ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

               Sattamaṃ bhaddakāpilānītheriyāpadānaṃ (27)
   [167] |167.244| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammāna 1- pāragū
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
    |167.245| Tadā 2- hi haṃsavatiyaṃ    videho nāma nāmako
             seṭṭhī pahūtaratano      tassa jāyā ahosahaṃ.
    |167.246| Kadāci so narādiccaṃ    upecca saparijjano
             dhammaṃ assosi buddhassa  sabbadukkhakkhayāvahaṃ 3-.
    |167.247| Sāvakaṃ dhutavādānaṃ      aggaṃ kittesi nāyako
             sutvā sattāhikaṃ dānaṃ   datvā buddhassa tādino.
    |167.248| Nipacca sirasā pāde    taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ 4-
             sa hāsayanto parisaṃ     tadā hi narapuṅgavo.
    |167.249| Seṭṭhino anukampāya   imā gāthā abhāsatha
             lacchase patthitaṃ ṭhānaṃ    nibbuto hohi puttaka.
    |167.250| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
    |167.251| gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
             Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
    |167.252| kassapo nāma nāmena   hessati satthusāvako.
    |167.253| Taṃ sutvā mudito hutvā  yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
             mettacitto paricari      paccayehi vināyakaṃ.
@Footnote: 1 Yu. sabbadhammesu cakkhumā. 2 Ma. Yu. tadāhu. 3 Ma. sabbadukkhabhayappahaṃ.
@4 Yu. abhipatthayi.
    |167.254| Sāsanaṃ jotayitvāna     so madditvā kutitthiye
             veneyyaṃ vinayitvāna 1-  nibbuto so sasāvako.
    |167.255| Nibbute tamhi lokagge  pūjanatthāya satthuno
             ñātimitte samānetvā  saha tehi akārayi.
    |167.256| Sattayojanikaṃ thūpaṃ      ubbedhaṃ ratanāmayaṃ
             jalantaṃ sataraṃsīva        sālarājaṃva phullitaṃ.
    |167.257| Sattasatasahassāni     cātiyo 2- satta kārayiṃ
             naḷaggi viya jotante 3-   rataneheva sattahi.
    |167.258| Gandhatelehi pūretvā   dīpāni ujjalayiṃ tahiṃ
             pūjanatthāya mahesissa    sabbasattānukampino 4-.
    |167.259| Sattasatasahassāni     puṇṇakumbhāni kārayiṃ
             rataneheva puṇṇāni    pūjanatthāya mahesino.
    |167.260| Majjhe aṭṭhaṭṭhakumbhīnaṃ  ussitā kañcanagghiyo
             atirocanti vaṇṇena    sāradeva divākaro.
    |167.261| Catudvāresu sobhanti    toraṇā ratanāmayā
             ussitā phalakā rammā   sobhanti ratanāmayā.
    |167.262| Virocanti parikkhāyo 5-  avaṭaṃsā sunimmitā
             ussitāni paṭākāni     ratanāni virocare.
    |167.263| Surattaṃ sukatañcetaṃ 6-   cetiyaṃ ratanāmayaṃ
             atirocati vaṇṇena     sasajjhāva divākaro.
@Footnote: 1 Ma. vinayitvā ca. 2 Ma. pātiyo tattha kārayi. Yu. ... kāriyiṃ. 3 Ma. jotantī.
@4 Ma. Yu. sabbabhūtānukampino. 5 Ma. Yu. parikkhittā. 6 Ma. Yu. sukataṃ cittaṃ.
    |167.264| Thūpassa me disā tisso 1- haritālena pūrayiṃ 2-
             ekā 3- manosilāyekā añjanena ca ekikā.
    |167.265| Pūjaṃ etādisaṃ rammaṃ     kāretvā varavādino 4-
             adāsiṃ dānaṃ saṅghassa    yāvajīvaṃ yathābalaṃ.
    |167.266| Sahāhaṃ 5- seṭṭhinā tena  tāni puññāni sabbaso
             yāvajīvaṃ karitvāna       sahāva sugatiṃ gatā.
    |167.267| Sampattiyonubhutvāna 6- devatte atha mānuse
             chāyā viya sarīrena      saha teneva saṃsariṃ.
    |167.268| Ekanavute ito kappe   vipassī nāma nāyako
             uppajji cārunayano     sabbadhammavipassako.
    |167.269| Tadā hi bandhumatiyā    brāhmaṇo sādhusammato
             addho santo guṇenāsi  dhanena ca suduggato.
    |167.270| Tadāpi tassāhaṃ āsiṃ    brāhmaṇī samacetasā
             kadāci so dijavaro      saṅgamesi mahāmuniṃ.
    |167.271| Nisinnaṃ janakāyamhi     desentaṃ amataṃpadaṃ
             sutvā dhammaṃ pamudito    adāsi ekasāṭakaṃ.
    |167.272| Gharaṃ ekena vatthena     gantvānetaṃ mamabravi
             anumoda mahāpuññe   dinnaṃ buddhassa sāṭakaṃ.
    |167.273| Tadāhaṃ añjaliṃ katvā   anumodiṃ suviditā
             sudinno sāṭako sāmi   buddhaseṭṭhassa tādino.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayo. 2 Ma. pūrayi. 3 Ma. Yu. ekaṃ manosilāyekaṃ ... ekikaṃ.
@4 Yu. varadhārino. 5 Ma. sahāva. 6 Ma. Yu. sampattiyonubhotvāna.
    |167.274| Sukhito sajjito hutvā    saṃsaranto bhavābhave
             bārāṇasīpure ramme    rājā āsi mahīpati.
    |167.275| Tadā tassa mahesīhaṃ     itthīgumbassa uttamā
             tassāpi 1- dutiyikā āsiṃ  pubbasinehena uttari 2-.
    |167.276| Piṇḍāya vicarante so   aṭṭha paccekanāyake
             disvā pamudito hutvā   datvā piṇḍaṃ mahārahaṃ.
    |167.277| Buddhe 3- nimantayitvāna  katvā ratanamaṇḍapaṃ
             kammārehi katamaṭṭhaṃ 4-   sovaṇṇaṃ satahatthakaṃ 5-.
    |167.278| Samānetvāna te sabbe   tesaṃ dānamadāsi so
             senāsane 6- paviṭṭhānaṃ  pasanno sehi pāṇibhi.
    |167.279| Taṃpi dānaṃ sahādāsiṃ    kāsirājenahantadā
             punāhaṃ bārāṇasiyaṃ     jātā kāsikagāmake.
    |167.280| Kuṭumbikakule phīte      sukhito so sabhātuko
             jeṭṭhassa bhātuno jāyā  ahosiṃ supatibbatā.
    |167.281| Paccekabuddhaṃ disvāna   mama bhattukaniyaso
             bhātu bhattaṃ tassa datvā  āgate tamhi pāvadi.
    |167.282| Nābhinandittha so dānaṃ  tato tassa adāsahaṃ
             buddhānāniya taṃ annaṃ   puno tasseva so adā.
    |167.283| Taṃ dānaṃ chaḍḍayitvāna   duṭṭhā buddhassahaṃ tadā
             pattaṃ kalalapuṇṇantaṃ    adāsiṃ tassa tādino.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tassāti dayitā āsiṃ. 2 Ma. bhattuno. 3 Ma. puno. 4 Ma. Yu.
@kataṃ pattaṃ. 5 Ma. Yu. vata tattakaṃ. 6 Ma. soṇṇāsane Yu. sovaṇṇāsane.
    |167.284| Dāne ca gahaṇe ceva    apace padusepica
             samacittamukhaṃ 1- disvā   tadāhaṃ saṃvijiṃ bhusaṃ.
    |167.285| Puno pattaṃ gahetvāna   sodhayitvā sugandhinā
             pasannacittā pūretvā   saghataṃ sakkaraṃ adaṃ.
    |167.286| Yattha yatthūpapajjāmi    surūpā homi dānato
             buddhassa apakārena     duggandhā madanena ca 2-.
    |167.287| Puno kassapadhīrassa     niṭṭhāpitamhi cetiye 3-
             sovaṇṇaṃ iṭṭhakaṃ varaṃ    adāsiṃ muditā ahaṃ.
    |167.288| Catujjātena gandhena    temayitvā tamiṭṭhakaṃ 4-
             muttā duggandhadosamhā sabbaṅgasusamāgatā 5-.
    |167.289| Sattapātisahassāni    ratanehi ca sattahi
             kāretvā ghatapūrāni    vaṭṭīni ca sahassaso.
    |167.290| Pakkhipetvā padīpetvā  ṭhapayiṃ satta pantiyo
             pūjanatthaṃ lokanāthassa   vippasannena cetasā.
    |167.291| Tadāpi tasmiṃ puññasmiṃ  bhāginīhaṃ visesato
             puno kāsīsu sañjāto   sumitto iti vissuto.
    |167.292| Tassāhaṃ bhariyā āsiṃ    sukhitā sajjitā piyā
             tadā paccekamunino     adāsi ghanaveṭṭhanaṃ.
    |167.293| Tassāpi bhāginī āsiṃ    moditvā dānamuttamaṃ
             punopi kāsiraṭṭhamhi    jāto koliyajātiyā.
@Footnote: 1 Yu. samacittasukhaṃ disvā mahāsaṅghaṃ cajiṃ bhusaṃ. 2 Ma. Yu. vadanena ca.
@3 Ma. nidhāyantamhi. Yu. niṭṭhāyantamhi. 4 Ma. Yu. nicayitvā.
@5 Yu. ...samuppāgatā.
    |167.294| Tadā koliyaputtānaṃ    satehi saha pañcahi
             pañca paccekabuddhānaṃ   satāni samupaṭṭhahi 1-.
    |167.295| Temāsaṃ vāsayitvāna 2-  adāsi 3- ca ticīvaraṃ
             jāyā tassa tadā āsiṃ   puññakammapathānugā.
    |167.296| Tato cuto ahu rājā    nando nāma mahāyaso
             tassāpi mahesī āsiṃ    sabbakāmasamiddhinī.
    |167.297| Tato 4- ahu cavitvāna   brahmadatto mahīpati
             padumāvatiputtānaṃ      paccekamuninaṃ tadā.
    |167.298| Satāni pañcanūnāni    yāvajīvaṃ upaṭṭhahiṃ
             rājuyyāne nivāsetvā  nibbutāni ca pūjayiṃ.
    |167.299| Cetiyāni ca kāretvā   pabbajitvā ubho mayaṃ
             bhāvetvā appamaññāyo brahmalokaṃ agamhase.
    |167.300| Tato cuto mahātitthe    sujāto pipphalāyano
             mātā sumanadevī ca     kosigotto dijo pitā.
    |167.301| Ahaṃ madde janapade     sākalāyaṃ puruttame
             kapilassa dijassāsiṃ     dhītā mātā sucīmati.
    |167.302| Ghanakañcanabimbena     nimminitvāna maṃ pitā
             adā kassapadhīrassa     kāmehi 5- vajjitassa ca.
    |167.303| Kadāci so taruṇiko 6-   gantvā kammantapekkhako
             kākādikehi khajjante   pāṇe disvāna saṃviji.
@Footnote: 1 Yu. samupaṭṭhahiṃ. 2 Ma. tappayitvāna. 3 Yu. adaṃsu ca ticīvare. 4 Ma. tato
@rājā bhavitvāna. Yu. cuto. 5 Yu. kāmā sā vajjitassa me. 6 Ma. Yu. kāruṇiko.
    |167.304| Gharepāhaṃ 1- tile jāte  disvānātapatāpane 2-
             kimikākehi khajjante    saṃvegamalabhiṃ tadā.
    |167.305| Tadā so pabbaji dhīro   ahaṃ taṃ anupabbajiṃ
             pañcavassāni nivasiṃ     paribbājapathe 3- ahaṃ.
    |167.306| Yadā pabbajitā āsi   gotamī jinaposikā
             tadāhaṃ tamupāgantvā   buddhena anusāsitā.
    |167.307| Na cireneva kālena      arahattaṃ apāpuṇiṃ
             aho kalyāṇamittattaṃ   kassapassa sirīmato.
    |167.308| Putto buddhassa dāyādo kassapo susamāhito
             pubbe nivāsaṃ so 4- vedi saggāpāyañca passati.
    |167.309| Atho jātikkhayaṃ patto   abhiññāvosito muni
            etāhi tīhi vijjāhi     tevijjo hoti brāhmaṇo.
    |167.310| Tatheva bhaddakāpilānī   tevijjā maccuhāyinī
             dhārentī antimaṃ dehaṃ   jetvā māraṃ savāhanaṃ.
    |167.311| Disvā ādīnavaṃ loke   ubho pabbajitā mayaṃ
             tayamhā 5- khīṇāsavā dantā  sītibhūtāmha nibbutā.
    |167.312| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
    |167.313| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ghare vāhaṃ. 2 Yu. ...tāpite. 3 Ma. ...vate. 4 Ma. Yu. yo.
@5 Yu. amha.
    |167.314| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
          Itthaṃ sudaṃ bhaddakāpilānī bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                   Bhaddakāpilānītheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 351-358. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7147              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7147              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=167&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=178              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=167              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com