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tumbadāne. 2 Ma. malaharaṇiyo. 3 Ma. kilesabhañjanaṃ. 4 Ma. Yu. khantiñca.
   |393.178| Bhisiyo sugate datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             chānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama.
   |393.179| Samasugattopacito 1-    muduko cārudassano
             labhāmi ñāṇapavaraṃ 2-   bhisidānassidaṃ phalaṃ.
   |393.180| Tūlikā vikatikāyo      kaṭissā cittakā bahū
             varapotthake kambale ca  labhāmi vividhe ahaṃ.
   |393.181| Pāvārake ca muduke     mudukājinaveṇiyo
             labhāmi vividhaṭṭhāne 3-  bhisidānassidaṃ phalaṃ.
   |393.182| Yato sarāmi attānaṃ    yato pattosmi viññutaṃ
             atuccho jhānamañcomhi bhisidānassidaṃ phalaṃ.
   |393.183| Bibbohane jine datvā  saṅghe gaṇavaruttame
             chānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama.
   |393.184| Uṇṇike padumake ca    atho lohitacandane
             bibbohane upātemi 4- uttamaṅgaṃ sadā mama.
   |393.185| Aṭṭhaṅgike maggavare     sāmaññe caturo phale
             tesu ñāṇaṃ uppādetvā 5- vihare niccakālikaṃ.
   |393.186| Dāne dame saññame ca  appamaññāsu rūpisu
             tesu ñāṇaṃ uppādetvā vihare sabbakālikaṃ.
   |393.187| Vatte guṇe ca 6- paṭime  ācārakiriyāsu ca
             tesu ñāṇaṃ uppādetvā vihare sabbadā ahaṃ.
@Footnote: 1 Yu. samaṃ sambhattopacito. 2 Ma. Yu. ñāṇaparivāraṃ. 3 Ma. Yu. vividhatthāre.
@4 Ma. upādhemi. Yu. upādemi. 5 Yu. sabbattha upānetvā.
@6 Ma. paṭipatti. Yu. pañcame.
   |393.188| Caṅkame vā padhāne vā   viriye bodhipakkhike 1-
             tesu ñāṇaṃ uppādetvā viharāmi yathicchakaṃ.
   |393.189| Sīlaṃ samādhi paññā ca    vimutti ca anuttarā
             tesu ñāṇaṃ uppādetvā viharāmi sukhaṃ ahaṃ.
   |393.190| Phalapīṭhe jine datvā     saṅghe gaṇavaruttame
             dvānisaṃse 2- anubhomi  kammānucchavike mama.
   |393.191| Soṇṇamaye maṇimaye    dantasāramaye bahū
             pallaṅkaseṭṭhe vindāmi  phalapīṭhassidaṃ phalaṃ.
   |393.192| Pādapīṭhe jine datvā    saṅghe gaṇavaruttame
             dvānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.193| Labhāmi bahuke yāne    pādapīṭhassidaṃ phalaṃ
             dāsī dāsā ca bhariyā   ye caññe anujīvino.
   |393.194| Sammā paricaranteva 3-   pādapīṭhassidaṃ phalaṃ
             telaabbhañjane datvā  saṅghe gaṇavaruttame.
   |393.195| Pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama
             abyādhitā rūpavatā    khippaṃ dhammanisandhitā 4-.
   |393.196| Lābhitā annapānassa   āyuṃ pañcamakaṃ mama
             sappitelañca datvāna  saṅghe gaṇavaruttame.
   |393.197| Pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama
             thāmavā rūpasampanno   pahaṭṭhatanujo sadā.
@Footnote: 1 Ma. bodhipakkhiye. 2 Yu. caturānisaṃse. 3 Ma. Yu. paricarante maṃ.
@4 Ma. Yu. dhammanisantitā.
   |393.198| Abyādhi 1- ca sadā homi sappitelassidaṃ phalaṃ
             mukhadhovanaṃ datvāna     saṅghe gaṇavaruttame.
   |393.199| Pañcānisaṃse anubhomi   kammānucchavike mama
             visuddhakaṇṭho madhussaro  kāsasāsavivajjito.
   |393.200| Uppalagandho mukhato    upavāyati me sadā
             dadhiṃ datvāna sampannaṃ   buddhe saṅghe gaṇuttame.
   |393.201| Bhuñjāmi amataṃ bhattaṃ 2- varaṃ kāyagatāsatiṃ
             vaṇṇagandharasopetaṃ    madhuṃ datvā jine gaṇe.
   |393.202| Anūpamaṃ anaññampi 3-  labhāmi vimuttirasaṃ
             yathābhūtaṃ rasaṃ datvā     buddhe saṅghe gaṇuttame.
   |393.203| Caturo phale anubhomi     kammānucchavike mama
             annapānañca datvāna  buddhe saṅghe gaṇuttame.
   |393.204| Dasānisaṃse anubhomi     kammānucchavike mama
             āyuvā balavā dhīro     vaṇṇavā yasavā sukhī.
   |393.205| Lābhī annassa pānassa  sūro paññāṇavā tathā 4-
             ime guṇe paṭilabhe     saṃsaranto bhave ahaṃ.
   |393.206| Dhūpaṃ datvāna sugate     saṅghe gaṇavaruttame
             dasānisaṃse anubhomi    kammānucchavike mama.
   |393.207| Sugandhadeho yasavā     sīghapañño ca kittimā
             tikkhapañño bhūripañño hāsagambhīrapaññavā.
@Footnote: 1 Ma. abyādhi visado homi. Yu. ... visajī .... 2 Yu. cittaṃ.
@3 Ma. Yu. atuliyaṃ pive muttirasaṃ ahaṃ. 4 Ma. sadā.
   |393.208| Vepullajavanasappañño 1-   saṃsaranto bhavābhave
             tasseva vāhasā dāni   patto santisukhaṃ sivaṃ.
   |393.209| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |393.210| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |393.211| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā pilindavaccho thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Pilindavacchattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 476-497. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=9303              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=9303              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=393&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=393              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=393              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5304              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5304              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com