ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                   Tatiyo kuṇḍalakesīvaggo
              paṭhamaṃ kuṇḍalakesītheriyāpadānaṃ (21)
   [161] |161.1| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammāna pāragū
           ito satasahassamhi       kappe upapajji nāyako.
    |161.2| Tadāhaṃ haṃsavatiyā         jātā seṭṭhikule ahu
           nānāratanapajjote       mahāsukhasamappitā.
    |161.3| Upetvā taṃ mahāvīraṃ       assosiṃ dhammamuttamaṃ
           tato jātappasādāhaṃ      upesiṃ saraṇaṃ jinaṃ.
    |161.4| Tadā mahākāruṇiko       padumuttaranāyako 1-
           khippābhiññānamagganti 2- ṭhapayi 3- bhikkhuniṃ subhaṃ.
    |161.5| Taṃ sutvā muditā hutvā     dānaṃ datvā mahesino
           nipacca sirasā pāde       taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ.
    |161.6| Anumodi mahāvīro        bhadde yantebhipatthitaṃ
           samijjhissati taṃ sabbaṃ      sukhinī hohi nibbutā.
    |161.7| Satasahasse ito kappe     okkākakulasambhavo
           gotamo nāma nāmena      satthā loke bhavissati.
    |161.8| Tassa dhammesu dāyādā    orasā dhammanimmitā
           bhaddā kuṇḍalakesāti     hessati satthusāvikā.
@Footnote: 1 Ma. ...nāmako. 2 Po. Yu. khippābhiññā namaggatte. 3 Ma. Yu. ṭhapesi.
    |161.9| Tena kammena sukatena      cetanāpaṇidhīhi ca
           jahitvā mānusaṃ dehaṃ       tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |161.10| Tato cutā yāmamagaṃ      tatohaṃ tusitaṃ gatā
            tato ca nimmānaratiṃ      vasavattipuraṃ gatā 1-.
    |161.11| Yattha yatthūpapajjāmi     tassa kammassa vāhasā
            tattha tattheva rājūnaṃ      mahesittamakārayiṃ.
    |161.12| Tato cutā manussesu      rājūnaṃ cakkavattinaṃ
            maṇḍalīnañca rājūnaṃ      mahesittamakārayiṃ.
    |161.13| Sampattiṃ anubhotvāna    devesu mānusesu ca
            sabbattha sukhitā hutvā    nekakappesu saṃsariṃ.
    |161.14| Imamhi bhaddake kappe    brahmabandhu mahāyaso
            kassapo nāma nāmena     uppajji vadataṃ varo.
    |161.15| Upaṭṭhāko mahesissa     tadā āsi narissaro
            kāsirājā kikī nāma      bārāṇasipuruttame.
    |161.16| Tassa dhītā catutthāsiṃ     bhikkhudāsīti 2- vissutā
            dhammaṃ sutvā jinaggassa    pabbajjaṃ samarocayiṃ.
    |161.17| Anujāni na no tāto     agāreva tadā mayaṃ
            vīsaṃ vassasahassāni       vicarimha atanditā.
    |161.18| Komāribrahmacariyaṃ       rājakaññā sukheṭṭhitā
            buddhopaṭṭhānaniratā     muditā satta dhītaro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tato. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. bhikkhudāyīti. Yu. bhikkhadāyīti.
    |161.19| Samaṇī samaṇaguttā ca     bhikkhunī bhikkhudāsikā
            dhammā ceva sudhammā ca    sattamī saṅghadāsikā.
    |161.20| Khemā uppalavaṇṇanā ca  paṭācārā ahantadā
            kisāgotamī dhammadinnā   visākhā hoti sattamī.
    |161.21| Tehi kammehi sukatehi     cetanāpaṇidhīhi ca
            jahitvā mānusaṃ dehaṃ      tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |161.22| Pacchime ca bhave dāni     giribbajapuruttame
            jātā seṭṭhikule phīte     yadāhaṃ yobbane ṭhitā.
    |161.23| Coraṃ vadhatthaṃ niyyantaṃ     disvā rattā tahiṃ ahaṃ
            pitā me taṃ sahassena     mocayitvā vadhā tato.
    |161.24| Adāsi tassa maṃ tāto     viditvāna manaṃ mama
            tassāhamāsi 1- vissaṭṭhā ativa dayitā hitā.
    |161.25| So me bhūsanalobhena      baliṃ 2- paccāharaṃ diso
            corappapātaṃ netvāna    pabbate 3- cetayi vadhaṃ.
    |161.26| Tadāhaṃ paṇamitvāna      sattukaṃ sukatañjalī
            rakkhantī attano pāṇaṃ    imaṃ vacanamabraviṃ.
    |161.27| Idaṃ suvaṇṇakāyuraṃ 4-    muttā veḷuriyā bahū
            sabbaṃ 5- harassu bhaddante mañca dāsīti sāvaya.
    |161.28| Oropayassu kalyāṇi     mā 6- bāḷhaṃ paridevasi
            na cāhaṃ abhijānāmi      ahantvā vanamāgataṃ 7-.
@Footnote: 1 Ma. ...māsiṃ. 2 Ma. balimajjhāsayo diso. Yu. mārapaccāhaṭaṃ diso. 3 Ma. Yu.
@pabbataṃ. 4 Ma. Yu. suvaṇṇakeyūraṃ. 5 Yu. saccaṃ. 6 Yu. mā bahuṃ paridevayi.
@7 Ma. Yu. dhanamābhataṃ.
    |161.29| Yato sarāmi attānaṃ      yato pattosmi viññutaṃ
            na cāhaṃ abhijānāmi      aññaṃ piyataraṃ tayā.
    |161.30| Ehi taṃ upaguyhissaṃ      katvāna taṃ padakkhiṇaṃ
            taṃ vandāmi 1- puna natthi   mama tuyhañca saṅgamo.
    |161.31| Na hi sabbesu ṭhānesu     puriso hoti paṇḍito
            itthīpi paṇḍitā hoti    tattha tattha vicakkhaṇā.
    |161.32| Na hi sabbesu ṭhānesu     puriso hoti paṇḍito
            itthīpi paṇḍitā hoti    lahuṃ atthaṃ vicintitā 2-.
    |161.33| Lahuñca vata khippañca     nekatthe 3- samacetayi
            cittapuṇṇāyatāneva 4-   tadāhaṃ sattukaṃ vadhiṃ.
    |161.34| Yo ca uppatitaṃ atthaṃ      na khippaṃ anubujjhati
            so haññate mandamati    corova girigabbhare.
    |161.35| Yo ca uppatitaṃ atthaṃ      khippameva nibodhati
            muccate sattusambādhā    tadāhaṃ sattukā yathā.
    |161.36| Tadāhaṃ pātayitvāna      giriduggamhi sattukaṃ
            santikaṃ setavatthānaṃ      upetā 5- pabbajiṃ ahaṃ.
    |161.37| Saṇḍāsena ca kese me    luñcitvā sabbaso tadā
            pabbajitvāna samayaṃ      ācikkhiṃsu nirantaraṃ.
    |161.38| Tato taṃ uggahetvāna 6-  nisīditvāna ekikā
            samayaṃ taṃ vicintesiṃ 7-     suvāno 8- mānusaṃ karaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na ca dāni puno atthi .  2 Ma. Yu. vicintikā.
@3 Ma. Yu. nikatthe samacetayiṃ . 4 Ma. migaṃ uṇṇāyatā evaṃ. Yu. migaṃ puṇṇāyateneva.
@5 Yu. upetvā . 6 Ma. uggahetvāhaṃ. 7 Yu. vicintemi. 8 Yu. suvānā.
    |161.39| Chinnaṃ gayha samīpe me    pātayitvā apakkami
            disvā nimittaṃ alabhiṃ      tiṭṭhantaṃ 1- puḷavākulaṃ.
    |161.40| Tato uṭṭhāya saṃviggā    āpucchiṃ sahadhammike
            te avocuṃ vijānanti      taṃ atthaṃ sakyabhikkhavo.
    |161.41| Sāhaṃ tamatthaṃ pucchissaṃ    upetvā buddhasāvake
            te mamādāya gacchiṃsu     buddhaseṭṭhassa santike.
    |161.42| So me dhammamadesesi     khandhāyatanadhātuyo
            asubhāniccaṃ dukkhāti     anattāti ca nāyako.
    |161.43| Tassa dhammaṃ suṇitvāhaṃ    dhammacakkhuṃ visodhayiṃ
            tato viññātasaddhammā   pabbajjaṃ upasampadaṃ.
    |161.44| Āyācito 2- tadā āha  ehi bhaddeti nāyako
            tadāhaṃ upasampannā     parittaṃ toyamaddasaṃ.
    |161.45| Pādapakkhālanenāhaṃ     ñatvā saudayabbayaṃ
            tathā sabbepi saṅkhārā 3- iti saṃcintayiṃ tadā.
    |161.46| Tato cittaṃ vimucci 4- me   anupādāya sabbaso
            khippābhiññānamaggamme  tadā paññāpayi jino.
    |161.47| Iddhīsu ca vasī homi      dibbāya sotadhātuyā
            paracittāni jānāmi      satthusāsanakārikā.
    |161.48| Pubbenivāsaṃ jānāmi    dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
            khepetvā āsave sabbe   visuddhāsiṃ sunimmalā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hatthaṃ taṃ. 2 Yu. āyā2ciṃ so. 3 Ma. saṅkhāre īdisaṃ cintayiṃ tadā.
@4 Yu. vimuttaṃ.
    |161.49| Pariciṇṇo mayā satthā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ
            ohito garuko bhāro      bhavanetti samūhatā.
    |161.50| Yassatthāya 1- pabbajitā agārasmā anagāriyaṃ
            so me attho anuppatto  sabbasaṃyojanakkhayo.
    |161.51| Atthadhammaniruttīsu       paṭibhāṇe tatheva ca
            ñāṇaṃ me vipulaṃ 2- suddhaṃ   buddhaseṭṭhassa vāhasā.
    |161.52| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgīva bandhanaṃ chetvā     viharāmi anāsavā.
    |161.53| Svāgataṃ vata me āsi     buddhaseṭṭhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |161.54| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ bhaddā kuṇḍalakesā bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                 Kuṇḍalakesītheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 325-330. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=6592              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=6592              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=161&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=172              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=161              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com