ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

               Dutiyaṃ vakkalittherāpadānaṃ (532)
   [122] |122.28| Ito satasahassamhi   kappe uppajji nāyako
              anomanāmo amito     nāmena padumuttaro.
      |122.29| Padumākāravadano       padumāmalasucchavī
              lokenānūpalitto ca     toyena padumaṃ yathā.
      |122.30| Dhīro padumapattakkho      kanto ca padumaṃ yathā
              padumuttaragandho ca      tasmā so padumuttaro.
      |122.31| Lokajeṭṭho ca nimmāno   andhānaṃ nayanūpamo
              santaveso guṇanidhi      karuṇāmatisāgaro.
      |122.32| Sa kadāpi mahāvīro      brahmāsurāsuraacchito 1-
              sadevamanujākiṇṇe 2-   janamajjhe januttamo 3-.
      |122.33| Vadanena sugandhena       madhurena sutena 4- ca
              rañjayaṃ parisaṃ sabbaṃ      santhavi sāvakaṃ sakaṃ.
      |122.34| Saddhādhimutto sumati     mama dassanasālayo
              natthi etādiso añño  yathāyaṃ bhikkhu vakkali.
      |122.35| Tadāhaṃ haṃsavatiyā       nagare brāhmaṇassatrajo
              hutvā sutvā ca taṃ vākyaṃ  taṇṭhānaṃ abhirocayiṃ.
      |122.36| Sasāvakantaṃ vimalaṃ       nimantetvā tathāgataṃ
              sattāhaṃ bhojayitvāna    dussehi chādayiṃ tadā.
@Footnote: 1 Ma. brahmāsurasuraccito. Yu. brahmāmarasuraccito. 2 Yu. sadevamanujākiṇṇo.
@3 Ma. jinuttamo. 4 Po. rudena. Ma. Yu. rutena.
      |122.37| Nipacca sirasā tassa      anantaguṇasāgare
              nimuggo pītisampuṇṇo  imaṃ vacanamabraviṃ.
      |122.38| Yo so tayā santhavito    idha 1- saddhādhimutto isi
              bhikkhu saddhāvataṃ aggo   tādisohaṃ 2- mahāmuni.
      |122.39| Evaṃ vutte mahāvīro     anāvaraṇadassano
              imaṃ vākyaṃ udīrayi 3-    parisāya mahāmuni.
      |122.40| Passathetaṃ māṇavakaṃ      pītamaṭṭhanivāsanaṃ
              hemayaññopacitaṅgaṃ     jananettamanoharaṃ.
      |122.41| Eso anāgataddhāne    gotamassa mahesino
              aggo saddhādhimuttānaṃ   sāvakoyaṃ bhavissati.
      |122.42| Devabhūto manusso vā     sabbasantāpavajjito
              sabbabhogaparibyuḷho    sukhito saṃsarissati.
      |122.43| Satasahasse ito kappe   okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
      |122.44| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              vakkali nāma nāmena     hessati satthusāvako.
      |122.45| Tena kammavisesena      cetanāpaṇidhīhi ca
              jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
      |122.46| Sabbattha sukhito hutvā   saṃsaranto bhavābhave
              sāvatthiyaṃ pure jāto     kule aññatare ahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ito sattamake muni. Yu. ...sattamakehani. 2 Ma. Yu. tādiso homahaṃ mune.
@3 Ma. Yu. udīresi.
      |122.47| Nonitaṃ sukhumālaṃ maṃ       ṭhitaṃ 1- pallavakomalaṃ
              mātā 2- uttānasayanaṃ  pisācabhayatajjitā.
      |122.48| Pādamūle mahesissa     sayāpesi 3- dinamānasā
              imaṃ dadāmi te nātha     saraṇaṃ hohi nāyaka.
      |122.49| Tadā paṭiggahi so maṃ     bhītānaṃ saraṇo muni
              jālinā cakkaṅkitena 4-  mudukomalapāṇinā.
      |122.50| Tadā pabhūti jātohaṃ 5-   arakkheyyena rakkhito
              sabbabyādhivinimutto 6-  sukhena parivutthito 7-.
      |122.51| Sugatena vinābhūto       ukkaṇṭhāmi muhuttakaṃ
              jātiyā sattavassohaṃ     pabbajiṃ anagāriyaṃ.
      |122.52| Sabbapāramisambhūtaṃ      nīlakkhinayanaṃ varaṃ 8-
              rūpaṃ sabbaṃ subhākiṇṇaṃ    atitto viharāmahaṃ 9-.
      |122.53| Buddharūparatiṃ ñatvā      tadā ovadi maṃ jino
              alaṃ vakkali kiṃ rūpe       ramase bālanandite.
      |122.54| Yo hi passati saddhammaṃ    so maṃ passati paṇḍito
              apassamāno saddhammaṃ    maṃ passaṃpi na passati.
      |122.55| Anantādīnavo kāyo     visarukkhasamūpamo
              āvāso sabbarogānaṃ    puñjo dukkhassa kevalo.
      |122.56| Nibbindiya tato rūpe     khandhānaṃ udayabbayaṃ
              passaṃ 10- sabbakilesānaṃ sukhenantaṃ gamissasi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātapallavakomalaṃ. 2 Ma. Yu. mandaṃ. 3 Ma. sāyesuṃ. Yu. sāyeyyuṃ.
@4 Yu. saṅkhalaṅkena. 5 Ma. Yu. tenāhaṃ. 6 Ma. sabbaveravinimutto. Yu.
@sabbūpadhivinimutto. 7 Ma. parivuddhito. Yu. parivaḍḍhito. 8 Yu. paraṃ. 9 Yu.
@bihayāmahaṃ. 10 Ma. passa upakkilesānaṃ.
      |122.57| Evaṃ tenānusiṭṭhohaṃ     nāyakena hitesinā
              gijjhakūṭaṃ samāruyha     jhāyāmi girikandare 1-.
      |122.58| Ṭhito pabbatapādamhi    assāsayaṃ 2- mahāmuni
              vakkalīti jināvoca 3-    taṃ sutvā mudito ahaṃ.
      |122.59| Pakkhandiṃ selapabbhāre   anekasataporise
              tadā buddhānubhāvena    sukheneva mahiṃ gato.
      |122.60| Punāpi dhammaṃ deseti     khandhānaṃ udayabbayaṃ
              tamahaṃ dhammamaññāya    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
      |122.61| Sumahāpurisamajjhe      tadā maṃ caraṇantako 4-
              aggaṃ saddhādhimuttānaṃ   paññāpeti mahāmati.
      |122.62| Satasahasse ito kappe   yaṃ kammamakariṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |122.63| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |122.64| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |122.65| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā vakkali thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
                Vakkalittherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. giriniddare. 2 Ma. assāsayi. Po. mamahāsaṃ. Yu. mamāhasa. 3 Ma.
@Yu. jinovācaṃ. 4 Ma. caraṇantago. Yu. maraṇantago.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 182-185. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=3583              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3583              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=122&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=122              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5642              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5642              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com