ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                     Aṭṭhamaṃ yasodharātheriyāpadānaṃ (28)
                            [1]-
   [168] |168.315| Purakkhatā bhikkhunīhi  satehi sahassehi sā 2-
             mahiddhikā mahāpaññā  sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.
    |168.316| Sambuddhaṃ abhivādetvā   satthuno cakkalakkhaṇe
             nisinnā ekamantamhi   idaṃ vacanamabraviṃ.
    |168.317| Aṭṭhasattativassāhaṃ     pacchimā 3- vattayi vayā
             pabbhāramhi anuppattā ārocemi mahāmuniṃ.
    |168.318| Paripakko vayo mayhaṃ    parittaṃ mama 4- jīvitaṃ
             pahāya vo gamissāmi    kataṃ me saraṇamattano.
    |168.319| Vayamhi 5- pacchime kāle maraṇaṃ uparuddhati
             ajja rattiṃ mahāvīra     pāpuṇissāmi nibbutiṃ.
    |168.320| Natthi jāti jarā byādhi   maraṇañca mahāmune
             ajarāmarābhayapuraṃ 6-    gamissāmi asaṅkhataṃ.
    |168.321| Yāvatā parisā nāma    samupāsanti 7- satthuno
             aparādhaṃ pajānanti     khamantaṃ sammukhā mune.
@Footnote: 1 Ma. ekasmiṃ samaye ramme .pe. nikkhamitvā sakassamā.
@2 Yu. saha pañcahi. 3 Ma. pacchimo vattate vayo. Yu. pacchimo vattati vayo.
@4 Yu. ala. 5 Yu. vayo ca. 6 Ma. Yu. ajarāmaraṇaṃ pūraṃ. 7 Yu. samupāyāti.
    |168.322| Saṃsaritvā 1- ca saṃsāre   khalitañce mamantayi 2-
             ārocemi 3- mahāvīra   aparādhaṃ khamassu me.
    |168.323| Iddhiñcāpi nidassehi   mama sāsanakārike
             parisānañca sabbāsaṃ   kaṅkhaṃ chindassu sāsane 4-.
    |168.324| Yasodharā ahaṃ vīra       agāre te pajāpati
             sākiyamhi kule jātā   itthīaṅge 5- patiṭṭhitā.
    |168.325| Thīnaṃ satasahassānaṃ      navutīnaṃ chaḷuttari
             agāre te ahaṃ vīra      pāmokkhā sabbamissarā.
    |168.326| Rūpācāraguṇūpetā      yobbanaṭṭhāpi 6- sabbadā
             sabbā maṃ apacāyanti   devatā viya mānusā.
    |168.327| Kaññāsahassapamukhā 7- sakyaputtanivesane
             samānasukhadukkhā tā    devatā viya nandane.
    |168.328| Kāmadhātumatikkantā 8- paṇḍitā 9- rūpadhātuyā
             rūpena sadisā natthi     ṭhapetvā lokanāyakaṃ.
    |168.329| Sambuddhaṃ abhivādetvā  iddhiṃ dassesi satthuno
             nekā nānāvidhākārā   mahāiddhīpi dassayi.
    |168.330| Cakkavāḷasamaṃ kāyaṃ     sīsaṃ uttarato kuru
             ubho pakkhā duve dīpā   jambūdīpaṃ sarīrato.
    |168.331| Dakkhiṇañca saraṃ piñchaṃ   nānāsākhā tu pattakā
             candañca sūriyañcakkhī   merupabbatato sikhaṃ.
@Footnote: 1 Yu. saṃsarantañca. 2 Yu. tvaṃ mayi. 3 Yu. āroceva. 4 Ma. yāvatā.
@5 Yu. itthī atho. 6 Ma. Yu. yobbanaṭṭhā piyaṃ vadā. 7 Ma. Yu. ...satasahassa....
@8 Ma. ...atikkamma. 9 Ma. Yu. saṇṭhitā.
    |168.332| Cakkavāḷagiriṃ tuṇḍaṃ    jambūrukkhaṃ samūlakaṃ
              vījamānā upāgantvā  vandate lokanāyakaṃ.
    |168.333| Hatthivaṇṇaṃ tathevassaṃ    pabbataṃ jalajantathā 1-
              candañca suriyaṃ meruṃ     sakkavaṇṇañca dassayi.
    |168.334| Yasodharā ahaṃ vīra       pāde vandāmi cakkhuma
              sahassalokadhātūnaṃ     phullapaddhena 2- chādayi.
    |168.335| Brahmavaṇṇañca māpetvā  dhammaṃ desesi suññataṃ
              yasodharā ahaṃ vīra       pāde vandāmi cakkhuma.
    |168.336| Iddhīsu ca vasī homi     dibbāya sotadhātuyā
              cetopariyañāṇassa    vasī homi mahāmune.
    |168.337| Pubbenivāsaṃ jānāmi   dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
              sabbāsavā parikkhīṇā   natthi dāni punabbhavo.
    |168.338| Atthadhammaniruttīsu     paṭibhāṇe tatheva ca
             ñāṇaṃ mayhaṃ mahāvīra    uppannaṃ tava santike.
    |168.339| Buddhānaṃ 3- lokanāthānaṃ saṅgamaṃ te sudassitaṃ 4-
             adhikāraṃ bahuṃ mayhaṃ      tuyhatthāya mahāmune.
    |168.340| Yaṃ mayhaṃ purimaṃ 5- kammaṃ  kusalaṃ sarase mune
             tuyhatthāya mahāvīra    puññaṃ upacitaṃ mayā.
    |168.341| Abhabbaṭṭhāne vajjitvā  vārayitvā anācaraṃ
             tuyhatthāya mahāvīra    sañcattaṃ 6- jīvitaṃ mayā.
@Footnote: 1 Ma. jaladhiṃ. 2 Yu. phullapaccena chādayiṃ. 3 Ma. Yu. pubbānaṃ. 4 Ma. nidassitaṃ.
@5 Ma. pūritaṃ. 6 Yu. samattaṃ.
   |168.342| Nekakoṭisahassāni     bhariyatthāyadāsi maṃ
             na tattha vimanā homi    tuyhatthāya mahāmune.
   |168.343| Nekakoṭisahassāni     upakārāyadāsi maṃ
             na tattha vimanā homi    tuyhatthāya mahāmune.
   |168.344| Nekakoṭisahassāni     bhojanatthāyadāsi maṃ
             na tattha vimanā homi    tuyhatthāya mahāmune.
   |168.345| Nekakoṭisahassāni     jīvitāni pariccajiṃ
             bhayamokkhaṃ karissanti    dadāmi 1- mama jīvitaṃ
   |168.346| aṅgagate alaṅkāre     vatthe nānāvidhe bahū
             itthībhaṇḍe na guyhāmi  tuyhatthāya mahāmune.
   |168.347| Dhanadhaññapariccāgaṃ     gāmāni nigamāni ca
             khettaṃ puttā ca dhītā ca  paricattaṃ 2- mahāmuni.
   |168.348| Hatthī assaṃ gavañcāpi   dāsiyo paricārikā
             tuyhatthāya mahāvīra    paricattā asaṅkhayā.
   |168.349| Yaṃ mayhaṃ paṭimantesi    dānaṃ dassāmi yācake
             vimanaṃ me na passāmi    dadato dānamuttamaṃ.
   |168.350| Nānāvidhaṃ bahuṃ dukkhaṃ     saṃsāre ca bahuvidhe
             tuyhatthāya mahāvīra     anubhuttaṃ 3- asaṅkhayaṃ.
   |168.351| Sukhappattānumodāmi    na ca dukkhesu dummanā
             sabbattha tusitā homi   tuyhatthāya mahāmuni.
@Footnote: 1 Yu. cajāmi. 2 Ma. Yu. pariccattā. 3 Yu. pariccattaṃ.
   |168.352| Anumaggena sambuddho   yaṃ dhammaṃ abhinīhari
             anubhotvā sukhadukkhaṃ     patto bodhiṃ mahāmuni.
   |168.353| Brahmadevañca sambuddhaṃ  gotamaṃ lokanāyakaṃ
             aññesaṃ lokanāthānaṃ   saṅgamante bahuṃ mayā.
   |168.354| Adhikāraṃ bahuṃ mayhaṃ      tuyhatthāya mahāmuni
             gavesantī 1- buddhadhammaṃ  ahante paricārikā.
   |168.355| Kappasatasahasse ca     caturo ca asaṅkhaye
             dīpaṅkaro mahāvīro      uppajji lokanāyako.
   |168.356| Paccantadesavisaye      nimantetvā tathāgataṃ
             tassa āgamanaṃ maggaṃ     sodhenti tuṭṭhamānasā.
   |168.357| Tena kālena so āsi    sumedho nāma brāhmaṇo
             maggañca paṭiyādesi    āyato sabbadassino.
   |168.358| Tena kālenahaṃ āsiṃ     kaññā brāhmaṇasambhavā
             sumittā nāma nāmena   upagañchiṃ samāgamaṃ.
   |168.359| Aṭṭha uppalahatthāni    pūjanatthāya satthuno
             ādāya janassa majjhe   addasaṃ isimuttamaṃ 2-.
   |168.360| Cirānugataṃ dayitaṃ 3-     atikkantaṃ 4- manoharaṃ
             disvā tadā amaññissaṃ  saphalaṃ jīvitaṃ mama.
   |168.361| Parakkamantaṃ saphalaṃ      addasaṃ isino tadā
             pubbakammena sambuddhe  cittañcāpi pasīdi me.
@Footnote: 1 Ma. gavesato. Yu. gavesantā. 2 Ma. Yu. isimuggataṃ. 3 Yu. dassitaṃ. 4 Yu.
@paṭikkantaṃ.
   |168.362| Bhiyyo cittaṃ pasādesiṃ   ise udaggamānase 1-
             deyyaṃ aññaṃ na passāmi demi pupphāni te ise.
   |168.363| Pañca hatthā tava hontu  tayo hontu mamaṃ ise
             tena saddhiṃ samā hontu   bodhitthāya 2- tava ise.
                      Catutthaṃ bhāṇavāraṃ.
   |168.364| Isi gahetvā pupphāni   āgacchantaṃ mahāyasaṃ
             pūjesi janassa majjhe    bodhitthāya mahāisiṃ.
   |168.365| Passitvā janassa majjhe dīpaṅkaramahāmuni
             viyākāsi mahāvīro     isimuggatamānasaṃ.
   |168.366| Aparimeyye ito kappe  dīpaṅkaramahāmuni
             mama kammaṃ viyākāsi     ujubhāvaṃ mahāmuni.
   |168.367| Samacittā samakammā    samakārī bhavissati
             piyā hessati kammena   tuyhatthāya mahāise.
   |168.368| Sudassanā supiyā ca     manāpā 3- piyavādinī
             tassa dhammesu dāyādā  viharissati 4- iddhikā.
   |168.369| Yathāpi bhaṇḍasāmuggaṃ   anurakkhanti sāmino
             evaṃ kusaladhammānaṃ      anurakkhissate ayaṃ.
   |168.370| Tassa taṃ 5- anukampanti  pūrayissati pāramī
             sīhova pañjaraṃ hitvā 6-  pāpuṇissati bodhiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uggatamānase. 2 Ma. bodhatthāya. Yu. bodhanatthāya. ito paraṃ īdisameva.
@3 Yu. manasā. 4 Yu. piyā hessatiṃ iddhikā. 5 Ma. te. 6 Ma. bhetvā.
@Yu. hetvā.
   |168.371| Aparimeyye ito kappe  yaṃ maṃ buddho viyākari
             taṃ vācaṃ anumodantī     evaṃkārī bhaviṃ ahaṃ.
   |168.372| Tassa kammassa sukatassa  tattha cittaṃ pasādayiṃ
             devamānusakaṃ yoniṃ      anubhotvā asaṅkhayaṃ.
   |168.373| Sukhadukkhaṃ anubhotvāna 1- devesu mānusesu ca
             pacchime bhavasampatte    ajāyiṃ sākiye kule.
   |168.374| Rūpavatī bhogavatī        yasasīlavatī tato
             sabbaṅgasampadā homi   kulesu patisakkatā 2-.
   |168.375| Lābhasilokasakkāraṃ     lokadhammasamāgamaṃ
             cittañca dukkhitaṃ natthi   vasāmi akutobhayā.
   |168.376| Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā     rañño antepure tadā
             khattiyānaṃ pure vīra      upakārañca 3- niddisi.
   |168.377| Upakārā ca yā nārī    yā ca nārī sukhe dukkhe
             atthakkhāyī ca yā nārī   yā nārī cānukampikā.
   |168.378| Pañcakoṭisatā buddhā   navakoṭisatāni ca
             etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ.
   |168.379| Adhikāraṃ mahā 4- mayhaṃ  mahārāja 5- suṇohi me
             ekādasakoṭisatā     honti 6- lokagganāyakā.
   |168.380| Etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ    mahārāja suṇohi me.
@Footnote: 1 Ma. sukhadukkhenubhotvāhaṃ. Yu. sukhadukkhenubhotvāna. 2 Ma. abhisakkatā. Yu.
@atisakkatā. 3 Yu. upakāratthañca. 4 Yu. sadā. ito paraṃ īdisameva.
@5 Ma. dhammarājā. ito paraṃ īdisameva. 6 Ma. buddhā dvādasakoṭiyo.
   |168.381| Vīsakoṭisatā buddhā    tiṃsakoṭisatāni ca
             etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ.
   |168.382| Adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me
             cattāḷīsakoṭisatā     pañcakoṭisatāni 1- ca.
   |168.383| Etesaṃ devadevānaṃ      mahādānaṃ pavattayiṃ
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me.
   |168.384| Saṭṭhikoṭisatā buddhā   sattatikoṭisatāni ca
             etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ.
   |168.385| Adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me
             asītikoṭisatā buddhā   navutikoṭisatāni ca.
   |168.386| Etesaṃ devadevānaṃ      mahādānaṃ pavattayiṃ
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me.
   |168.387| Koṭisatasahassāni      honti lokagganāyakā
             etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ.
   |168.388| Adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me
             navakoṭisahassāni     apare lokanāyakā.
   |168.389| Etesaṃ devadevānaṃ      mahādānaṃ pavattayiṃ
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ     mahārāja suṇohi me.
   |168.390| Koṭisatasahassāni      pañcāsīti mahesinaṃ
             pañcāsītikoṭisatā    sattavīsati koṭiyo 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāsakoṭisatāni ca. 2 Ma. sattatiṃsā ca koṭiyo. Yu. sattatisahassakoṭiyo.
   |168.391| Etesaṃ devadevānaṃ     mahādānaṃ pavattayiṃ
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ    mahārāja suṇohi me.
   |168.392| Paccekabuddhā vītarāgā 1- aṭṭhamatthakakoṭiyo 2-
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ    mahārāja suṇohi me.
   |168.393| Khīṇāsavā vītamalā     asaṅkheyyā buddhasāvakā
             adhikāraṃ mahā mayhaṃ    mahārāja suṇohi me.
   |168.394| Evaṃ dhammesu ciṇṇānaṃ   sadā saddhammacārino
             dhammacārī sukhaṃ seti     asmiṃ loke paramhi ca.
   |168.395| Dhammañcare sucaritaṃ      na taṃ duccaritaṃ care
             dhammacārī sukhaṃ seti     asmiṃ loke paramhi ca.
   |168.396| Nibbinditvāna saṃsāre   pabbajiṃ anagāriyaṃ
             sahassaparivārena      pabbajitvā akiñcanā.
   |168.397| Agāraṃ vijahitvāna      pabbajiṃ anagāriyaṃ
             aḍḍhamāse asampatte catusaccaṃ apāpuṇiṃ.
   |168.398| Cīvaraṃ piṇḍapātañca    paccayaṃ sayanāsanaṃ
             upanenti bahūneke 3-  sāgareyeva 4- ummiyo.
   |168.399| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
   |168.400| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Yu. dhūtarāgā. 2 Ma. aṭṭhaṭṭhamakakoṭiyo. Yu. aṭṭhaaṭṭhamakoṭiyo. 3 Ma. bahū
@janā. 4 Yu. sāgarasseva.
   |168.401| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |168.402| Evaṃ bahuvidhaṃ dukkhaṃ       sampattiṃ ca bahubbidhaṃ
             visuddhabhāvasampattā    labhāmi sabbasampadā.
   |168.403| Yo 1- dadāti sakattānaṃ puññatthāya mahesino
             sahāyasampadā honti   nibbānapadamasaṅkhataṃ.
   |168.404| Parikkhīṇaṃ atītañca     paccuppannaṃ anāgataṃ
             sabbakammaṃ mamaṃ khīṇaṃ    pāde vandāmi cakkhumāti.
           Itthaṃ sudaṃ yasodharā bhikkhunī bhagavato sammukhā imā gāthāyo
                        abhāsitthāti.
                 Yasodharātheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 358-367. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7305              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7305              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=168&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=179              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=168              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com