ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

               Tatiyaṃ mahākappinattherāpadānaṃ (533)
   [123] |123.66| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammāna pāragū
              udito ajatākāse 1-    raviva saradambare.
      |123.67| Vacanābhāya bodheti      veneyyapadumāni so
              kilesapaṅkaṃ soseti      matiraṃsīhi nāyako.
      |123.68| Titthiyānaṃ yase 2- hanti  vajiratā 3- yathā ravi
              sabbattha 4- sampakāseti rattindivaṃ 5- divākaro.
      |123.69| Guṇānaṃ āyatibhūto      ratanānaṃva sāgaro
              pajunnoriva 6- bhūtānaṃ    dhammameghena vassati.
      |123.70| Akkhadasso tadā āsiṃ    nagare haṃsasavhaye
              upecca dhammamassosiṃ    jalajuttamanāmino.
      |123.71| Ovādakassa bhikkhūnaṃ     sāvakassa satāvino 7-
              guṇaṃ pakāsayantassa     hāsayantassa 8- me manaṃ.
      |123.72| Sutvā pītito 9- sumano   nimantetvā tathāgataṃ
              sasissaṃ bhojayitvāna     taṇṭhānaṃ abhipatthayiṃ.
      |123.73| Tadā haṃsasamabhāgo      haṃsadundubhinissano 10-
              passathetaṃ mahāmattaṃ     vinicchayavisāradaṃ.
      |123.74| Mama pādamūle patitaṃ      samuddhaggatanuruhaṃ 11-
              jūmuttavaṇṇaṃ 12- ruciraṃ   pasannayanānanaṃ.
@Footnote: 1 Yu. jaradākāse. 2 Ma. Yu. yaso. 3 Yu. khajjotābhā. 4 Ma. saccatthābhaṃ.
@5 Ma. Yu. ratanaṃ va. 6 Yu. pajunnopiva bhūtāni. 7 Ma. Yu. katāvino. 8 Ma.
@tappayantassa. Yu. vāsayantassa. 9 Ma. Yu. patīto. 10 Yu. ...nīvaco.
@11 Ma. Yu. samuggatatanūruhaṃ. 12 Ma. Yu. jimūtavaṇṇaṃ piṇaṃsaṃ.
      |123.75| Parivārena mahatā       rājayuttaṃ mahāyasaṃ
              eso kathāvino ṭhānaṃ    pattheti muditāya 1- so.
      |123.76| Iminā piṇḍapātena    cāgena paṇidhīhi ca
              kappasatasahassāni      nupapajjati duggatiṃ.
      |123.77| Devesu devasobhāgyaṃ     manussesu mahaggataṃ
              anubhotvāvasesena     nibbānaṃ pāpuṇissati.
      |123.78| Satasahasse ito kappe   okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
      |123.79| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              kappino nāma nāmena   hessati satthusāvako.
      |123.80| Tatohaṃ sukataṃ kāraṃ       katvāna jinasāsane
              jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tusitaṃ agamāsahaṃ.
      |123.81| Devamanussarajjāni      suttaso anusāsiya
              bārāṇasīsamāsanne    jāto keṇiyajātiyā.
      |123.82| Satasahassaparivāro      sapajāpatiko ahaṃ
              pañcapaccekabuddhānaṃ    satāni samupaṭṭhahiṃ.
      |123.83| Temāsaṃ bhojayitvāna     acchādampi 2- ticīvaraṃ
              tato cutā mayaṃ sabbe    ahumha tidasūpagā.
      |123.84| Puno sabbe manussattaṃ   āgatamha tato cutā
              kukkuṭamhi pure jātā    himavantassa passato.
@Footnote: 1 Ma. muditāsayo. 2 Po. acchādimhi . Ma. pacchādamha. Yu. pacchādammi.
      |123.85| Kappino nāmahaṃ āsiṃ    rājaputto mahāyaso
              sesāmaccakule jātā    mameva parivārayuṃ.
      |123.86| Mahārajjasukhaṃ patto      sabbakāmasamiddhimo 1-
              vāṇijehi samakkhātaṃ     buddhuppādamahaṃ suṇiṃ.
      |123.87| Buddho loke samuppanno  asamo ekapuggalo
              so pakāseti saddhammaṃ    amataṃ sukhamuttamaṃ.
      |123.88| Suyuttā tassa sissā ca   sumuttā ca anāsavā
              sutvā nesaṃpi 2- vacanaṃ    sakkaritvāna vāṇije.
      |123.89| Pahāya 3- rajjaṃ sāmacco  nikkhamiṃ buddhamāmako
              nadiṃ disvā mahācandaṃ    pūritaṃ samatittikaṃ.
      |123.90| Appatitthaṃ anālambaṃ    duttaraṃ sīghabāhiniṃ
              guṇaṃ saritvā buddhassa    sotthinā samatikkamiṃ.
      |123.91| Bhavasotaṃ sace buddho      tiṇṇo lokantagū vidū
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.92| Yadi santigamo maggo    mokkhadaṃ 4- santikaṃ sukhaṃ
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.93| Saṅgho ce tiṇṇakantāro  puññakhetto anuttaro
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.94| Saha kate saccavare       maggā apagataṃ jalaṃ
              tato sukhena uttiṇṇo   nadītīre manorame.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...dhimā. 2 Ma. Yu. suvacanaṃ. 3 Yu. vihāya. 4 Yu. ca santikaṃ.
      |123.95| Nisinnaṃ addasaṃ buddhaṃ    udentaṃva pabhaṅkaraṃ
              jalantaṃ hemaselaṃva       dīparukkhaṃva jotitaṃ.
      |123.96| Sasiṃva 1- tārāsahitaṃ     sāvakehi purakkhataṃ
              vāsavaṃ viya vassantaṃ      devena 2- jananandanaṃ.
      |123.97| Vanditvāna sahāmacco   ekamantaṃ upāvisiṃ
              tato 3- ajjhāsayaṃ ñatvā buddho dhammamadesayi.
      |123.98| Sutvāna dhammaṃ vimalaṃ      avocumha mayaṃ jinaṃ
              pabbājehi mahāvīra     otiṇṇamha 4- bhave mayaṃ.
      |123.99| Svākkhāto bhikkhave dhammo dukkhantassa 5- karāya vo
              caratha brahmacariyaṃ        iccāha muni sattamo.
      |123.100| Saha vācāya sabbepi    bhikkhuvesadharā mayaṃ
               ahumha upasampannā   sotāpannāva sāsane.
      |123.101| Tato jetavanaṃ gantvā   anusāsi vināyako
               anusiṭṭho jinenāhaṃ    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
      |123.102| Tato bhikkhusahassāni    anusāsimahaṃ tadā
               mamānusāsanakarā      tepi āsuṃ anāsavā.
      |123.103| Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho  etadagge ṭhapesi maṃ
               bhikkhuovādakānaggo   kappinoti mahājane 6-.
      |123.104| Satasahasse kataṃ kammaṃ   phalaṃ dassesi me idha
               sumutto saravegova      kilese jhāpayiṃ mama.
@Footnote: 1 Po. sasaṃva. Yu. sasīva. 2 Ma. desanā jaladantaraṃ. Yu. desanā jalanandanaṃ.
@3 Ma. Yu. tato no āsayaṃ. 4 Ma. nibbindāmha. Yu. nibbiṇṇāmha. 5 Ma. Yu.
@dukkhantakaraṇāya vo. 6 Yu. mahājino.
      |123.105| Kalesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
               nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |123.106| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
               tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |123.107| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
               chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākappino thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Mahākappinattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 186-190. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=3672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=123&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=123              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5748              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5748              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com