ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                  Pañcamaṃ sukkātheriyāpadānaṃ (35)
   [175] |175.111| Ekanavute ito kappe  vipassī nāma nāyako
             uppajji cārunayano    sabbadhammavipassako.
    |175.112| Tadāhaṃ bandhumatiyaṃ      jātā aññatare kule
             dhammaṃ sutvāna munino   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
    |175.113| Bahussutā dhammadharā    paṭibhāṇavatī tathā
             vicittakathikā cāpi      jinasāsanakārikā.
    |175.114| Tadā dhammakathaṃ katvā   hitāya janataṃ sadā 1-
             tato cutāhaṃ tusitaṃ      upapannā yasassinī.
    |175.115| Ekattiṃse ito kappe   sikhī viya sikhī jino
             tapanto yasasā lokaṃ 2- uppajji vadataṃ varo.
    |175.116| Tadāpi pabbajitvāna   buddhasāsanakovidā
             jotetvā jinavākyāni  tatopi tidivaṅgatā.
    |175.117| Ekattiṃse 3- ito kappe vessabhū nāma nāyako
             uppajjittha mahāyānī   tadāpica tathevahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. bahuṃ. Yu. ...janasaṃsariṃ. 2 Ma. loke. 3 Ma. Yu. ekattiṃseva kappamhi.
    |175.118| Pabbajitvā dhammadharā   jotayiṃ jinasāsanaṃ
             gantvā marupuraṃ rammaṃ    anubhomi 1- mahāsukhaṃ.
    |175.119| Imamhi bhaddake kappe  kakusandho jinuttamo
             uppajji narasaddūlo 2-  tadāpica tathevahaṃ.
    |175.120| Pabbajiṃ 3- jinasāsanaṃ   jotayitvā yathāyukaṃ 4-
             tato cutāhaṃ tidasaṃ      agaṃ sabhavanaṃ yathā.
    |175.121| Imasmiṃyeva kappamhi    konāgamananāyako
             uppajji vadataṃ 5- varo   sabbasattānamuttamo.
    |175.122| Tadāpi pabbajitvāna   sāsane tassa tādino
             bahussutā dhammadharā    jotayiṃ jinasāsanaṃ.
    |175.123| Imasmiṃyeva kappamhi    kassapo muni sattamo 6-
             uppajji lokasaraṇo    araṇo maraṇantagū.
    |175.124| Tassāpi naradhīrassa     pabbajitvāna sāsane
             pariyāpuṭasaddhammā    paripucchāvisāradā.
    |175.125| Susīlā lajjinī ceva     tīsu sikkhāsu kovidā
             bahuṃ dhammakathaṃ katvā    yāvajīvaṃ mahāmune.
    |175.126| Tena kammavipākena     cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |175.127| Pacchime ca bhave dāni    giribbajapuruttame.
             Jātā seṭṭhikule phīte   mahāratanasañcaye.
@Footnote: 1 Ma. Yu. anubhosiṃ. 2 Po. narasadduno. Ma. narasaraṇo. Yu. varasaddūlo.
@3 Ma. Yu. pabbajitvā munimataṃ. 4 Yu. yathāsukhaṃ. 5 Yu. uppajji ca dīpavaro.
@6 Ma. munimuttamo
    |175.128| Yadā bhikkhusahassena    pareto 1- lokanāyako
             upāgami rājagahaṃ      sahassakkhehi 2- vaṇṇito.
        |175.129| Danto dantehi saha purāṇajaṭilehi
                  vippamutto vippamuttehi
                  siṅginikkhasavaṇṇo
                  rājagahaṃ pāvisi bhagavā.
    |175.130| Disvā buddhānubhāvantaṃ  sutvā ca 3- guṇasañcayaṃ
             buddhe cittaṃ pasādetvā pūjayiṃ taṃ mahabbalaṃ 4-.
    |175.131| Aparena ca kālena      dhammadinnāya santike
             agārā nikkhamitvāna   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
    |175.132| Kesesu chijjamānesu    kilese jhāpayiṃ ahaṃ
             uggahiṃ sāsanaṃ sabbaṃ    pabbajitvā na cirenahaṃ.
    |175.133| Tato dhammaṃ adesesiṃ    mahājanasamāgame
             dhamme desiyamānamhi   dhammābhisamayo ahu.
    |175.134| Nekapāṇasahassānaṃ    taṃ viditvā vijimhito 5-
             abhippasanno me yakkho  gamitvāna 6- giribbajaṃ.
    |175.135| Kiṃ me katā rājagahe manussā madhuṃ pītāva acchare
             ye sukkaṃ na payirupāsanti  desentiṃ amataṃpadaṃ.
    |175.136| Tañca pana appaṭivāniyaṃ  asecanakamojavaṃ
             pivanti maññe sappaññā valāhakamivaddhagū.
@Footnote: 1 Ma. parivuto. 2 Ma. Yu. sahassakkhena. 3 Ma. va. 4 Ma. Yu. yathābalaṃ.
@5 Ma. Yu. tivimhito. 6 Ma. Yu. bhamitvāna.
    |175.137| Iddhīsu ca vasī homi     dibbāya sotadhātuyā
             cetopariyañāṇassa     vasī homi mahāmune.
    |175.138| Pubbenivāsaṃ jānāmi   dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
             sabbāsavaparikkhīṇā    natthi dāni punabbhavo.
    |175.139| Atthadhammaniruttīsu     paṭibhāṇe tatheva ca
             ñāṇaṃ mama mahāvīra     uppannaṃ tava santike.
    |175.140| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavā.
    |175.141| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |175.142| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
            Itthaṃ sudaṃ sukkā bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                  Sukkātheriyā apadānaṃ samattaṃ.
                      Pañcamaṃ bhāṇavāraṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 388-391. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=7964              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=7964              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=175&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=186              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=175              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com