ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                     Navamaṃ vessantaracariyaṃ
   [9] |9.68| Yā me ahosi janikā      phussatī nāma khattiyā
          sā atītāsu jātīsu        sakkassa mahesī siyā 2-.
    |9.69| Tassā āyukkhayaṃ disvā 3-   devindo etadabravi
          dadāmi te dasavare         varabhadde yadicchasi.
    |9.70| Evaṃ vuttāva 4- sā devī     sakkaṃ punidamabravi
          kiṃ nu me aparādhatthi        kiṃ nu dessā ahantava
          rammā cāvesi maṃ ṭhānā     vātova dharaṇīruhaṃ 5-.
    |9.71| Evaṃ vutatova 6- so sakko    puna tassidamabravi
          na ceva te kataṃ pāpaṃ        na ca me tvamasi appiyā.
    |9.72| Ettakaṃyeva te āyu       cavanakālo bhavissati.
          Paṭiggaṇha mayā dinne     vare dasa varuttame.
@Footnote: 1 Ma. Yu. attā na mena dessiyo. 2 Ma. piyā. Yu. ca mahesiyā. 3 Ma. Yu.
@ñatvā. 4 Ma. Yu. vuttā ca sā devī. 5 Yu. dharaṇiṃ ruhaṃ. 6 Yu. evaṃ vutte ca
@so sakko.
    |9.73| Sakkena sā dinnavarā      tuṭṭhahaṭṭhā pamoditā
          mamaṃ abbhantaraṃ katvā      phussatī dasa vare vari.
    |9.74| Tato cutā sā phussatī       khattiye upapajjatha
          jetuttaramhi nagare        sañjayena samāgami.
    |9.75| Yadāhaṃ phussatiyā kucchiṃ      okkanto piyamātuyā
          mama tejena me mātā       sadā dānaratā ahu.
    |9.76| Adhane āture jiṇṇe       yācake addhike 1- jane
          samaṇe brāhmaṇe khīṇe     deti dānaṃ akiñcane.
    |9.77| Dasa māse dhārayitvā       karonte puraṃ padakkhiṇaṃ
          vessānaṃ vīthiyā majjhe      janesi phussatī mamaṃ.
    |9.78| Na mayhaṃ mattikaṃ nāmaṃ       napi pettikasambhavaṃ 2-
          jātettha 3- vessavīthiyaṃ     tasmā vessantaro ahu.
    |9.79| Yadāhaṃ dārako homi        jātiyā aṭṭhavassiko
          tadā nisajja pāsāde      dānaṃ dātuṃ vicintayiṃ.
    |9.80| Hadayaṃ dadeyyaṃ cakkhuṃ        maṃsaṃpi rudhiraṃpi ca 4-
          dadeyyaṃ kāyaṃ sāvetvā     yadi ko 5- yācaye mamaṃ.
    |9.81| Sabhāvaṃ cintayantassa       akappitamasaṇṭhitaṃ 6-
          akampi tattha paṭhavī         sineruvanavaṭaṃsakā.
    |9.82| Anvaḍḍhamāse pannarase    puṇṇamāse uposathe
          paccayaṃ nāgamāruyha       dānaṃ dātuṃ upāgamiṃ.
@Footnote: 1 Yu. paṭṭhike. 2 Yu. mettikasambhavaṃ. 3 Yu. jātomhi. 4 Yu. ruhiraṃpica.
@5 Ma. Yu. koci. 6 Ma. Yu. akampitaMa....
    |9.83| Kāliṅgaraṭṭhavisayā         brāhmaṇā upagacchu maṃ
          ayācuṃ maṃ hatthināgaṃ        dhaññaṃ maṅgalasammataṃ.
    |9.84| Avuṭṭhiko janapado         dubbhikkho chātako mahā
          dadāhi pavaraṃ nāgaṃ         sabbasetaṃ gajuttamaṃ.
    |9.85| Dadāmi na vikampāmi        yaṃ maṃ yācanti brāhmaṇā
          santaṃ nappaṭiguyhāmi       dāne me ramatī mano.
    |9.86| Na me yācakamanuppatte      paṭikkhepo anucchavo
          mā me bhijji samādānaṃ      dassāmi vipulaṃ gajaṃ.
    |9.87| Nāgaṃ gahetvā soṇḍāya    bhiṅgāre ratanāmaye
          jalaṃ hatthe ākiritvā       brāhmaṇānaṃ adaṃ gajaṃ.
    |9.88| Punāparaṃ dadantassa        sabbasetaṃ gajuttamaṃ
          tadāpi paṭhavī kampi         sineruvanavaṭaṃsakā.
    |9.89| Tassa nāgassa dānena      sivayo kuddhā samāgatā
          pabbājesuṃ sakā raṭṭhā     vaṅkaṃ gacchatu pabbataṃ.
    |9.90| Tesaṃ nicchubhamānānaṃ        akampitamasaṇṭhitaṃ
          mahādānaṃ pavattetuṃ        ekavaramayācihaṃ 1-.
    |9.91| Yācitā sivayo sabbe       ekaṃ varamadaṃsu me
          sāvayitvā kaṇṇabheriṃ      mahādānaṃ dadāmahaṃ.
    |9.92| Athettha vattatī saddo       timulo 2- bheravo mahā
          dānenimaṃ 3- nīharanti      puna dānaṃ dadātayaṃ 4-.
@Footnote: 1 Ma. ekaṃ varamayācisaṃ. Yu. ...cissaṃ. 2 Ma. Yu. tumulo. 3 Yu. dānenamaṃ.
@4 Yu. dadāmahaṃ.
    |9.93| Hatthī 1- asse rathe datvā   dāsiṃ dāsaṃ gavaṃ dhanaṃ
          mahādānaṃ daditvāna       nagarā nikkhamiṃ tadā.
    |9.94| Nikkhamitvāna nagarā        nivattetvā vilokite
          tadāpi paṭhavī kampi        suneruvanavaṭaṃsakā.
    |9.95| Catuvāhirathaṃ 2- datvā       ṭhatvā catumahāpathe
          ekākiko 3- adutiyo      maddiṃ 4- devīdamabraviṃ.
    |9.96| Tvaṃ maddi kaṇhaṃ gaṇhāhi    lahukā esā kaniṭṭhakā 5-
          ahaṃ jāliṃ gahissāmi        garuko bhātiko hi so.
    |9.97| Padumaṃ puṇḍarīkaṃva          maddī kaṇhājinaṃ 6- gahi
          ahaṃ suvaṇṇabimbaṃ va        jāliṃ khattiyamaggahiṃ.
                         [7]-
    |9.98| Abhijātā sukhumālā        khattiyā caturo janā
          visamasamaṃ akkamantā       vaṅkaṃ gacchāma pabbataṃ.
    |9.99| Ye keci manujā enti       anumagge paṭipathe
          maggante paṭipucchāma      kuhiṃ vaṅkatapabbato 8-.
    |9.100| Te tattha amhe passitvā   karuṇaṃ giramudīrayuṃ
           dukkhante paṭivedenti     dūre vaṅkatapabbato.
    |9.101| Yadi passanti pavane       dārakā phalite dume
           tesaṃ phalānaṃ hetumhi      uparodanti dārakā.
    |9.102| Rodante dārake disvā    ubbhiggā 9- vipulā dumā
           sayamevonamitvāna        upagacchanti dārake.
@Footnote: 1 Ma. hatthiṃ. 2 Ma. Yu. catuvāhiṃ rathaṃ. 3 Ma. Yu. ekākiyo. 4 Ma. Yu.
@maddideviṃ idamabraviṃ. 5 Ma. kaniṭṭhikā. 6 Ma. kaṇhājinaggahī. yu ...jinamagahī.
@7 Yu. jalaṃ hatthe ākiritvā brāhmaṇānaṃ adaṃ gajaṃ. 8 Ma. vaṅkanta.... ito paraṃ
@īdisameva. 9 Ma. Yu. ubbidhā.
    |9.103| Idaṃ acchariyaṃ disvā       abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
           sādhukāraṃ pavattesi        maddī sabbaṅgasobhaṇā.
    |9.104| Accheraṃ vata lokasmiṃ       abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
           vessantarassa tejena      sayamevonatā 1- dumā.
    |9.105| Saṅkhipiṃsu pathaṃ yakkhā       anukampāya dārake
           nikkhantadivaseneva        cetaraṭṭhamupāgamuṃ.
    |9.106| Saṭṭhi rājasahassāni       tadā vasanti mātulā 2-
           sabbe pañjalikā hutvā    rodamānā upāgamuṃ.
    |9.107| Tattha vattetvā sallāpaṃ    cetehi cetaputtehi
           te tato nikkhamitvāna      vaṅkaṃ agamu 3- pabbataṃ.
    |9.108| Āmantayitvā devindo    vissukammaṃ mahiddhikaṃ
           assamaṃ sukataṃ rammaṃ        paṇṇasālaṃ sumāpaya.
    |9.109| Sakkassa vacanaṃ sutvā      vissukammo mahiddhiko
           assamaṃ sukataṃ rammaṃ        paṇṇasālaṃ sumāpayi.
    |9.110| Ajjhogahetvā pavanaṃ      appasaddaṃ nirākulaṃ
           caturo janā mayaṃ tattha      vasāma pabbatantare.
    |9.111| Ahañca maddī devī ca      jālī kaṇhājinā cubho
           aññamaññaṃ sokanudā    vasāma assame tadā.
    |9.112| Dārake anurakkhanto       asuññe homi assame
           maddī phalaṃ āharati 4-      poseti sā tayo jane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sayamevoṇatā. 2 Ma. mātule. 3 Yu. agammuṃ. 4 Ma. āharitvā.
    |9.113| Pavane vasamānassa        atthiko maṃ upāgami
           ayāci puttake mayhaṃ      jāliṃ kaṇhājinaṃ 1- cubho.
    |9.114| Yācakaṃ upagataṃ disvā      hāso me upapajjatha
           ubho putte gahetvāna     adāsiṃ brāhmaṇe tadā.
    |9.115| Sake putte cajantassa      jūjake 2- brāhmaṇe yadā
           tadāpi paṭhavī kampi        sineruvanavaṭaṃsakā.
    |9.116| Punadeva sakko oruyha     hutvā brāhmaṇasannibho
           ayāci maṃ maddiṃ deviṃ       sīlavatiṃ 3- patibbataṃ.
    |9.117| Maddiṃ hatthe gahetvāna    udakañjali pūraya 4-
           pasannamanasaṅkappo       tassa maddiṃ adāsahaṃ.
    |9.118| Maddiyā dīyamānāya      gagane devā pamoditā
           tadāpi paṭhavī kampi        sineruvanavaṭaṃsakā.
    |9.119| Jāliṃ kaṇhājinaṃ dhītuṃ 5-    maddiṃ deviṃ patibbataṃ
           cajamāno na cintesiṃ       bodhiyāyeva kāraṇā.
    |9.120| Na me dessā ubho puttā   madda devī na dessiyā
           sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ     tasmā piye adāsahaṃ.
    |9.121| Punāparaṃ brahāraññe     mātāpitusamāgame
           karuṇaṃ paridevante        sallapante sukhaṃ dukkhaṃ.
    |9.122| Hirottappena garūnaṃ 6-     ubhinnaṃ upasaṅkami
           tadāpi paṭhavī kampi        sineruvanavaṭaṃsakā.
@Footnote: 1 Yu. jālikaṇhājine. 2 Yu. yācake. 3 Ma. sīlavantiṃ. 4 Ma. pūriya.
@5 Ma. Yu. dhītaṃ. 6 Ma. Yu. garunā.
    |9.123| Punāparaṃ brahāraññā     nikkhamitvā sañātibhi
           pavisāmi puraṃ rammaṃ        jetuttarapuruttamaṃ.
    |9.124| Ratanāni satta vassiṃsu      mahāmegho pavassatha
           tadāpi paṭhavī kampi        sineruvanavaṭaṃsakā.
    |9.125| Acetanāyaṃ paṭhavī         aviññāya sukhaṃ dukkhaṃ
           sāpi dānabalā mayhaṃ     sattakkhattumakampathāti.
                     Vessantaracariyaṃ navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 559-565. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=11506              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=11506              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.3&item=9&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=228              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=217              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=52&A=1989              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=52&A=1989              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com