ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

               Dasamaṃ sugandhattherāpadānaṃ (530)
   [120] |120.81| Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso
              kassapo nāma nāmena 1- uppajji vadataṃ varo.
      |120.82| Anubyañjanasampanno  dvattiṃsavaralakkhaṇo
              byāmappabhāparivuto    raṃsijālasamutthato.
      |120.83| Assāsetā yathā cando  suriyo viya pabhaṅkaro
              nibbāpetā yathā megho  sāgarova guṇākaro.
      |120.84| Dharaṇīriva sīlena        himavāva samādhinā
              ākāso viya paññāya   asaṅgo anilo yathā.
      |120.85| Anūno 2- yathāvihāro   parisāsu visārado
              saccāni sampakāseti    uddharanto mahājanaṃ.
      |120.86| Tadāhaṃ 3- bārāṇasiyaṃ  seṭṭhiputto mahāyaso
              āsabhaṃ 4- dhanadhaññassa  pahutassa bahū mamaṃ 5-.
      |120.87| Jaṅghavihāraṃ vicaraṃ       migadāyaṃ upeccahaṃ
              addasaṃ nāthasatthāraṃ 6-  desentaṃ amataṃ padaṃ.
@Footnote: 1 Ma. gottena. 2 Ma. Yu. sakadāci mahāvīro. 3 Ma. Yu. tadā hi. 4 Ma. Yu.
@āsahaṃ .... 5 Ma. Yu. tadā. 6 Ma. ... virajaṃ buddhaṃ. Yu. ... tādisaṃ buddhaṃ.
      |120.88| Visaṭṭhakantavacanaṃ       karavikasamassaraṃ
              haṃsadundubhinigghosaṃ 1-   viññāpentaṃ mahājanaṃ.
      |120.89| Disvā devātidevantaṃ   sutvā ca madhuraṃ saraṃ 2-
              pahāyānappake bhoge   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
      |120.90| Evaṃ pabbajitovāhaṃ     na cirena bahussuto
              ahosiṃ dhammakathiko      vicittapaṭibhāṇavā.
      |120.91| Mahāparisamajjhehaṃ      satthunova 3- punappunaṃ
              vaṇṇayiṃ hemavaṇṇassa   vaṇṇaṃ vaṇṇavisārado.
      |120.92| Esa khīṇāsavo buddho   anīgho chinnasaṃsayo
              sabbakammakkhayaṃ patto   vimutto 4- upadhikkhaye
              esa so bhagavā buddho   esa sīho anuttaro.
      |120.93| Sadevakassa lokassa     brahmacakkaṃ pavattako
              danto dametā santo ca  sametā nibbuto isi
              nibbāpetā ca assattho assāsetā mahājanaṃ.
      |120.94| Vīro sūro ca vikkanto 5-  pañño kāruṇiko vasī
              vijitāvī vijito 6- ca     appagabbho anālayo.
      |120.95| Aneñjo acalo dhīro    amoho asamo muni
              dhorayho usabho nāgo    sīho sakko garūsupi.
      |120.96| Virāgo vimalo brahmā   vādīsūro raṇañjaho
              akhilo ca visallo ca      asamo vusabho suci.
@Footnote: 1 Ma. haṃsarutehi nigghosaṃ. 2 Ma. Yu. giraṃ. 3 Ma. Yu. haṭṭhacitto. 4 Ma.
@vimuttopadhisaṅkhaye. 5 Po. Yu. ... dhīro ca. 6 Ma. Yu. ... ca sa jino.
      |120.97| Brāhmaṇo samaṇo nātho bhisakko sallasandhuto 1-
              yodho buddho sutāsuto    acalo mudito sito.
      |120.98| Katadantā 2- vahattā ca  kattā netā pakāsitā
              sampahaṃsitā settā 3- ca chettā sotā pasaṃsitā.
      |120.99| Avilo 4- ca visallo ca    anīgho akathaṃkathī
              anejo virajo khattā     gandhā vattā 5- pakāsitā.
      |120.100| Tāretā atthakāretā 6- kāretā sampadāritā
               pāpetā sahitā hantā 7- tāpitā 8- ca visositā.
      |120.101| Saccaṭṭhitosamasamo 9-   asahāyo dayālayo
               accheramanto 10- akuho  katāvī isi sattamo.
      |120.102| Nitiṇṇakaṅkho nimmāno appameyyo anūpamo
               sabbavākyapathātīto    sabbaneyyantito 11- jino.
      |120.103| Sataraṃsīvare 12- tasmiṃ    pasādo amatāvaho
               tasmā buddhe ca dhamme ca  saṅghe saddhā mahatthikā.
      |120.104| Guṇehi evamādīhi      tilokasaraṇuttamaṃ
               vaṇṇento parisamajjhe   kathiṃ dhammakathaṃ ahaṃ.
      |120.105| Tato cutohaṃ tusite      anubhotvā mahāsukhaṃ
               tato cuto manussesu     jāto homi sugandhiko.
      |120.106| Nissāso mukhagandho ca    dehagandho tatheva me
               so 13- ca gandhova satataṃ  sabbagandhova hoti me.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sallakattako. 2 Ma. dhātā dhatā ca santi ca. Yu. tātā tantā ca hantā ca.
@3 Ma. bhettā. Yu. bhottā. 4 Ma. Yu. akhilo. 5 Yu. mettā.
@6 Po. Yu. ... atha tāretā. 7 Ma. kantā. 8 Ma. Yu. hantā ātāpī tāpaso.
@9 Ma. Yu. samacitto. 10 Ma. accherasatto. Yu. accherasanto.
@11 Ma. saccaneyyantagū. Yu. saccaneyyantago. 12 Ma. Yu. sattasāravare.
@13 Ma. Yu. sedagandho.
      |120.107| Mukhagandho sadā mayhaṃ    padumuppalacampako
               atikanto 1- sadā vāti  sarīro ca tatheva me.
      |120.108| Guṇatthavassa sabbantaṃ    phalantaṃ paramabbhutaṃ
               ekaggamanasā sabbe    bhāsitassa 2- suṇātha me.
      |120.109| Guṇaṃ buddhassa vatvāna    hitāyanaṃ 3- sukhāvahaṃ
               sucitto 4- homi sabbattha saṅgho vīrasamāsuto 5-.
      |120.110| Yasassī sukhito kanto     jutimā piyadassano
               vattā aparibhūto ca      niddoso paññavā tathā.
      |120.111| Khīṇe pāsusi 6- nibbānaṃ sulabhaṃ buddhabhattinaṃ 7-
               tesaṃ hetuṃ pavakkhāmi     taṃ suṇātha yathātathaṃ.
      |120.112| Santaṃ yasaṃ bhagavato      vicinā 8- abhivādayaṃ
               yattha 9- yatthupapannopi  yasassī tena homahaṃ.
      |120.113| Dukkhassantakaraṃ buddhaṃ    dhammaṃ santaṃ asaṅkhataṃ
               vaṇṇayaṃ sukhado āsiṃ     sattānaṃ sukhito tato.
      |120.114| Guṇaṃ vadanto buddhassa   buddhapītisamāyuto
               sakanti 10- parakanti ca  āsiṃ tena ca kantimā.
      |120.115| Jino yo 11- titthikātiṇṇo abhibhuyya kutitthiye
               guṇaṃ vadanto thomesiṃ 12- nāyakaṃ jutimā tato.
      |120.116| Piyaṅkāriṃ janassāpi     sambuddhassa guṇaṃ vadaṃ
               saradiva sasaṅkohaṃ        tenāsiṃ piyadassano.
@Footnote: 1 Ma. parisanto .... Yu. atisanto. 2 Ma. Yu. vaṇṇayissaṃ. 3 Ma. hitāya ca na
@sadisaṃ. Yu. ... janasandhisu. 4 Ma. Yu. sukhito. 5 Ma. vīrasamāyuto. Yu. rasaddho
@visamāyuto. 6 Ma. āyusi. Yu. khīṇevāyupi. 7 Ma. Yu. buddhabhattino. 8 Ma. Yu.
@vidhinā. 9 Ma. tattha tatthūpapannopi. 10 Ma. Yu. sakantiṃ parakantiñca janayiṃ ....
@11 Ma. ... te titthikākiṇṇe. Yu. janoghe titthikākiṇṇe. 12 Ma. Yu. jotesiṃ.
      |120.117| Yathāsattivasenāhaṃ      sabbavācāhi santhaviṃ
               sugataṃ tena vaṅgīso      vicittapaṭibhāṇavā.
      |120.118| Ye bālā vimatiṃ pattā   paribhonti mahāmuniṃ
               niggahiṃ te sadhammena     paribhūtena tenahaṃ.
      |120.119| Buddhavaṇṇehi sattānaṃ   kilese apanesahaṃ
               nikkilesamano homi     tassa kammassa vāhasā.
      |120.120| Sotūnaṃ buddhimajaniṃ      buddhānussatidesako
               tenāpicāsiṃ 1- sappañño  nipuṇatthavipassako.
      |120.121| Sabbāsavaparikkhīṇo     tiṇṇasaṃsārasāgaro
               vasī 2- ca anupādāno   pāpuṇissāmi nibbutiṃ.
      |120.122| Imasmiṃyeva kappasmiṃ     yamahaṃ santhaviṃ jinaṃ
               duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |120.123| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
               nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |120.124| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
               tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |120.125| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
               chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
       Itthaṃ sudaṃ āyasmā sugandho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
                  Sugandhattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tenāhamāsiṃ. 2 Ma. Yu. sikhīva.
                       Uddānaṃ
          tiṇado veccado ceva      saraṇabbhañjanampado
          supaṭo daṇḍadāyī ca      nelapūjī tatheva ca.
          Bodhisammajjakomaṇḍo    sugandho dasamo dijo
          gāthāsataṃ satevīsaṃ        gaṇitaṃ cettha sabbaso.
                Tiṇadāyakavaggo tepaññāso.
                    ---------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 173-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=3400              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3400              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=120&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=120              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=120              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com