ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                  Chaṭṭhaṃ soṇātheriyāpadānaṃ (26)
   [166] |166.220| Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
    |166.221| Tadā 1- seṭṭhikule jātā  sukhitā sajjitā 2- piyā
             upetvā taṃ munivaraṃ      assosiṃ madhuraṃ vacaṃ.
    |166.222| Āraddhaviriyānaggaṃ     vaṇṇeti 3- bhikkhuniṃ jino 4-
             taṃ sutvā muditā hutvā  kāraṃ katvāna satthuno.
    |166.223| Abhivādiya sambuddhaṃ     taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ tadā
             anumodi mahāvīro      sijjhataṃ paṇidhi tava.
    |166.224| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
@Footnote: 1 Yu. tadāhaṃ. 2 Ma. pūjitā. 3 Ma. vaṇṇesi. Yu. vaṇṇentaṃ. 4 Yu. jinaṃ.
    |166.225| Tassa dhammesu dāyādā  orasā dhammanimmitā
             soṇāti nāma nāmena   hessati satthusāvikā.
    |166.226| Taṃ sutvā muditā hutvā  yāvajīvaṃ tathā jinaṃ
             mettacittā paricariṃ     paccayehi vināyakaṃ.
    |166.227| Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |166.228| Pacchime ca bhave dāni    jātā seṭṭhikule ahaṃ
             sāvatthiyaṃ puravare       iddhe phīte mahaddhane.
    |166.229| Yadā ca yobbanaṃ pattā  gantvā patikulaṃ ahaṃ
             dasa puttāni ajaniṃ     surūpāni visesato.
    |166.230| Sukhe ṭhitā ca te sabbe   jananettamanoharā
             amittānampi rucitā    mama 1- pageva te piyā.
    |166.231| Tato mayhaṃ akāmāya    dasaputtapurakkhato
             pabbajittha sa me bhattā  devadevassa sāsane.
    |166.232| Tadekikā vicintesiṃ     jīvitenālamatthu me
             jināya 2- patiputtehi   buddhāyapi 3- varākiyā.
    |166.233| Ahaṃpi tattha gacchissaṃ    sampatto yattha me pati
             evāhaṃ cintayitvāna    pabbajiṃ anagāriyaṃ.
    |166.234| Tato mamaṃ 4- bhikkhuniyo  ekaṃ bhikkhunupassaye
             vihāya gañchumovādaṃ    tāpehi udakaṃ iti.
@Footnote: 1 Yu. mamaṃ pāgeva. 2 Ma. cattāya. 3 Ma. Yu. vuḍḍhāya ca. 4 Ma. Yu. ca maṃ.
    |166.235| Tadā udakamānetvā 1- okiritvāna kumbhiyā
             culle ṭhapetvā āsinā  tato cittaṃ samādahiṃ.
    |166.236| Khandhe aniccato disvā   dukkhato ca anattato
             khepetvā āsave sabbe  arahattaṃ apāpuṇiṃ.
    |166.237| Tadāgantvā bhikkhuniyo  uṇhodakamapucchisuṃ
             tejodhātuṃ adhiṭṭhāya    khippaṃ santāpayiṃ jalaṃ.
    |166.238| Vimhitā tā jinavaraṃ     etamatthamasāvayuṃ 2-
             taṃ sutvā mudito nātho   imaṃ gāthaṃ abhāsatha.
    |166.239| Yo ca vassasataṃ jīve     kusīto hīnavīriyo
             ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo    viriyārabhato daḷhaṃ.
    |166.240| Ārādhito mahāvīro     mayā suppaṭipattiyā
             āraddhaviriyānaggaṃ     mamāha sa mahāmuni.
    |166.241| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
    |166.242| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |166.243| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
             Itthaṃ sudaṃ soṇā bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                    Soṇātheriyā apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. udakamāhitvā. 2 Yu. etamatthaṃva sāvayuṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 348-350. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7093              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7093              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=166&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=177              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=166              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com