ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

       Aṭṭhamaṃ uruvelakassapattherāpadānaṃ (538)
   [128] |128.251| Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni
             ito satasahasassamhi    kappe uppajji cakkhumā.
   |128.252| Ovādako viññāpako   tārako sabbapāṇinaṃ
             desanākusalo buddho    tāresi janataṃ bahuṃ.
   |128.253| Anukampako kāruṇiko    hitesī sabbapāṇinaṃ
             sampatte titthiye sabbe  pañcasīle patiṭṭhahi.
   |128.254| Evaṃ nirākulaṃ āsi       suññataṃ titthiyehi ca
             vicittaṃ arahantehi      vasībhūtehi tādibhi.
   |128.255| Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ    uggato so mahāmuni
             kañcanagghiyasaṅkāso    battiṃsavaralakkhaṇo .
   |128.256| Vassasatasahassāni      āyu vijjati tāvade
             tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
   |128.257| Tadāhaṃ haṃsavatiyā       brāhmaṇo sādhusammato
             upecca lokapajjotaṃ     assosiṃ dhammadesanaṃ.
   |128.258| Tadā mahāparisati       mahāpurisasāvakaṃ
             ṭhapentaṃ etadaggamhi    sutvāna mudito ahaṃ.
   |128.259| Mahatā parivārena       nimantetvā mahājinaṃ
             brāhmaṇānaṃ sahassena  saha dānamadāsahaṃ.
   |128.260| Mahādānaṃ daditvāna     abhivādiya nāyakaṃ
             ekamantaṃ ṭhito haṭṭho    idaṃ vacanamabraviṃ.
   |128.261| Tayi saddhāya me vīra      adhikāraguṇena ca
             parisā mahatī hotu      nibbattassa tahiṃ tahiṃ.
   |128.262| Tadā avoca parisaṃ       gajagajjitasussaro
             karavikarudo 1- satthā    etaṃ passatha brāhmaṇaṃ.
   |128.263| Hemavaṇṇaṃ mahābāhuṃ    kamalānanalocanaṃ
             uddhaggatanujaṃ haṭṭhaṃ     saddhāvantaṃ guṇe mama.
   |128.264| Esa patthayi 2- taṃ ṭhānaṃ   sīhasarassa 3- bhikkhuno
             anāgatamhi addhāne    lacchasetaṃ manorathaṃ.
   |128.265| Satasahasse ito kappe   okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
   |128.266| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
             kassapo nāma nāmena   hessati satthusāvako.
   |128.267| Ito dvenavute kappe    ahu satthā anuttaro
             anūpamo asadiso       phusso lokagganāyako.
@Footnote: 1 Ma. karavīkaruto. 2 Ma. patthayate. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. Yu. sīhaghosassa.
   |128.268| So ve 1- sabbatamaṃ hantvā vijaṭetvā mahājaṭaṃ
             vassate amataṃ vuṭṭhiṃ      tappayanto sadevakaṃ.
   |128.269| Tadā mayaṃ 2- bārāṇasiyaṃ  rājāmaccā 3- āhumhase
             bhātaromha tayo sabbe   saṃvissaṭṭhāva rājino.
   |128.270| Vīraṅgarūpā balino       saṅgāme aparājitā
             tadā kupitapaccanto     amhe āha mahīpati.
   |128.271| Etha gantvāna paccantaṃ   sādhetvā avanibalaṃ 4-
             khemaṃ me vijitaṃ katvā     punarethāti sāsatha 5-.
   |128.272| Tato mayaṃ avocumha      yadi deyyāsi nāyakaṃ
             upaṭṭhānāya amhākaṃ   sādhayissāma te 6- tato.
   |128.273| Tato mayaṃ laddhavarā      bhūmipālena pesitā
             nikkhittasatthaṃ paccantaṃ   katvā punarupecca 7- taṃ.
   |128.274| Yācitvā satthupaṭṭhānaṃ   rājānaṃ lokanāyakaṃ
             munivaraṃ 8- labhitvāna    yāvajīvaṃ yajimha 9- taṃ.
   |128.275| Mahagghāni ca vatthāni    paṇītāni rasāni ca
             senāsanāni rammāni    bhesajjāni hitāni ca.
   |128.276| Datvā sasaṅghamunino     dhammenuppāditāni no
             sīlavanto kāruṇikā     bhāvanāyuttamānasā.
   |128.277| Sadā paricaritvāna      mettacittena nāyakaṃ
             nibbute tamhi lokagge  pūjaṃ katvā yathābalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. Yu. hi. 3 Ma. rājāpaccā. 4 Po. avadhibalaṃ.
@Ma. aṭavībalaṃ. Yu. sodhetvā avidhībalaṃ. 5 Ma. Yu. bhāsatha. 6 Ma. vo. Yu.
@sodhayissāma. 7 Ma. punarupacca. 8 Po. Ma. munivīraṃ. 9 Po. ajimha. Yu. adimha.
     |128.278| Tato cutā tāvatiṃsaṃ 1-  gatā tattha mahāsukhaṃ
               anubhūtā mayaṃ sabbe   buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
     |128.279| Mālākāro 2- yathāladdho dasseti vikatiṃ bahuṃ
               tathā bhave bhavantohaṃ   videhādhipatī ahu.
     |128.280| Guṇācelassa vākyena  micchādiṭṭhihatāsayo 3-
               narakamaggamāruḷho    rucāya mama dhītuyā.
     |128.281| Ovādaṃ nādayitvāna   brahmunā nāradenahaṃ
               bahudhā sāsito 4- santo  diṭṭhiṃ hitvāna pāpikaṃ.
     |128.282| Pūrayitvā visesena     dasakammapathe ahaṃ
               hitvāna dehamagamiṃ    saggaṃ sabhavanaṃ yathā.
     |128.283| Pacchime bhavasampatte   brahmabandhu ahosahaṃ
               bārāṇasiyaṃ phītāya    jāto vippakule 5- ahaṃ.
     |128.284| Maccubyādhijarābhīto    ogāhetvā mahāvanaṃ
               nibbānaṃ padamesanto  jaṭilesu paribbajiṃ.
     |128.285| Tadā dve bhātaro mayhaṃ  pabbajiṃsu mayā saha
               uruvelāya māpetvā   assamaṃ nīvasiṃ ahaṃ.
     |128.286| Kassapo nāma gottena  uruvelāya 6- nīvasiṃ
               tato me āsi paññatti uruvelāsu 7- kassapo.
     |128.287| Nadīsakāse bhātā me   nadīkassapasavhayo
               āsippakāso nāmena  gayāyaṃ gayakassapo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santusitaṃ. 2 Ma. Yu. māyākāro yathā raṅge. 3 Ma. micchādiṭṭhigatāsayo.
@4 Po. bahuṃ vā sāsite sante. Ma. ...saṃsito. Yu. bahuṃ va. 5 Ma. Yu. ...
@vippamahākule. 6 Ma. uruvelanivāsiko. Yu. uruvelānivāsitā. 7 Ma.
@uruvelakassapoiti.
     |128.288| Dve satāni kaniṭṭhassa 1- tīṇi majjhassa bhātuno
              mama pañcasatānūnā    sissā sabbe mamānugā.
     |128.289| Tadā upecca maṃ buddho  katvāna 2- vividhāni me
              pāṭihirāni lokaggo   vinesi narasārathi.
     |128.290| Sahassaparivārena      ahosiṃ ehibhikkhuko
              teheva saha sabbehi    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
     |128.291| Te ca 3- aññeva bahavo  yasasā 4- maṃ parivārayuṃ
              sāsituñca samatthohaṃ    tato maṃ isi sattamo.
     |128.292| Mahāparisabhāvasmiṃ      etadagge ṭhapesi maṃ
              aho buddhe kataṃ kāraṃ    saphalaṃ me ajāyatha.
     |128.293| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
     |128.294| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
     |128.295| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
   Itthaṃ sudaṃ āyasmā uruvelakassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Uruvelakassapattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. nadīkassa. 2 Yu. katvā nānāvidhāni. 3 Ma. te cevaññe ca bahavo.
@4 Ma. Yu. sissā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 206-210. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=4105              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=4105              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=128&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=128              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=128              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=6362              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=6362              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com