ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                Chaṭṭhaṃ bāhiyattherāpadānaṃ (536)
   [126] |126.178| Ito satasahassamhi  kappe uppajji nāyako
               mahappabho tilokaggo   nāmena padumuttaro.
      |126.179| Khippābhiññassa bhikkhussa guṇaṃ kittayato mune
               sutvā udaggacittohaṃ   kāraṃ katvā mahesino.
      |126.180| Datvā sattāhikaṃ dānaṃ  sasissassa mune ahaṃ
               abhivādiya sambuddhaṃ     taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ tadā.
      |126.181| Tato maṃ byākari buddho  etaṃ passatha brāhmaṇaṃ
               patitaṃ pādamūle me     pinasampannavekkhaṇaṃ 1-.
      |126.182| Hemayaññopacitaṅgaṃ    avadātaṃ tanuttacaṃ
               palambabimbatamboṭṭhaṃ  sītatiṇhasamandijaṃ.
      |126.183| Guṇakāmaṃ bahutaraṃ      samuddhaggatanuruhaṃ
               guṇoghāyatanībhūtaṃ 2-    pītisamphullitānanaṃ.
      |126.184| Eso patthayate 3- ṭhānaṃ khippābhiññassa bhikkhuno
               anāgate mahāvīro     gotamo nāma hessati.
      |126.185| Tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito
               bāhiyo nāma nāmena   hessati satthusāvako.
      |126.186| Tadā tuṭṭho ca vuṭṭhāya   yāvajīvaṃ mahāmuniṃ
               kāraṃ katvā cuto saggaṃ   agā sabhavanaṃ yathā.
@Footnote: 1 Ma. cariyaṃ paccavekkhaṇaṃ. Yu. pīnasaṃ paccavekkhaṇaṃ. 2 Po. Yu. guṇe....
@3 Yu. patthayato.
      |126.187| Devabhūto manusso vā   sukhito tassa kammuno
               vāhasā saṃsaritvāna    sampattimanubhosahaṃ.
      |126.188| Puno kassapadhīrassa     atthaṅgatamhi 1- sāsane
               āruyha selasikharaṃ      yuñjitvā jinasāsanaṃ.
      |126.189| Visuddhasīlo sappañño  jinasāsanakārako
               tato cutā pañca janā   devalokaṃ agamhase.
      |126.190| Tatthāhaṃ 2- bāhiyo jāto bhārukacche puruttame
               tato nāvāya pakkhanno 3- sāgaraṃ appasiddhikaṃ 4-.
      |126.191| Tato nāvā abhijjittha   gantvāna katipāhakaṃ
               tadā bhiṃsanake ghore     patito makarālaye 5-.
      |126.192| Tadāhaṃ vāyamitvāna    santaritvā mahodadhiṃ
               suppārakaṃ paṭṭanavaraṃ    sampatto mandavedito 6-.
      |126.193| Dārucīraṃ nivāsetvā    gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ
               tadāha so jano tuṭṭho  arahāyamidhāgato.
      |126.194| Imaṃ annena pānena   vatthena sayanena ca
               bhesajjena ca sakkatvā  hessāma sukhitā mayaṃ.
      |126.195| Paccayānaṃ tadā lābhī   tehi sakkatapūjito
               arahāhanti 7- saṅkappaṃ uppādesiṃ ayoniso.
      |126.196| Tato me cittamaññāya  codayi pubbadevatā
               na tvaṃ upāyamaggaññū  kuto hi arahā bhave.
@Footnote: 1 Ma. atthamentamhi. 2 Ma. Yu. tatohaṃ. 3 Ma. pakkhando. Po. Yu. pakkhanto.
@4 Ma. Yu. appasiddhiyaṃ. 5 Ma. Yu. makarākare. 6 Ma. Yu. mandavedhito.
@7 Yu. arahāyanti.
      |126.197| Codito tāya saṃviggo    tadāhaṃ paripucchi taṃ
                ke vā ete kuhiṃ loke   arahanto naruttamā.
          |126.198| Sāvatthiyaṃ kosalamandire jino
                   pahūtapañño varabhūrimedhaso
                   so sakyaputto arahā anāsavo
                   deseti dhammaṃ arahattapattiyā.
          |126.199| Tadassa sutvā vacanaṃ supīṇito
                   nidhiṃva laddhā kapaṇo 1- suvimhito
                   udaggacitto arahattamuttamaṃ
                   sudassanaṃ daṭṭhumanantagocaraṃ.
          |126.200| Tadā tato 2- nikkhamitvāna satthuno
                   sadā jinaṃ passāmi vimalānanaṃ
                   upecca rammaṃ vijitavhayaṃva taṃ 3-
                   dije apucchiṃ kuhiṃ lokanandano.
          |126.201| Tato avocuṃ naradevavandito
                   puraṃ paviṭṭho asanesanāya so
                   paccehi 4- khippaṃ munidassanussuko
                   upecca vandāhi tamaggapuggalaṃ.
      |126.202| Tatohaṃ tuvaṭaṃ gantvā  sāvatthiṃ puramuttamaṃ
               vicarantaṃ tamaddakkhiṃ   piṇḍatthaṃ apihāgidhaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kapaṇoti vamhito. Yu. kapaṇova . 2 Yu. rato . 3 Ma. vanaṃ . 4 Ma. Yu. sasova.
     |126.203| Pattapāṇiṃ alolakkhaṃ    jotayantaṃ 1- idhāmataṃ
               sirinilayasaṅkāsaṃ       ravidittiharānanaṃ.
     |126.204| Taṃ samecca nipaccāhaṃ    idaṃ vacanamabraviṃ
               kupathe vippanaṭṭhassa    saraṇaṃ hohi gotama.
     |126.205| Pāṇasantāraṇatthāya   piṇḍāya vicarāmahaṃ
               na te dhammakathākālo   iccāha muni sattamo.
     |126.206| Tadā punappunaṃ buddhaṃ    āyāciṃ dhammalālaso
               so 2- me dhammamadesesi  gambhīraṃ suññataṃ padaṃ.
     |126.207| Tassa dhammaṃ suṇitvāna   pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ
               parikkhīṇāyuko santo   aho satthānukampako 3-.
     |126.208| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
               nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
     |126.209| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa sāsane
               tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
     |126.210| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
               chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
     |126.211| Evaṃ thero viyākāsi      bāhiyo dāruciriyo
               saṅkārakūṭe patito      bhūtādiṭṭhāya 4- gāviyā.
     |126.212| Attano pubbacaritaṃ      kittayitvā mahāmati
               parinibbāyi so dhīro 5-  sāvatthiyaṃ puruttame.
@Footnote: 1 Ma. pācayantaṃ pītākaraṃ. Yu. bhājayantaṃ idhāmataṃ. 2 Ma. yo. 3 Yu.
@satthānukampito. 4 Ma. bhūtāviṭṭhāya. 5 Ma. thero.
   |126.213| Nagarā nikkhamanto taṃ    dasvāna isi sattamo
             dārucīradharaṃ dhīraṃ       bāhiyaṃ 1- bāhitātapaṃ 2-.
   |126.214| Bhūmiyaṃ patitaṃ daṇḍaṃ      indaketuva pātitaṃ
             gatāyuṃ 3- sukkhakilesaṃ   jinasāsanakārakaṃ.
   |126.215| Tato āmantayi satthā   sāvake sāsane rate
             gaṇhatha hutvā 4- jhāpetha tanuṃ sabrahmacārino.
   |126.216| Thūpaṃ karotha pūjetha       nibbuto so mahāmati
             khippābhiññānamesaggo sāvako me vacokaro.
   |126.217| Sahassamapi ce gāthā    anatthapadasañhitā
             ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo   yaṃ sutvā upasammati.
   |126.218| Yattha āpo ca paṭhavī     tejo vāyo na gādhati
             na tattha sukkā jotanti   ādicco nappakāsati.
   |126.219| Na tattha candimā bhāti   tamo tattha na vijjati
             yadā ca attanāvedi     muni monena brāhmaṇo.
   |126.220| Atha rūpā arūpā ca       sukhadukkhā vimuccati
             iccevaṃ abhaṇi nātho     tilokasaraṇo munīti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā bāhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
        Bāhiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. bāhikaṃ. 2 Ma. Yu. bāhitāgamaṃ. 3 Yu. gatāyusaṅgataklesaṃ. 4 Ma. netvā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 198-202. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=3931              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3931              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=126&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=126              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=126              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=6132              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=6132              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com