ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

               Catutthaṃ vaṅgīsattherāpadānaṃ (544)
   [134] |134.96| Padumuttaro nāma jino   sabbadhammesu cakkhumā
            ito satasahassasamhi    kappe uppajji nāyako.
   |134.97| Yathāpi sāgare ummi 1-   gagane viya tārakā
            evaṃ pāvacanaṃ tassa      arahantehi cittitaṃ .
   |134.98| Sadevāsūranāgehi       manujehi purakkhato
            samaṇabrāhmaṇākiṇṇe  janamajjhe jinuttamo.
   |134.99| Pabhāhi anurañjanto     loke lokantagū jino
            vacanena vibodhento     veneyyapadumāni so.
   |134.100| Vesārajjehi sampanno  catūhi purisuttamo
            pahīnabhayasārajjo       khemappatto visārado.
@Footnote:1. Ma. Yu. ūmi.
   |134.101| Āsabhaṃ pavaraṃ ṭhānaṃ     buddhabhūmiñca kevalaṃ
             paṭijānāti lokaggo   natthi sañcodako kvaci.
   |134.102| Sīhanādamasambhītaṃ      nadato tassa tādino
             devo naro vā brahmā vā paṭivattā na vijjati.
   |134.103| Desento pavaraṃ dhammaṃ   santārento sadevakaṃ
             dhammacakkaṃ pavatteti    parisāsu visārado.
   |134.104| Paṭibhāṇavataṃ aggaṃ     sāvakaṃ sādhusammataṃ
             guṇaṃ bahuṃ pakittetvā  etadagge ṭhapesi taṃ.
   |134.105| Tadāhaṃ haṃsavatiyā      brāhmaṇo sādhusammato
             sabbavedavidū jāto    vaṅgīso 1- vādisūdano.
   |134.106| Upecca taṃ mahāvīraṃ     sutvā taṃ dhammadesanaṃ
             pītivaraṃ paṭilabhiṃ       sāvakassa guṇe rato.
   |134.107| Nimantayitvā sugataṃ    sasaṅghaṃ lokanandanaṃ
             sattāhaṃ bhojayitvāhaṃ  dussehi chādayiṃ tadā.
   |134.108| Nipacca sirasā pāde    katokāso katañjalī
             ekamantaṃ ṭhito haṭṭho  santhaviṃ jinamuttamaṃ.
   |134.109| Namo te vādisūdana 2-  namo te isisattama 3-
             namo te sabbalokagga  namo te abhayaṃkara.
   |134.110| Namo te māramathana     namo te diṭṭhisūdana
             namo te santisukhada    namo te saraṇaṃkara 4-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāgīso. 2 Ma. vādimaddana. Yu. vālisaddūra. 3 Yu. isisuttama.
@4 Yu. saraṇantaga.
   |134.111| Anāthānaṃ bhavaṃ nātho   bhītānaṃ abhayappado
             vissāsaṃ 1- bhūmisantānaṃ saraṇaṃ saraṇesinaṃ.
   |134.112| Evamādīhi sambuddhaṃ    santhavitvā mahāguṇaṃ
             avocaṃ vādisūrassa 2-   gatiṃ pappomi bhikkhuno.
   |134.113| Tadā avoca bhagavā     anantapaṭibhāṇavā
             yo so buddhaṃ abhojesi 3- sattāhaṃ sahasāvakaṃ.
   |134.114| Guṇañca me pakittesi   pasanno sehi pāṇibhi
             eso patthayate ṭhānaṃ   vādisūrassa 4- bhikkhuno.
   |134.115| Anāgatamhi addhāne   lacchasetaṃ manorathaṃ
             devamanussasampattiṃ    anubhotvā anappakaṃ.
   |134.116| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
   |134.117| Tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito
             vaṅgīso nāma nāmena   hessati satthusāvako.
   |134.118| Taṃ sutvā mudito hutvā  yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
             paccayehi upaṭṭhāsiṃ    mettacitto tathāgataṃ.
   |134.119| Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ   tāvatiṃsaṃ 5- agañchahaṃ.
   |134.120| Pacchime ca bhave dāni    paribbājakule 6- ahaṃ
             pacchā jāto yadā āsiṃ  jātiyā sattavassiko.
@Footnote: 1 Ma. vissāmabhūmi santānaṃ. Yu. vissānabhūmisantānaṃ. 2-4 Ma. vādisūdassa.
@3 Yu. apūjesi. 5 Ma. Yu. tusitaṃ. 6 Ma. jāto vippakule ahaṃ.
   |134.121| Sabbavedavidū jāto    vādasatthavisārado
             vaggussaro 1- cittakathī  paravādappamaddano.
   |134.122| Vaṅge jātoti vaṅgīso   vacane issaroti vā
             vaṅgīso iti me nāmaṃ   aggampi 2- lokasammataṃ.
   |134.123| Yadāhaṃ viññutaṃ patto  ṭhito paṭhamayobbane
             tadā rājagahe ramme   sārīputtañca addasaṃ 3-.
                     Pañcavīsatimaṃ bhāṇavāraṃ.
   |134.124| Piṇḍāya vicarantaṃ taṃ    pattapāṇiṃ susaṃvutaṃ
             alolakkhiṃ mitabhāṇiṃ    yugamattaṃ udikkhataṃ 4-.
   |134.125| Taṃ disvā vimhito hutvā avocamananucchavaṃ
             kaṇikāraṃva nicitaṃ       cittaṃ gāthāpadaṃ ahaṃ.
   |134.126| Ācikkhi so me satthāraṃ  sambuddhaṃ lokanāyakaṃ
             tadā so paṇḍito dhīro  uttaraṃ samavoca me.
   |134.127| Virāgasahitaṃ vākyaṃ      katvā duddasamuttamaṃ
             vicittapaṭibhāṇehi     tosito tena tādinā.
   |134.128| Nipacca sirasā pāde    pabbājehīti 5- abraviṃ
             tato maṃ sa mahappañño  buddhaseṭṭhamupānayi.
   |134.129| Nipacca sirasā pāde     nisīdiṃ satthu santike
             mamāha vadataṃ seṭṭho    saccaṃ vaṅgīsa kacci 6- te.
@Footnote: 1 Ma. vādissaro. 2 Ma. Yu. abhavī. 3 Ma. sārīputtamahaddasaṃ.
@Yu. sārīputtamathaddasaṃ. 4 Ma. nidakkhitaṃ. Yu. nirikkhitaṃ. 5 Ma. pabbājehītimaṃ
@bravi. Yu. ...hīti ca braviṃ. 6 Ma. kacci vaṃgīsa jānāsi.
                          [1]-
   |134.130| Mataṃ 2- sīsaṃva viditaṃ     sugatiduggatimataṃ
             tuyhaṃ vijjāvisesena    sace sakkosi vācaya.
   |134.131| Āmoti 3- me paṭiññāte  tīṇi sīsāni dassayi
             atho nirayadevesu 4-    upapanne avācayiṃ.
   |134.132| Tadā khīṇāsavasseva 5-   sīsaṃ dassesi nāyako
             tatohaṃ vihatārambho     pabbajjaṃ samayācisaṃ.
   |134.133| Pabbajitvāna sugataṃ     santhavāmi yahiṃ 6- tahiṃ
             tato maṃ kavicittoti 7-   ujjhāyanti hi bhikkhavo.
   |134.134| Tato vīmaṃsanatthaṃ me      āha buddho vināyako
             takkitānaṃ 8- imā gāthā ṭhānaso paṭibhanti vā 9-.
   |134.135| Na kabyacittohaṃ 10- vīra   ṭhānaso paṭibhanti me
             tenahi dāni vaṅgīsa      ṭhānaso santhavāhi maṃ.
   |134.136| Tadāhaṃ santhaviṃ dhīraṃ       gāthāhi isisattamaṃ
             so 11- ṭhānaso tadā tuṭṭho jino agge ṭhapesi maṃ.
   |134.137| Paṭibhāṇena cittena      aññesamatimaññahaṃ
             pesalo 12- tena saṃviggo arahattaṃ apāpuṇiṃ.
   |134.138| Paṭibhāṇavataṃ aggo      añño koci na vijjati
             yathāyaṃ bhikkhu vaṅgīso     evaṃ dhāretha bhikkhavo.
   |134.139| Satasahasse kataṃ kammaṃ     phalaṃ dassesi me idha
             sumutto saravegova       kilesā 13- jhāpitā mama.
@Footnote:1. Ma. kiñci sippanti tassāhaṃ jānāmīti ca abraviṃ. 2 Ma. Yu. matasīsaṃ vanacchuddhaṃ
@api bālasavatthikaṃ. 3 Yu. āmāti. 4 Ma. nirayanaradevesu. 5 Yu.
@paccekabuddhassa. 6 Ma. tahiṃ tahiṃ. 7 Ma. kabbavittosi. 8 Ma. takkikā
@panimā gāthā. 9 Ma. taṃ. 10 Ma. kabbavittohaṃ. 11 Ma. ṭhānaso me.
@12 Ma. Yu. pesale. 13 Ma. Yu. kilese jhāpayiṃ. ito paraṃ sadisameva.
   |134.140| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |134.141| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |134.142| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā vaṅgīso thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
        Vaṅgīsattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 229-234. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=4582              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=4582              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=134&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=134              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=134              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=6703              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=6703              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com