ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

            Sattamaṃ mahāpajāpatigotamītheriyāpadānaṃ (17)
   [157] |157.96| Ekadā lokapajjoto vesāliyaṃ mahāvane
            kūṭāgāresu sālāya     vasate narasārathi.
    |157.97| Tadā jinassa mātucchā    mahāgotami bhikkhunī
            tahiṃyeva [1]- pure ramme   vasi bhikkhunupassaye.
    |157.98| Bhikkhunīhi vimuttāhi      satehi saha pañcahi
            rahogatāya tassevaṃ      cittassāpi 2- vitakkitaṃ.
    |157.99| Buddhassa parinibbānaṃ    sāvakaggayugassa vā
            rāhulānandanandānaṃ    nāhaṃ lacchāmi 3- passituṃ.
    |157.100| Paṭikaccāyusaṅkhāraṃ 4-   osajjitvāna nibbutiṃ
             gaccheyyaṃ lokanāthena   anuññātā mahesinā.
    |157.101| Tathā pañcasatānaṃpi    bhikkhunīnaṃ vitakkitaṃ
             āsi khemādikānampi   etadeva vitakkitaṃ.
    |157.102| Bhūmicālo tadā āsi    nāditā devadundubhi
             upassayādhivatthāyo 5-  devatā sokapīḷitā.
    |157.103| Vilapantā sakaruṇaṃ 6-   tatthassūni pavattayuṃ
             sabbā 7- bhikkhuniyo tāhi upagantvāna gotamiṃ.
    |157.104| Nipacca sirasā pāde    idaṃ vacanamabravuṃ
             tattha tolayavāsittā    mayamayye rahogatā.
@Footnote: 1 Ma. kate. Yu. seta. 2 Ma. Yu. cittassāsi. 3 Ma. sakkomi.
@4 paṭihaccāyusaṅkhāretipi. 5 Yu. upassayādhivatthāyā. 6 Ma. sukaruṇaṃ.
@7 Ma. mittā.
    |157.105| Sācalā calitā bhūmi     nāditā devadundubhi
             paridevā ca suyyante    kimatthaṃ nūna gotami.
    |157.106| Tadā avoca sā sabbaṃ   yathāparivitakkitaṃ
             tatopi 1- sabbā āhaṃsu yathāparivitakkitaṃ.
    |157.107| Yadi te rucitaṃ ayye     nibbānaṃ paramaṃ sivaṃ
             nibbāyissāma sabbāpi buddhānuññātapubbake 2-.
    |157.108| Mayaṃ sahāva nikkhantā   gharāpica bhavāpica
             sahāyeva gamissāma     nibbānaṃ puramuttamaṃ 3-.
    |157.109| Nibbānāya vajantīnaṃ    kiṃ vakkhāmīti sā vadaṃ 4-
             saha sabbāhi niggañchi  bhikkhunīlayanā 5- tadā.
    |157.110| Upassaye yādhivatthā    devatā tā khamantu me
             bhikkhunīlayanassedaṃ 6-   pacchimaṃ dassanaṃ mama.
    |157.111| Na jarā maccu vā yattha   appiyehi samāgamo
             piyehi na viyogotthi     taṃ vajjiyaṃ 7- asaṅkhataṃ.
    |157.112| Avītarāgā taṃ sutvā    vacanaṃ sugatorasā
             sokaṭṭā parideviṃsu     aho no appapuññatā.
    |157.113| Bhikkhunīnilayo suñño   bhūto tāhi vinā ayaṃ
             pabhāte viya tārāyo    na dissanti jinorasā.
    |157.114| Nibbānaṃ gotamī yāti   satehi saha pañcahi
             nadīsatehiva sahā       gaṅgā pañcahi sāgaraṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tāyopi. 2 Ma. Yu. buddhānuññātasubbate. 3 Ma. paramuttamaṃ. 4 Yu. vadi.
@5 Ma. bhikkhunīnilayā. 6 Ma. bhikkhunīnilayassedaṃ. 7 Ma. Yu. ... vajissaṃ.
    |157.115| Rathiyāya vajantī 1- taṃ    disvā saddhā upāsikā
             gharā nikkhamma pādesu   nipacca idamabravuṃ.
    |157.116| Pasīdassu mahābhoge    anāthāyo vihāya no
             tayā na yuttaṃ 2- nibbātuṃ icchaṭṭā vilapiṃsu tā.
    |157.117| Tāsaṃ sokapahānatthaṃ    avoca madhuraṃ giraṃ
             ruditena alaṃ puttā     hāsakāloyamajja vo.
    |157.118| Pariññātaṃ mayā dukkhaṃ  dukkhahetu vivajjito
             nirodho me sacchikato    maggo cāpi subhāvito.
                      Paṭhamaṃ bhāṇavāraṃ.
    |157.119| Pariciṇṇo mayā satthā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ
             ohito garuko bhāro    bhavanetti samūhatā.
    |157.120| Yassatthāya pabbajitā  agārasmā anagāriyaṃ
             so me attho anuppatto sabbasaṃyojanakkhayo.
    |157.121| Buddho tassa ca saddhammo anūno yāva tiṭṭhati
             nibbātuṃ tāva kālo me  mā maṃ socatha puttikā.
    |157.122| Koṇḍaññānandanandādi tiṭṭhanti rāhulo jino
             sukhito sahito saṅgho    hatadappāva 3- titthiyā.
    |157.123| Okkākavaṃsassa yaso    ussito māramaddano
             nanu sampattikālo me   nibbānatthāya puttikā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vajantiyo. 2 Ma. na yuttā. 3 Ma. ... ca.
    |157.124| Cirappabhūti yaṃ mayhaṃ     patthitaṃ ajja sijjhate
             ānandabherikāloyaṃ    kiṃ vo assūhi puttikā.
    |157.125| Sace mayi dayā atthi    yadi catthi kataññutā
             saddhammaṭṭhitiyā sabbā  karotha viriyaṃ daḷhaṃ.
    |157.126| Thīnaṃ adāsi pabbajjaṃ    sambuddho yācito mayā
             tasmā yathāhaṃ nandissaṃ 1- tathā taṃ anutiṭṭhatha.
    |157.127| Tā evamanussāsitvā   bhikkhunīhi purakkhatā
             upecca buddhaṃ vanditvā  idaṃ vacanamabraviṃ.
    |157.128| Ahaṃ sugata te mātā    tuvaṃ dhīra pitā mama
             saddhammasukhado 2- nātha  tayā jātamhi gotama.
    |157.129| Saṃvaddhitoyaṃ sugata      rūpakāyo mayā tava
             ānandiyo 3- dhammakāyo  mama saṃvaddhito tayā.
    |157.130| Muhuttaṃ taṇhāsamanaṃ    khīraṃtvaṃ pāyito mayā
             tayāhaṃ santamaccantaṃ    dhammakhīrampi 4- pāyitā.
    |157.131| Bandhanārakkhane mayhaṃ   anaṇo tvaṃ mahāmune
            puttakāmitthiyo 5- yācaṃ 6- labhanti tādisaṃ sutaṃ.
    |157.132| Mandhātādinarindānaṃ   yā mātā sā bhavaṇṇave
             nimuggāhaṃ tayā putta   tāritā bhavasāgarā .
    |157.133| Rañño mātā mahesīti  sulabhaṃ nāmamitthinaṃ
             buddhamātāti yaṃ nāmaṃ   etaṃ paramadullabhaṃ.
@Footnote: 1 Yu. ... yathāhamuddissa. 2 Ma. saddhammasukhada nātha. 3 Ma. anindito. Yu.
@aninniyo dhammatanu. 4 Ma. Yu. hi. 5 Ma. puttakāmā thīyo. 6 Yu. tāva.
    |157.134| Tañca laddhaṃ mahāvīra    paṇidhānaṃ mamantayā
             anukaṃ vā mahantaṃ vā    taṃ sabbaṃ pūritaṃ tayā 1-.
    |157.135| Parinibbātumicchāmi    vihāyemaṃ kalevaraṃ
             anujānāhi me vīra     dukkhantakara nāyaka.
    |157.136| Cakkaṅkusadhajākiṇṇe   pāde kamalakomale
             pasārehi paṇāmante    karissaṃ puttapemahaṃ 2-.
    |157.137| Suvaṇṇarāsisaṅkāsaṃ    sarīraṃ kurupākaṭaṃ
             katvā dehaṃ sudiṭṭhante  santaṃ 3- gacchāmi nāyaka.
    |157.138| Dvattiṃsalakkhaṇūpetaṃ    suppabhālaṅkataṃ tanuṃ
             sañchagghanāva 4- bālakkhaṃ mātucchaṃ dassayi jino.
    |157.139| Phullāravindasaṅkāse   taruṇādiccasappabhe
             cakkaṅkite pādatale    tato 5- sā sirasā pati.
    |157.140| Paṇamāmi narādiccaṃ    ādiccakulaketunaṃ
             pacchime saraṇaṃ 6- mayhaṃ  na taṃ dakkhāmahaṃ 7- puna.
    |157.141| Itthiyo nāma lokagga   sabbadosakarā matā
             yadi kocatthi doso me   khamassu karuṇākara.
    |157.142| Itthikānañca pabbajjaṃ  yamahaṃ 8- yāciṃ punappunaṃ
             tattha ce atthi doso me  taṃ khamassu narāsabha.
    |157.143| Mayā bhikkhuniyo vīra     tavānuññāya sāsitā
             tattha ce atthi dunnītaṃ   taṃ khamassu khamādhiti 9-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mayā. 2 Ma. puttauttame. Yu. puttapemasā. 3 Ma. Yu. santiṃ.
@4 Yu. sañjhāghanāva. 5 Yu. pāde. 6 Ma. Yu. maraṇe. 7 Ma. ikkhāmahaṃ puno.
@8 Ma. taṃtaṃ. 9 Ma. khamādhipa.
    |157.144| Akkhante nāma khantabbaṃ kiṃ bhave guṇabhūsane
             kimuttarante vakkhāmi    nibbānāya vadantiyā 1-.
           |157.145| Suddhe anūne mama bhikkhusaṅghe
                     lokā ito nissarituṃ khamante
                     pabhātakāle byasanaṅgatānaṃ
                     disvāna niyyāti hi 2- candalekhā.
            |157.146| Tadetarā bhikkhuniyo jinaggaṃ
                     tārāva candānugatā sumeruṃ
                     padakkhiṇaṃ katva 3- nipacca pāde
                     ṭhitā mukhantassamudikkhamānā 4-.
            |157.147| Na tittipubbaṃ tava dassanena
                     cakkhuṃ na sotaṃ tava bhāsitena
                     cittaṃ mamaṃ kevalamekameva
                     pappuyya taṃ dhammarasena tittiṃ.
    |157.148| Nadato parisāyante    vādidappapahārino 5-
             ye te dakkhanti vadanaṃ    dhaññā te narapuṅgava.
    |157.149| Dīghaṅgulitambanakhe     subhe āyatapaṇhike
            ye pāde paṇamāyanti 6- tepi dhaññā raṇantaga 7-.
    |157.150| Madhurāni pahaṭṭhāni     dosajhāni 8- hitāni ca
            ye te vākyāni suṇanti 9- tepi dhaññā naruttama.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vajantiyā. 2 Ma. va. 3 Ma. kacca. 4 Ma. Yu. mukhantaṃ samudikkhamānā.
@5 Ma. vāditabbapahārino. Yu. vādidappāpakārino. 6 Ma. Yu. paṇamissanti.
@7 Ma. guṇandhara. 8 Ma. dosaghāni. 9 Po. Yu. sussanti. Ma. suyyanti.
    |157.151| Dhaññāhante mahāvīra  pādapūjanatappavā 1-
             tiṇṇasaṃsārakantārā   suvākyena 2- sirīmato.
    |157.152| Tato sā anusāvetvā   bhikkhusaṅghamhi subbatā
             rāhulānandanande ca   vanditvā idamabravi.
    |157.153| Āsivisālayasame      rogāvāse kalevare
             nibbiṇṇā dukkhasaṅkete 3- jarāmaraṇagocare.
    |157.154| Nānākuṇapamalākiṇṇe 4-  parāyatte 5- nirīhake
             tena nibbātumicchāmi   anumaññatha puttakā.
    |157.155| Nando rāhulabhaddo ca   vītasokā nirāsavā
             ṭhitācalā dhitī vīrā      dhammatamanucintayuṃ.
    |157.156| Dhiratthu saṅkhataṃ lokaṃ     asāraṃ kadalūpamaṃ
             māyāmarīcisadisaṃ       ittaraṃ anavaṭṭhitaṃ.
    |157.157| Yattha nāma jinassāyaṃ   mātucchā buddhaposikā
             gotamī nidhanaṃ yāti      aniccaṃ sabbasaṅkhataṃ.
    |157.158| Ānando ca tadā sekho  kaniṭṭho 6- jinavacchalo
             tatthassūni karonto 7- so karuṇaṃ paridevati.
    |157.159| Bhāsantī 8- gotamī yāti nūna buddhopi nibbutiṃ
             gacchati na cireneva      aggi viya nirindhano.
    |157.160| Evaṃ vilapamānantaṃ     ānandaṃ āha gotamī
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...tapparā. 2 Yu. saddhammena sirīmatā. 3 Ma. dukkhasaṅghāṭe. Yu.
@dukkhapaṅke te. 4 Ma. nānākalimalākiṇṇe. Yu. nānākalalamākiṇṇe. 5 Ma. parāyante.
@6 Ma. Yu. sokaṭṭo. 7 Yu. dharanto. 8 Ma. hāsantiṃ. Yu. hāsantī.
             Sutisāgaragambhīraṃ 1-    buddhopaṭṭhānatapparaṃ.
    |157.161| Na yuttaṃ socituṃ putta    hāsakāle upaṭṭhite
             tassā 2- me maraṇaṃ puttaṃ nibbānantamupāgataṃ.
    |157.162| Tayā tāta samajjhiṭṭho  pabbajjaṃ anujāni no
             mā putta vimano hohi   saphalo te parissamo.
    |157.163| Yaṃ na diṭṭhaṃ purāṇehi    titthikācariyehi ca
             taṃ padaṃ sukumārīhi       sattavassāhi veditaṃ.
    |157.164| Buddhasāsanapāletā    pacchimaṃ dassanaṃ tava
             tattha gacchāmahaṃ putta   gato yattha na dissati.
    |157.165| Kadāci dhammaṃ desento  khipi lokagganāyako
             tadāhaṃ āsīsavācaṃ     avocaṃ anukampikā.
    |157.166| Ciraṃ jīva mahāvīra       kappaṃ tiṭṭha mahāmune
             sabbalokahitatthāya    bhavassu ajarāmaro.
    |157.167| Taṃ tathāvādiniṃ buddho    mamaṃ so etadabravi
             nahevaṃ vandiyā buddhā   yathā vandasi gotami.
    |157.168| Kathañcarahi sabbaññū   vanditabbā tathāgatā
             kathaṃ avandiyā buddhā    taṃ me akkhāhi pucchito.
    |157.169| Āraddhaviriye pahitatte  niccaṃ daḷhaparakkame
             samagge sāvake passa    etaṃ buddhāna vandanaṃ 3-.
    |157.170| Tato upassayaṃ gantvā   ekikāhaṃ vicintayiṃ
             samaggaṃ parisaṃ nātho     roceti 4- tibhavantago.
@Footnote: 1 Ma. sutasāgaragambhīra buddhopaṭṭhānatappara. 2 Ma. Yu. tayā. 3 Yu. esā
@buddhāna vandanā. 4 Ma. rodheti.
    |157.171| Handāhaṃ parinibbāyaṃ   mā vipattiṃ tamaddasaṃ
             evāhaṃ cintayitvāna    disvāna isisattamaṃ.
    |157.172| Parinibbānakālaṃ maṃ 1-  ārocemi 2- vināyakaṃ
             tato so samanuññāsi   kālaṃ jānāhi gotami.
    |157.173| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
    |157.174| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |157.175| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |157.176| Thīnaṃ dhammābhisamaye     ye bālā vimatiṃ gatā
             tesaṃ diṭṭhipahānatthaṃ    iddhiṃ dassehi gotami.
    |157.177| Tadā nipacca sambuddhaṃ   upatitvāna ambaraṃ
             iddhī anekā dassesi   buddhānuññāya gotamī.
    |157.178| Ekikā bahudhā āsi    bahukā cekikā tathā
            āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ      tirokuḍḍaṃ 3- tironagaṃ 4-.
    |157.179| Asajjamānā agamā    bhūmiyampi nimujjatha
             abhijjamāne udake     agañchi mahiyaṃ yathā.
    |157.180| Sakuṇīva yathākāse     pallaṅkena kamī tadā
             vasaṃ vattesi kāyena     yāva brahmanivesanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. me. 2 Ma. Yu. ārocesiṃ. 3 Ma. tirokuṭṭaṃ 4 Ma. Yu. tironabhaṃ.
    |157.181| Sineruṃ daṇḍaṃ katvāna   chattaṃ katvā mahāmahiṃ
             samūlaṃ parivattetvā     dhārayaṃ caṅkamī nabhe.
    |157.182| Chassūrodayakālova 1-   lokañcākāsi rucitaṃ 2-
             yugandhe viya taṃ 3- lokaṃ   jālamālāgulaṃ akā.
    |157.183| Muccalindaṃ mahāselaṃ    meruṃ mandāradaddare 4-
             sāsapāniva sabbāni    ekenaggaṇhi muṭṭhinā.
    |157.184| Aṅgulaggena chādesi    bhākaraṃ sanisākaraṃ
             candasuriyasahassāni    āveḷamiva dhārayi.
    |157.185| Catusāgaratoyāni      dhārayi ekapāṇinā
             yugandhajaladākāraṃ      mahāvassaṃ avassatha.
    |157.186| Cakkavattiṃ saparisaṃ      māpayi sā nabhattale
             garuḷaṃ dviradaṃ sīhaṃ       vinadantañca dassayi 5-.
    |157.187| Ekikā abhinimmitvā   appameyyaṃ bhikkhunīgaṇaṃ
             puna antaradhāpetvā    ekikā munimabravi.
    |157.188| Mātucchā te mahāvīra    tava sāsanakārikā
             anuppattā sakaṃ atthaṃ   pāde vandāmi cakkhumā.
    |157.189| Dassetvā vividhaṃ iddhiṃ    orohitvā nabhattalā
             vanditvā lokapajjotaṃ   ekamantaṃ nisīdi sā.
    |157.190| Sā vīsavassasatikā      jātiyāhaṃ mahāmuni
             alaṃ ettāvatā vīra     nibbāyissāmi nāyaka.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...kāleva. 2 Ma. dhūmikaṃ. Yu. dhūmitaṃ. 3 Ma. Yu. ... lokaṃ sā.
@4 Ma. meru mūlanadantare. Yu. meruṃ ḍhāḍhānamantare. 5 Ma. ...padassayi.
    |157.191| Tadātivimhitā 1- sabbā  parisā sā katañjalī
             avocayye kataṃ āsi     atuliddhi parakkame.
    |157.192| Padumuttaro nāma jino   sabbadhammesu cakkhumā
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
    |157.193| Tadāhaṃ haṃsavatiyā      jātāmaccakule ahu
             sabbopakārasampanne  iddhe phīte mahaddhane.
    |157.194| Kadāci pitunā saddhiṃ    dāsīgaṇapurakkhatā
             mahatā parivārena      taṃ upecca narāsabhaṃ.
    |157.195| Vāsavaṃ viya vassantaṃ     dhammameghamanāsavaṃ
             saradādiccasadisaṃ       raṃsimālākulaṃ 2- jinaṃ.
    |157.196| Disvā cittaṃ pasādetvā sutvā cassa subhāsitaṃ
             mātucchaṃ bhikkhuniṃ agge   ṭhapentaṃ naranāyakaṃ.
    |157.197| Sutvā datvā mahādānaṃ  sattāhaṃ tassa tādino
             sasaṅghassa naraggassa    paccayāni bahūni ca.
    |157.198| Nipacca pādamūlamhi    taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ
             tato mahāparisati      avoca isisattamo.
    |157.199| Yā sasaṅghaṃ abhojesi    sattāhaṃ lokanāyakaṃ
             tamahaṃ kittayissāmi     suṇātha mama bhāsato.
    |157.200| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
@Footnote: 1 Yu. tadā hi. 2 Ma. raṃsijālajamujjalaṃ. Yu. raṃsijālākulañjinaṃ.
    |157.201| Tassa dhammesu dāyādā  orasā dhammanimmitā
             gotamī nāma nāmena    hessati satthusāvikā.
    |157.202| Tassa buddhassa mātucchā  jīvitāpālikā ayaṃ
             rattaññūnañca aggattaṃ bhikkhunīnaṃ labhissati.
    |157.203| Taṃ sutvāhaṃ pamuditā    yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
             paccayehi upaṭṭhitvā   tato kālaṃ katā ahaṃ.
    |157.204| Tāvatiṃsesu devesu      sabbakāmasamiddhisu
             nibbattā dasahaṅgehi   aññe abhibhaviṃ ahaṃ.
    |157.205| Rūpasaddehi gandhehi    rasehi phussanehi ca
             āyunāpica vaṇṇena    sukhena yasasāpica.
    |157.206| Tathevādhipateyyena     adhigayha virocahaṃ
             ahosiṃ amarindassa     mahesī dayitā tahiṃ.
    |157.207| Saṃsāre saṃsarantīhaṃ      kammavāyusameritā
             kāsikarañño visaye    ajāyiṃ dāsagāmake.
    |157.208| Pañcadāsasatānūnā    nivasanti tahiṃ tadā
             sabbesaṃ tattha yo jeṭṭho  tassa jāyā ahosahaṃ.
    |157.209| Sayambhuno pañcasatā    gāmaṃ piṇḍāya pāvisuṃ
             te disvāna ahaṃ tuṭṭhā  saha sabbehi ñātibhi.
    |157.210| Katvā 2- pañcasataṃ kuṭiṃ  cātumāse upaṭṭhiya
             ticīvarāni datvāna       pasannamha 3- sasāmikā.
@Footnote: 1 Ma. sabbāhi atthibhi. Yu. sabbāhi ñātibhi. 2 Ma. pūgā hutvāva sabbāyo
@cātumāse upaṭṭhahuṃ. Yu. pūgā bhavitvā sabbāyo. 3 Ma. Yu. saṃsarimha.
    |157.211| Tato cutā sapatikā 1-  tāvatiṃsaṃ gatā mayaṃ
             pacchime ca bhave dāni    jātā devadahe pure.
    |157.212| Pitā añjanasakko me  mātā mama sulakkhaṇā
             tato kapilavatthusmiṃ     suddhodanagharaṃ gatā.
    |157.213| Sabbā 2- sakyakule jātā sakyānaṃ gharamāgamuṃ
             ahaṃ seṭṭhā 3- ca sabbāsaṃ  jinassāpādikā ahuṃ.
    |157.214| Sa me 4- puttobhinikkhamma  buddho āsi vināyako
             pacchāhaṃ pabbajitvāna   satehi saha pañcahi.
    |157.215| Sākiyānīhi vīrāhi      saha santisukhaṃ phusiṃ
             ye tadā pubbajātiyā   asmākaṃ āsu sāmino.
    |157.216| Saha puññassa kattāro  mahāsamayakārakā
             phusiṃsu arahattante      sugatenānukampitā.
    |157.217| Tadetarā bhikkhunīyo     ārūhiṃsu nabhattalaṃ
             saṅgatā viya tārāyo    virociṃsu mahiddhikā.
    |157.218| Iddhī anekā dassesuṃ   pilandhavikatiṃ yathā
             kammāro kanakasseva    puññakammesu 5- sikkhitā.
    |157.219| Dassetvā pāṭiherāni  vividhāni 6- bahūni ca
             tosetvā vādiccavaraṃ 7-  muniṃ saparisaṃ tadā.
    |157.220| Orohitvā nabhatalā 8-  vanditvā isisattamaṃ
             anuññātā naraggena   yathāṭṭhāne nisīdisuṃ.
@Footnote: 1 Ma. sabbāpi tā. 2 Ma. Yu. sesā. 3 Ma. Yu. visiṭṭhā. 4 Ma. Yu. mama putto.
@5 Ma. Yu. kammaññassa susikkhito. 6 Ma. vicittāni. 7 Ma. Yu. vādipavaraṃ.
@8 Ma. Yu. gaganā.
    |157.221| Ahonukampikāmhākaṃ   sabbāsaṃ vīra gotamī
             vāsitā tāya 1- puññehi pattā no āsavakkhayaṃ.
    |157.222| Kilesā jhāpitāmhākaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāma anāsavā.
    |157.223| Svāgataṃ vata no āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |157.224| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |157.225| Iddhiyañca 2- vasī homa  dibbāya sotadhātuyā
             cetopariyañāṇassa     vasī homa mahāmuni.
    |157.226| Pubbenivāsaṃ jānāma   dibbacakkhu visodhitaṃ
             sabbāsavaparikkhīṇā    natthi dāni punabbhavo.
    |157.227| Atthe dhamme ca nerutte  paṭibhāṇe ca vijjati
             ñāṇaṃ amhaṃ mahāvīra    uppannaṃ tava santike.
    |157.228| Asmāhi pariciṇṇosi   mettacittāhi nāyaka
             anujānāhi sabbāyo 3- nibbānāya mahāmune.
    |157.229| Nibbāyissāma iccevaṃ  kiṃ vakkhāmi vadantiyo
             yassa dāni ca vo kālaṃ   maññathāti jinobravi.
    |157.230| Gotamiādikā tāyo    tadā bhikkhuniyo jinaṃ
             vanditvā āsanā tamhā  vuṭṭhāya agamiṃsu tā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tava. 2 Ma. iddhīsu ca. 3 Ma. sabbāsaṃ.
    |157.231| Mahatā janakāyena     saha lokagganāyako
             anusaṃsāvayi 1- dhīro    mātucchaṃ yāva koṭṭhakaṃ.
    |157.232| Tadā nipati pādesu     gotamī lokabandhuno
             sahetarāhi 2- sabbāhi  pacchimaṃ pādavandanaṃ.
    |157.233| Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ     lokanāthassa dassanaṃ
             na puno amatākāraṃ     passissāmi mukhaṃ tava.
    |157.234| Na ca me vandanaṃ vīra     tava pāde sukomale
             samphusissati lokagga    ajja gacchāmi nibbutiṃ.
    |157.235| Rūpena kintavānena     diṭṭhe dhamme yathātathe
             sabbaṃ saṅkhatamevetaṃ     anassāsikamittaraṃ.
    |157.236| Sā saha tāhi gantvāna  bhikkhunūpassayaṃ sakaṃ
             aḍḍhapallaṅkamābhujja   nisīdi paramāsane.
    |157.237| Tadā upāsikā tattha   buddhasāsanavacchalā
             tassā pavattiṃ sutvāna   upesuṃ pādavandikā.
    |157.238| Karehi uraṃ pahantā 3-   chinnamūlā yathā latā
             rudantā karuṇaṃ rāvaṃ 4-   sokaṭṭā bhūmipātikā 5-.
    |157.239| Mā no saraṇade nāthe   vihāyāgami nibbutiṃ
             nipatitvāna yācāma    sabbāyo sirasā mayaṃ.
    |157.240| Yā padhānaṃ gamā tāsaṃ   saddhā paññā upāsikā
             tassā sīsaṃ pamajjantī   idaṃ vacanamabravi.
@Footnote: 1 Ma. anusaṃsāyī so vīro. Yu. anusaṃyāyī so dhīro. 2 Ma. saheva tāhi.
@3 Yu. pahantvā. 4 Ma. ravaṃ. 5 Yu. bhūvipātikā.
    |157.241| Alaṃ puttā vilāpena 1-  mārapāsānuvattinā
             aniccaṃ saṅkhataṃ sabbaṃ    viyogantaṃ calācalaṃ.
    |157.242| Tato sā tā visajjitvā 2- paṭhamajjhānamuttamaṃ
             dutiyañca tatiyañca     samāpajji catutthakaṃ.
    |157.243| Ākāsāyatanañceva    viññāṇañcāyatanaṃ tathā
             ākiñcaṃ nevasaññañca  samāpajji yathākkamaṃ.
    |157.244| Paṭilomena jhānāni    samāpajjatha 3- gotamī
             yāvatā paṭhamaṃ jhānaṃ    tayo yāva catutthakaṃ.
    |157.245| Tato vuṭṭhāya nibbāyi  dīpaccīva nirāsavā
             bhūmicālo mahā āsi    nabhasā vijjutā pati.
    |157.246| Panāditā dundubhiyo   parideviṃsu devatā
             pupphavuṭṭhi ca gaganā    abhivassatha medaniṃ.
    |157.247| Kampito merurājāpi    raṅgamajjhe yathā naṭo
             sokena vātidīno 4- ca  viravo āsi sāgaro.
    |157.248| Devā nāgāsurā brahmā saṃviggāhaṃsu taṃkhaṇe 5-
             aniccā vata saṅkhārā    yathāyaṃ vilayaṃ gatā.
    |157.249| Yā cemaṃ parivāriṃsu      satthusāsanakārikā
             tāyopi anupādānā   dīpasikhā 6- viya nibbutā.
    |157.250| Hā yogā vippayogantā hāniccaṃ sabbasaṅkhataṃ
             hā jīvitaṃ vināsantaṃ     iccāsi paridevanā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. visādena. 2 Yu. vivajjitvā. 3 Ma. samāpajjittha. 4 Ma. cātidīno va.
@5 Yu. tāvade. 6 Ma. Yu. dīpacci.
    |157.251| Tato devā ca brahmā ca  lokadhammānuvattanaṃ
             kālānurūpaṃ kubbanti    upetvā isisattamaṃ.
    |157.252| Tadā āmantayi satthā  ānandaṃ sutisāgaraṃ
             gacchānanda nivedehi    bhikkhūnaṃ mātu nibbutiṃ.
    |157.253| Tadānando nirānando  assunā puṇṇalocano
             gaggarena sarenāha     samāgacchantu bhikkhavo.
    |157.254| Pubbadikkhiṇapacchāsu   uttarāya 1- vasanti ye
             mayhaṃ 2- sā bhikkhunī mātā bhikkhavo sugatorasā.
    |157.255| Yā vaddhayi payattena    sarīraṃ pacchimaṃ mune
             sā gotamī gatā santiṃ   tārāva suriyodaye.
    |157.256| Buddhamātāti saññattiṃ 3- ṭhapayitvā gatā samaṃ 4-
             na yattha pañcanettopi  tattha 5- dakkhati nāyako.
    |157.257| Yassatthi sugate saddhā   yo 6- vā sisso mahāmune
             buddhassa mātu sakkāraṃ  karotu sugatoraso.
    |157.258| Sudūraṭṭhāpi taṃ sutvā    sīghamāgaccha 7- bhikkhavo
             keci buddhānubhāvena    keci iddhīsu kovidā.
    |157.259| Kūṭāgāravare ramme     sabbasoṇṇamaye subhe
             mañcakaṃ samaropesuṃ     yattha suttāsi gotamī.
    |157.260| Cattāro lokapālā ye 8-  aṃsehi samadhārayuṃ
             sesā sakkādikā devā  kūṭāgāre samaggahuṃ.
@Footnote: 1 Ma. uttarāya ca santike. 2 Ma. Yu. suṇantu bhāsitaṃ mayhaṃ. 3 Ma. Yu.
@paññattiṃ. 4 Yu. sayaṃ. 5 Ma. gatiṃ. Yu. gataṃ. 6 Ma. yo ca piyo mahāmune.
@7 Ma. Yu. sīghamāgacchu. 8 Ma. Yu. te.
    |157.261| Kūṭāgārāni sabbāni   āsuṃ pañcasatāni hi 1-
             saradādiccavaṇṇāni    visukammakatāni hi.
    |157.262| Sabbā tahiṃ 2- bhikkhuniyo  āsuṃ mañcesu sāyitā
             devānaṃ khandhamāruyha    niyyanti anupubbaso.
    |157.263| Sabbaso chāditaṃ āsi   vitānena nabhattalaṃ
             satārā candasurā ca    lañchitā kanakāmayā.
    |157.264| Paṭākā ussitānekā  cittakā 3- pupphakañcukā
             obhaggākāsapadumā 4- mahiyā pupphamuggataṃ.
    |157.265| Dissanti candasuriyā    vijjalanti ca tārakā
             majjhaṅgatopicādicco   na tāpesi sasī yathā.
    |157.266| Devā dibbehi gandhehi  mālehi surabhīhi ca
             vāditehi ca naccehi     saṅgītīhi ca pūjayuṃ.
    |157.267| Nāgāsūrā ca brahmāno  yathāsatti yathābalaṃ
             pūjayiṃsu viniyyanti 5-    nibbutaṃ buddhamātaraṃ.
    |157.268| Sabbāyo purato nītā   nibbutā sugatorasā
             gotamī niyyate pacchā   sakkatā buddhaposikā.
    |157.269| Purato devamanujā      sanāgāsūrabrahmakā
             pacchā sasāvako buddho  pūjatthaṃ yāti mātuyā.
    |157.270| Buddhassa parinibbānaṃ   nedisaṃ āsi yādisaṃ
             gotamīparinibbānaṃ     atiacchariyaṃ ahu.
@Footnote: 1 Ma. pi . 2 Ma. tāpi. 2 Ma. Yu. vitatā. 4 Ma. ogatākāsapadumā.
@Yu. ogatākāsadhūmāva. 5 Ma. ca niyyantiṃ. Yu. viniyyantiṃ.
    |157.271| Na buddho 1- buddhanibbāne sārīputtādi bhikkhavo
             buddho gotaminibbāne  sārīputtādikā yathā 2-.
    |157.272| Citakāni karitvāna     sabbagandhamayāni ca 3-
            gandhacuṇṇavikiṇṇāni 4- jhāpayiṃsu ca tā tahiṃ.
    |157.273| Sesabhāgāni ḍayhiṃsu    aṭṭhisesāni sabbaso
             ādando ca tadāvoca   saṃvegajanakaṃ vaco.
    |157.274| Gotamī nidhanaṃ yātā     daḍḍhañcassā sarīrakaṃ
             saṅketaṃ buddhanibbānaṃ   na cirena bhavissati.
    |157.275| Tato gotamidhātūni      tassā pattagatāni so
             upanāmesi nāthassa    ānando buddhacodito.
    |157.276| Pāṇinā tāni paggayha  avoca isisattamo
             mahato sāravantassa     yathā rukkhassa tiṭṭhato.
    |157.277| Yo so mahattaro khandho  palujjeyya aniccatā
             tathā bhikkhunisaṅghassa    gotamī parinibbutā.
    |157.278| Ānanda 5- passa buddhassa nibbutāyapi mātuyā
             sarīramattasesāya       na 6- sokaparidevanā.
    |157.279| Na sociyā paresaṃ sā    tiṇṇasaṃsārasāgarā
             parivajjitasantāpā     sītibhūtā sunibbutā.
    |157.280| Paṇḍitāsi mahāpaññā puthupaññā tatheva ca
             rattaññū bhikkhunīnaṃ sā   evaṃ viññātha 7- bhikkhavo.
@Footnote: 1 Ma. buddho buddhassa nibbāne no paṭiyādi bhikkhavo. 2 Ma. Yu. tathā.
@3 Ma. Yu. te. 4 Yu. gandhacuṇṇādikiṇṇāni. 5 Ma. Yu. aho acchariyaṃ mayhaṃ.
@6 Ma. Yu. natthi sokapariddavo. 7 Ma. dhāretha. Yu. jānātha.
    |157.281| Iddhiyā 1- ca vasī āsi  dibbāya sotadhātuyā
             cetopariyañāṇassa     vasī āsi ca gotamī.
    |157.282| Pubbenivāsamaññāsi  dibbacakkhu visodhitaṃ
             sabbāsavā parikkhīṇā   natthi dāni 2- punabbhavo.
    |157.283| Atthadhammaniruttīsu     paṭibhāṇe tatheva ca
             parisuddhaṃ ahu ñāṇaṃ     tasmā socaniyā na sā.
    |157.284| Ayoghanahatasseva      jalato jātavedaso 3-
             anupubbūpasantassa    yathā na ñāyate gati.
    |157.285| Evaṃ sammāvimuttānaṃ   kāmabandhoghatārinaṃ
             paññāpātuṃ gati natthi  pattānaṃ acalaṃ padaṃ 4-.
    |157.286| Attadīpā tato hotha    satipaṭṭhānagocarā
             bhāvetvā sattabojjhaṅgaṃ 5- dukkhassantaṃ karissathāti.
          Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahāpajāpatigotamī bhikkhunī imā gāthāyo
                        abhāsitthāti.
              Mahāpajāpatigotamītheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 281-300. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=5647              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=5647              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=157&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=168              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=157              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com