ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

             Dasamaṃ aṭṭhārasatherīsahassānamapadānaṃ (30)
   [170] |170.420| Aṭṭhārasasahassāni  bhikkhunī sākiyasambhavā
             yasodharīpamukhāni       sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.
   |170.421| Aṭṭhārasasahassāni 1-  sabbā honti mahiddhikā
             vandanti munino pāde  ārocenti yathābalaṃ.
   |170.422| Jāti khīṇā jarā byādhi  maraṇañca mahāmune 2-
             anāsavaṃ padaṃ santaṃ     amataṃ yāma nāyakaṃ 3-.
   |170.423| Khalitañca pure atthi     sabbāsampi mahāmuni
             aparādhaṃ pajānanti     khama amhaṃ vināyaka.
   |170.424| Iddhiñcāpi nidassetha   mama sāsanakārikā
             parisānañca sabbāsaṃ   kaṅkhaṃ chindatha yāvatā.
   |170.425| Yasodharā 4- mahāvīra    manāpā piyadassanā
@Footnote: 1 Po. yasodharāsahassāni. Yu. yasodharīyasahassāni. 2 Ma. Yu. mahāmuni.
@3 Ma. Yu. nāyaka. 4 Yu. yasodharī.
             Sabbā tuyhaṃ mahāvīra   agārasmiṃ pajāpati.
   |170.426| Thīnaṃ satasahassānaṃ      navutīnaṃ chaḷuttari
             agāre te mayaṃ vīra     pāmokkhā sabbaissarā.
   |170.427| Rūpācāraguṇūpetā      yobbanaṭṭhā piyaṃvadā
             sabbāyo 1- apacāyanti 2-  devatā viya mānusā.
   |170.428| Aṭṭhārasasahassāni     sabbā sākiyasambhavā
             yasodharī 3- sahassāni   pāmokkhā issarā tadā.
   |170.429| Kāmadhātumatikkantā 4- saṇṭhitā rūpadhātuyā
             rūpena sadisā natthi     sahassānaṃ mahāmune 5-.
   |170.430| Sambuddhaṃ abhivādetvā  iddhiṃ desesu satthuno
             nekā nānāvidhākārā  mahāiddhīpi 6- dassayuṃ.
   |170.431| Cakkavāḷasamaṃ kāyaṃ     sīsaṃ uttarato kuru
             ubho pakkhā duve dīpā   jambūdīpaṃ sarīrato.
   |170.432| Dakkhiṇañca saraṃ 7- piṇchaṃ nānāsākhā tu pattakā
             candañca suriyañcakkhī   merupabbatato sikhaṃ.
   |170.433| Cakkavāḷagiriṃ tuṇḍaṃ     jambūrukkhaṃ samūlakaṃ
             vījamānā 8- upāgantvā vandante 9- lokanāyakaṃ.
   |170.434| Hatthivaṇṇaṃ tathevassaṃ    pabbataṃ jalajantadā 10-
             candañca suriyaṃ meruṃ     sakkavaṇṇañca dassayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbā no. 2 Po. apasahanti. 3 Ma. yasodharā. Yu. yasovatī.
@4 Ma. ...matikkamma. 5 Ma. Yu. mahāmuni. ito paraṃ īdisameva. 6 Yu. mahāiddhiṃ
@vidassayuṃ. 7 Po. sasirañca. 8 Po. Yu. vījamānaṃ. 9 Ma. Yu. vandantī.
@10 Ma. jaladhiṃ tathā.
   |170.435| Yasodharā 1- mayaṃ vīra     pāde vandāma cakkhuma
             tava cirappabhāvena 2-   nipphannā naranāyaka.
   |170.436| Iddhīsu ca vasī homa     dibbāya sotadhātuyā
             cetopariyañāṇassa    vasī homa mahāmune.
   |170.437| Pubbenivāsaṃ jānāma   dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
             sabbāsavaparikkhīṇā    natthi dāni punabbhavo.
   |170.438| Atthadhammaniruttīsu     paṭibhāṇe tatheva ca
             ñāṇaṃ amhaṃ mahāvīra    uppannaṃ tava santike.
   |170.439| Buddhānaṃ 3- lokanāthānaṃ  saṅgamaṃ no nidassitaṃ
             adhikārā bahū amhe    tuyhatthāya mahāmune.
   |170.440| Yaṃ amhaṃ purimaṃ kammaṃ     kusalaṃ sarase mune
             tuyhatthāya mahāvīra    puññānupacitāni 4- no.
   |170.441| Abhabbaṭṭhāne vajjetvā vārayimha 5- anācaraṃ
             tuyhatthāya mahāvīra    sañcattaṃ 6- jīvitampi no.
   |170.442| Nekakoṭisahassāni     bhiriyatthāyadāsi no
             na tattha vimanā homa    tuyhatthāya mahāmune.
   |170.443| Nekakoṭisahassāni     upakārāyadāsi no
             na tattha vimanā homa    tuyhatthāya mahāmune.
   |170.444| Nekakoṭisahassāni     bhojanatthāyadāsi no
             na tattha vimanā homa    tuyhatthāya mahāmune.
@Footnote: 1 Yu. yasovaṇṇā. 2 Yu. vīrappabhāvena. 3 Ma. Yu. pubbānaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@4 Po. puññaṃ upacitaṃ mayā. 5 Yu. pācayimha anāvaraṃ. 6 Ma. Yu. cattāni jīvitāni
@no.
   |170.445| Nekakoṭisahassāni     jīvitāni cajimhase 1-
             bhayamokkhaṃ karissāma    jīvitāni cajimhase 2-.
   |170.446| Aṅgagate alaṅkāre     vatthe nānāvidhe bahū
             itthībhaṇḍe na guyhāma tuyhatthāya mahāmune.
   |170.447| Dhanadhaññapariccāgaṃ     gāmāni nigamāni ca
            khettaṃ puttañca 3- dhītañca  paricattaṃ mahāmune.
   |170.448| Hatthiassaṃ 4- gavañcāpi dāsiyo paricārikā
             tuyhatthāya mahāvīra    paricattaṃ asaṅkhayaṃ.
   |170.449| Yaṃ amhe paṭimantesi    dānaṃ dassāma yācake
             vimanaṃ no na passāma    dadato dānamuttamaṃ.
   |170.450| Nānāvidhaṃ bahuṃ dukkhaṃ     saṃsāre ca bahubbidhe
             tuyhatthāya mahāvīra    anubhuttaṃ 5- asaṅkhayaṃ.
   |170.451| Sukhaṃ pattānumodāma    na ca dukkhesu dummanā
             sabbattha tusitā homa   tuyhatthāya mahāmune.
   |170.452| Anumaggena sambuddho   yaṃ 6- dhammaṃ abhinīhari
             anubhotvā sukhadukkhaṃ    patto bodhiṃ mahāmune.
   |170.453| Brahmadevañca sambuddhaṃ  gotamaṃ lokanāyakaṃ
             aññesaṃ lokanāthānaṃ   saṅgamantehi no bahu 7-.
   |170.454| Adhikāraṃ bahu amhaṃ 8-   tuyhatthāya mahāmune
             gavesato 9- buddhadhammaṃ 10-  mayante paricārikā.
@Footnote: 1-2 Yu. cajimha no. 3 Ma. puttā ca jītā ca paricattā .... 4 Ma. hatthīassā
@gavācāpi. 5 Yu. paricattaṃ. 6 Yu. saddhammaṃ. 7 Ma. bahū. Yu. bahuṃ.
@8 Ma. Yu. amhe. 9 Yu. gavesantā. 10 Ma. buddhadhamme.
   |170.455| Kappe ca satasahasse    caturo ca asaṅkhaye
             dīpaṅkaro mahāvīro     uppajji lokanāyako.
   |170.456| Paccantadesavisaye      nimantetvā tathāgataṃ
             tassa āgamanaṃ maggaṃ    sodhenti tuṭṭhamānasā.
   |170.457| Tena kālena so āsi    sumedho nāma brāhmaṇo
             maggañca paṭiyādesi   āyato sabbadassino.
   |170.458| Tena kālena ahumha 1-  sabbā brāhmaṇasambhavā
             phalukajātipupphāni     āharimha samāgamaṃ.
   |170.459| Tasmiṃ so samaye buddho   dīpaṅkaro mahāyaso
             viyākāsi mahāvīro     isimuggatamānasaṃ.
   |170.460| Calati ravati paṭhavī 2-     saṅkampati sadevake
             tassa kammaṃ pakittento  isimuggatamānasaṃ.
   |170.461| Devakaññā manussā ca  mayañcāpi 3- sadevakā
             nānāpūjaniyaṃ bhaṇḍaṃ    pūjayitvāna patthayuṃ.
   |170.462| Tesaṃ buddho viyākāsi    jotidīpasanāmako
             ajja ye patthitā atthi  te bhavissanti sammukhā.
   |170.463| Aparimeyye ito kappe  yaṃ no buddho viyākari
             taṃ vācaṃ anumodantī 4-  evaṃkārī ahumha no.
   |170.464| Tassa kammassa sukatassa  tattha cittaṃ pasādayuṃ
             devamānusakaṃ yoniṃ      anubhotvā asaṅkhayaṃ.
@Footnote: 1 Po. āsumha. Yu. āsimha. 2 Ma. Yu. puthavī. 3 Po. amhevāpi sadevatā.
@Yu. amhecāpi. 4 Po. Yu. anumodantā. ma anumodentā.
   |170.465| Sukhadukkhe anubhotvāna   devesu mānusesu ca
             pacchime bhavasampatte    jātāmha sākiye kule.
   |170.466| Rūpavatī bhogavatī        yasasīlavatī tato
             sabbaṅgasampadā homa   kulesu atisakkatā.
   |170.467| Lābhasilokasakkāraṃ      lokadhammasamāgamaṃ
             cittañca dukkhitaṃ natthi   vasāma akutobhayā.
   |170.468| Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā      rañño antepure tadā
             khattiyānaṃ pure tāsaṃ 1-  upakārañca niddisi.
   |170.469| Upakārā ca yā nārī    yā ca nārī sukhe dukkhe
             atthakkhāyī ca yā nārī  yā ca nārīnukampikā.
   |170.470| Dhammañcare sucaritaṃ      na taṃ duccaritaṃ care
             dhammacārī sukhaṃ seti     asmiṃ loke paramhi ca.
   |170.471| Agāraṃ pajahitvāna 2-   pabbajimhānagāriyaṃ
             aḍḍhamāse asampatte  catusaccaṃ phusimha no.
   |170.472| Cīvaraṃ piṇḍapātañca    paccayaṃ sayanāsanaṃ
             upanenti bahū amhe    sāgarasseva ummiyo.
   |170.473| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāma anāsavā.
   |170.474| Svāgataṃ vata no āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vīra. 2 Ma. Yu. vijahitvāna.
   |170.475| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |170.476| Evaṃ bahuvidhaṃ dukkhaṃ       sampattiñca 1- bahubbidhaṃ
             visuddhabhāvaṃ sampattā   labhāma sabbasampadā.
   |170.477| Yā dadanti sakattānaṃ   puññatthāya mahesino
             sahāyasampadā honti   nibbānaṃ 2- padamasaṅkhataṃ.
   |170.478| Parikkhīṇaṃ atītañca      paccuppannaṃ anāgataṃ
             sabbakammaṃpi 3- no khīṇaṃ pāde vandāma cakkhumā.
   |170.479| Nibbānāya vadantīnaṃ    kiṃ vo vakkhāma uttariṃ
             sattasaṅkhatadāso 4- yo  pappotha amataṃpadanti.
       Itthaṃ sudaṃ yasodharāpamukhāni aṭṭhārasa bhikkhunīsahassāni bhagavato sammukhā
                   imā gāthāyo abhāsitthāti.
             Aṭṭhārasatherīsahassānaṃ apadānaṃ samattaṃ.
                         Uddānaṃ
           kuṇḍalā gotamī ceva      dhammadinnā ca sakulā
           varanandā ca soṇā ca     kāpilānī yasodharā.
           Dasasahassabhikkhunī        aṭṭhārasasahassakā
           satāni ceva cattāri       aṭṭhasattatimeva ca.
                 Kuṇḍalakesavaggo 5- tatiyo.
                     ----------------------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sampattī ca bahubidhā. 2 Ma. nibbānapadamasaṅkhataṃ. Yu.
@nibbānamatasaṅkhataṃ. 3 Yu. saccaṃ kammaṃpi .... 4 Ma. sattasaṅgatadosaṃ hi. Yu.
@santasaṅkhatadoso yo. 5 Ma. kuṇḍalakesivaggo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 369-375. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7548              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7548              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=170&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=170              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com