ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                 Dasamaṃ paṭācārātheriyāpadānaṃ (20)
   [160] |160.466| Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
    |160.467| Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā seṭṭhikule ahu
             nānāratanapajjote     mahāsukhasamappitā.
    |160.468| Upetvā taṃ mahāvīraṃ    assosiṃ dhammadesanaṃ
             tato jātappasādāhaṃ   upesiṃ saraṇaṃ jinaṃ.
    |160.469| Tato vinayadhārīnaṃ       aggaṃ vaṇṇesi nāyako
             bhikkhuniṃ lajjiniṃ tādiṃ    kappākappavisāradaṃ.
    |160.470| Tadā muditacittāhaṃ     taṃ ṭhānaṃ abhikaṅkhayiṃ
             nimantetvā dasabalaṃ    sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ.
    |160.471| Bhojayitvāna sattāhaṃ   daditvā 1- pattacīvaraṃ
             nipacca sirasā pāde    imaṃ vacanamabraviṃ.
    |160.472| Yā tayā vaṇṇitā dhīra   ito aṭṭhamake muni 2-
             tādisāhaṃ bhavissāmi    yadi sijjhati nāyaka.
    |160.473| Tadā avoca maṃ satthā   bhadde mā bhāyi assasa
             anāgatamhi addhāne   lacchasetaṃ manorathaṃ.
    |160.474| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
    |160.475| Tassa dhammesu dāyādā  orasā dhammanimmitā
              paṭācārāti nāmena   hessati satthusāvikā.
    |160.476| Tadāhaṃ muditā hutvā   yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
              mettacittā paricariṃ    sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ.
    |160.477| Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |160.478| Imamhi bhaddake kappe  brahmabandhu mahāyaso
             kassapo nāma nāmena   uppajji vadataṃ varo.
    |160.479| Upaṭṭhāko mahesissa   tadā āsi narissaro
             kāsirājā kikī nāma    bārāṇasipuruttame.
@Footnote: 1 Ma. daditvāva ticīvaraṃ. Yu. daditvā ca ticīvaraṃ. 2 Yu. dine.
    |160.480| Tassāsiṃ tatiyā dhītā    bhikkhunī iti vissutā
             dhammaṃ sutvā jinaggassa  pabbajjaṃ samarocayiṃ.
    |160.481| Anujāni na no tāto   agāreva tadā mayaṃ
             vīsaṃ vassasahassāni     vicarimha atanditā.
    |160.482| Komāribrahmacariyaṃ     rājakaññā sukheṭṭhitā 1-
             buddhopaṭṭhānaniratā    muditā satta dhītaro.
    |160.483| Samaṇī samaṇaguttā ca   bhikkhunī bhikkhudāsikā
             dhammā ceva sudhammā ca   sattamī saṅghadāsikā.
    |160.484| Ahaṃ uppalavaṇṇā ca   khemā bhaddā ca bhikkhunī
             kisāgotamī dhammadinnā  visākhā hoti sattamī.
    |160.485| Tehi kammehi sukatehi   cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ 2-.
    |160.486| Pacchime ca bhave dāni    jātā seṭṭhikule ahaṃ
             sāvatthiyaṃ puravare       iddhe phīte mahaddhane.
    |160.487| Yadā ca yobbanūpetā   vitakkavasagā ahaṃ
             narañjānapadaṃ 3- disvā tena saddhiṃ agañchahaṃ.
    |160.488| Ekaputtappasutāhaṃ     dutiyo kucchiyā mama
             tadāhaṃ mātāpitaro     ikkhāmīti 4- sunicchitā.
    |160.489| Nārocesiṃ patiṃ mayhaṃ    tadā tamhi pavāsite
             ekikā niggatā gehā   gantuṃ sāvatthimuttamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sukhedhitā. 2 Ma. sabbattha agacchahaṃ. Yu. agamhase.
@3 Ma. narañjārapatiṃ. 4 Ma. Yu. okkāmīti.
    |160.490| Tato me sāmi āgantvā sambhāvesi pathe mamaṃ
             tadā me kammajā vātā   uppannā atidāruṇā.
    |160.491| Uditova 1- mahāmegho  pasūtisamaye mama
            dabbatthāya tadā gantvā sāmi sappena mārito.
    |160.492| Tadā vijātadukkhena     anāthā kapaṇā ahaṃ
             kunnadiṃ pūritaṃ disvā     gacchantī sakulālayaṃ 2-.
    |160.493| Bālaṃ ādāya otariṃ 3-  pārakūle ca ekikā 4-
             pāyetvā 5- bālakaṃ puttaṃ itaraṃ tāraṇāyahaṃ.
    |160.494| Nivattā ukkuso hāsi   taruṇaṃ vilapantakaṃ
             itarañca vahi soto     sāhaṃ sokasamappitā.
    |160.495| Sāvatthinagaraṃ gantvā   assosiṃ sajane mate
             tadā avoca 6- sokaṭṭā mahāsokasamappitā.
    |160.496| Ubho puttā kālakatā   vane mayhaṃ pati mato
             mātā pitā ca bhātā ca  ekacitamhi ḍayhare.
    |160.497| Tadā kisā ca paṇḍu ca   anāthā dinamānasā
             ito tato gacchantīhaṃ 7- addasaṃ narasārathiṃ.
    |160.498| Tato avoca maṃ satthā    putte mā soci assasa
             attānaṃ te gavesassu   kiṃ niratthaṃ vihaññasi.
    |160.499| Na santi puttā tāṇāya na ñāti napi bandhavā
             antakenādhipannassa    natthi ñātīsu tāṇatā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. udito ca. 2 Yu. sakuṇālayaṃ. 3 Ma. Yu. atariṃ. 4 Ma. ekakaṃ. Yu. ekako.
@5 Po. Ma. Yu. sāyetvā. 6 Yu. avocaṃ. 7 Ma. Yu. bhamantīhaṃ.
    |160.500| Taṃ sutvā munino vākyaṃ  paṭhamaṃ phalamajjhagaṃ
             pabbajitvāna na ciraṃ    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
    |160.501| Iddhīsu ca vasī homi     dibbāya sotadhātuyā
             paracittāni jānāmi    satthu sāsanakārikā.
    |160.502| Pubbenivāsaṃ jānāmi   dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
             khepetvā āsave sabbe  visuddhāsiṃ sunimmalā.
    |160.503| Tatohaṃ vinayaṃ sabbaṃ     santike sabbadassino
             uggahiṃ sabbavitthāraṃ    byāhariṃ ca yathātathaṃ.
    |160.504| Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho  etadagge ṭhapesi maṃ
             aggaṃ 1- vinayadhārīnaṃ    paṭācārāva 2- ekikā.
    |160.505| Pariciṇṇo mayā satthā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ
             ohito garuko bhāro    bhavanetti samūhatā.
    |160.506| Yassa atthāya pabbajitā  agārasmā anagāriyaṃ
             so me attho anuppatto  sabbasaṃyojanakkhayo.
    |160.507| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
    |160.508| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |160.509| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Ma. aggā. 2 Po. Yu. ca.
         Itthaṃ sudaṃ paṭācārā bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                Paṭācārātheriyā apadānaṃ samattaṃ.
                            Uddānaṃ
               ekuposathikā ceva      salaḷā cātha modakā
               ekāsanā pañcadīpā   naḷamālī ca gotamī.
               Khemā uppalavaṇṇā ca  paṭācārā ca bhikkhunī
               gāthāsatāni pañceva 1- nava cāpi taduttari.
                     Ekuposathavaggo dutiyo.
                          --------------
@Footnote: 1 Po. Yu. ... cattāri navutiṃ sattameva ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 319-324. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=6487              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=6487              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=160&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=171              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=160              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com