ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

        Dutiyaṃ caturāsītisahassabrāhmaṇakaññātherīnamapadānaṃ (32)
   [172] |172.13| Cūḷāsītisahassāni  brāhmaṇakulasambhavā 1-
            sukhumālahatthapādā      pure tuyhaṃ mahāmune.
   |172.14| Vessa suddakule jātā    devā nāgā ca kinnarā
            catuddīpā bahū kaññā    pure tuyhaṃ mahāmune.
   |172.15| Kāci 2- pabbajitā atthi  sabbadassāvino bahū
            devā ca kinnarā nāgā   bujjhissanti 3- anāgate.
   |172.16| Anubhotvā yasaṃ sabbaṃ     patvāna sabbasampadā
@Footnote: 1 Ma. Yu. brāhmaññakulasambhavā. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. keci. ito paraṃ
@īdisameva. 3 Ma. Yu. phusissanti.
           Tumhaṃ 1- pasādaṃ paṭiladdhā bujjhissanti anāgate.
   |172.17| Amhe brāhmaṇadhītā tu   brahmaññakulasambhavā
            lakkhaṇā 2- ca mahāvīra    pāde vandāma cakkhumā.
   |172.18| Upāhatā bhavā sabbe    mūlataṇhā samūhatā
            samucchinnā anusayā     puññasaṅkhāradālitā.
   |172.19| Samādhigocarā sabbā     samāpattivasī tathā 3-
            jhānena dhammaratiyā      viharissāma no sadā.
   |172.20| Bhavanetti avijjā ca      saṅkhārāpi ca khepitā
            sududdasaṃ padaṃ gantvā    anujānimha 4- nāyaka.
   |172.21| Upakārā 5- mamaṃ tumhe   dīgharattaṃ gataddhino
            catunnaṃ 6- saṃsayaṃ chetvā   sabbā gacchatha 7- nibbutiṃ.
   |172.22| Vanditvā munino pāde    katvā iddhivikubbanaṃ
            kāci dassenti ālokaṃ    andhakāraṃ 8- tathāparaṃ.
   |172.23| Dassenti candasuriye     sāgarañca samacchakaṃ
            sineruṃ paribhaṇḍañca      dassenti pārichattakaṃ.
   |172.24| Tāvatiṃsañca bhavanaṃ       yāmaṃ dassenti iddhiyā
           tussitā 9- nimmitā devā  vasavattī mahissarā.
            Brahmāno kāci dassenti  caṅkamañca mahārahaṃ
   |172.25| brahmavaṇṇañca māpetvā dhammaṃ desenti suññataṃ.
            Nānāvikubbanaṃ katvā     iddhiṃ dassiya satthuno
@Footnote: 1 Yu. tvayi. 2 Ma. Yu. pekkhato no .... 3 Ma. katā. 4 Ma. anujānātha.
@5 Ma. Yu. katāvino. 6 Yu. bahunnaṃ. 7 Ma. gacchantu. 8 Ma. andhakāramathāparā.
@9 Ma. tusitaṃ nimmite deve.
   |172.26| Dassayiṃsu balaṃ sabbā     pāde vandiṃsu satthuno.
            Iddhīsu ca vasī homa      dibbāya sotadhātuyā
            cetopariyañāṇassa      vasī homa mahāmune.
   |172.27| Pubbenivāsaṃ jānāma     dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
            sabbāsavaparikkhīṇā     natthi dāni punabbhavo.
   |172.28| Atthadhammaniruttīsu       paṭibhāṇe tatheva ca
            ñāṇaṃ amhaṃ mahāvīra     uppannaṃ tava santike.
   |172.29| Buddhānaṃ lokanāthānaṃ     saṅgamantehi 1- dassitaṃ
            adhikārā 2- bahū amhe   tuyhatthāya mahāmune.
   |172.30| Yaṃ amhaṃ 3- purimaṃ kammaṃ    kusalaṃ sara taṃ muni
            tuyhatthāya mahāvīra     puññānupacitāni no.
   |172.31| Satasahasse ito kappe    padumuttaro mahāmuni
            puraṃ haṃsavatī nāma        sambuddhassa kulālayaṃ 4-.
   |172.32| Dvārena haṃsavatiyaṃ        gaṅgā sandati sabbadā
            ubbāḷhā 5- nadiyā bhikkhū  gamanaṃ na labhanti te.
   |172.33| Divasaṃ dve 6- tayo ceva    sattāhaṃ māsikaṃ tato
            cātumāsampi sampuṇṇaṃ   gamanaṃ na labhanti te.
   |172.34| Tadā ahu sattasāro      jajjiyo 7- nāma raṭṭhako
            oratīre 8- bhikkhavo disvā  setuṃ 9- gaṅgāya kārayi.
@Footnote: 1 Ma. saṅgamaṃ no nidassitaṃ. Yu. saṅgamaṃ te nidassi. 2 Ma. adhikāraṃ bahuṃ amhaṃ.
@3 Ma. yaṃ amhehi kataṃ kammaṃ. 4 Ma. Yu. kulāsayaṃ. 5 Yu. uddālanadivā bhikkhu.
@6 Po. divañceva rattiyā ceva. 7 Ma. Yu. jaṭilo. 8 Ma. Yu. oruddhe.
@9 Po. Yu. setuno satta ....
   |172.35| Tadā satasahassehi       setuṃ gaṅgāya kārayiṃ
            saṅghassa pārime 1- tīre   vihārañca akārayi.
   |172.36| Itthiyo purisā ceva       uccānīcakulāni ca
            tassa setuṃ vihāraṃ 2- ca    samabhāgaṃ akaṃsu te.
   |172.37| Amhe aññe ca manujā   vippasannena cetasā
            tassa dhammesu dāyādā   nagare janapadesu ca.
   |172.38| Itthī pumā kumārā ca     bahū ceva kumārikā
            setuno ca vihārassa      vālukā ākiriṃsu te.
   |172.39| Vīthisammajjanaṃ katvā      kadalīpuṇṇaghaṭaddhajā 3-
            dhūpaṃ 4- cuṇṇañca mālañca kāraṃ katvāna satthuno.
   |172.40| Setuvihāre katvāna      nimantetvā vināyakaṃ
            mahādānaṃ daditvāna     sambodhiṃ abhipatthayiṃ.
   |172.41| Padumuttaro mahāvīro      garuko 5- sabbapāṇinaṃ
            anumodaniyaṃ katvā 6-    byākāsi mahāmuni.
   |172.42| Satasahasse atikkante    kappo hessati bhaddako
            bhavābhave sukhaṃ 7- laddhā   pāpuṇissati bodhiyaṃ.
   |172.43| Ye 8- keci hatthakammañca  katāvī naranāriyo
            anāgatasmi addhāne    sabbe hessanti sammukhā.
   |172.44| Tena kammavipākena      cetanāpaṇidhīhi ca
            uppannā devabhavane 9-    tuyhante 10- paricārikā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. orime. 2 Yu. vihāre. 3 Ma. kadalīpuṇṇaghaṭe dhaje. Yu. kadalīpuṇṇakuṭadhajā.
@4 Yu. dhūMa.... 5 Ma. Yu. tārako. 6 Ma. Yu. kāsi jaṭilassa. 7 Ma. Yu. nubhotvāna.
@8 Ma. kāci hatthaparikammaṃ. Yu. keci hatthapadaṃ kammaṃ. 9 Ma. Yu. devabhavanaṃ.
@10 Ma. tā.
    |172.45| Dibbasukhaṃ asaṅkheyyaṃ     mānusañca asaṅkhiyaṃ
            anubhonti 1- ciraṃ kālaṃ   saṃsaritvā bhavābhave.
    |172.46| Satasahasse ito kappe   sukataṃ kammasampadaṃ
            sukhumālimanussesu 2-    atho devapure vare.
    |172.47| Rūpabhogayasañceva 3-     atho kittisukhaṃ piyaṃ
            labhāma satataṃ sabbaṃ      sukataṃ kammasampadaṃ.
    |172.48| Pacchime bhavasampatte     jāyāma 4- brāhmaṇe kule
            sukhumālahatthapādā     sakyaputtanivesane.
    |172.49| Sabbakālampi paṭhaviṃ      na passāma nalaṅkataṃ
            cikkhallaṃ 5- bhūmiṃ gamanaṃ    na passāma mahāmuni.
    |172.50| Agārāvasante amhe     sakkāraṃ sabbakālikaṃ
            upanenti sadā sabbaṃ    pubbakammaphalena 6- no.
    |172.51| Agāraṃ pajahitvāna       pabbajitvānagāriyaṃ
            saṃsārapathaṃ nitiṇṇā     natthi 7- dāni punabbhavo.
    |172.52| Cīvaraṃ piṇḍapātañca     paccayaṃ sayanāsanaṃ
            upanenti sadā amhe    sahassāni tato tato.
    |172.53| Kilesā jhāpitāmhākaṃ   bhavā sabbe samūhatā
            nāgīva bandhanaṃ chetvā    viharāma anāsavā.
@Footnote: 1 Ma. tuyhaṃ te paricārema saṃsarimha bhavābhave. Yu. tuyhaṃ vo paricāre ca.
@2 Ma. Yu. ... manussānaṃ. 3 Ma. rūpabhogayaseceva atho kittiṃ ca sakkataṃ.
@4 Ma. jātāmha. Po. Yu. ajātā. 5 Ma. cikkhallabhūmimasuciṃ. 6 Yu. ...phalaṃ kato.
@7 Ma. vītarāgā bhavāmase.
    |172.54| Svāgataṃ vata no āsi     buddhaseṭṭhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |172.55| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ caturāsīti brāhmaṇakaññābhikkhunīsahassāni bhagavato sammukhā
                   imā gāthāyo abhāsitthāti.
          Caturāsītisahassabrāhmaṇakaññātherīnaṃ apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 377-382. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7729              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7729              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=172&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=183              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=172              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com