ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

                     Indriyabaddhakathā
     [1701]  Indriyabaddhaññeva dukkhanti. Āmantā. Indriyabaddhaññeva
@Footnote: 1 khu. su. 372.
Baddhaññeva   aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ    vipariṇāmadhammanti    .    na    hevaṃ   vattabbe   .pe.
Nanu   anindriyabaddhaṃ   aniccaṃ   saṅkhataṃ   paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ
virāgadhammaṃ    nirodhadhammaṃ   vipariṇāmadhammanti   .   āmantā   .   hañci
anindriyabaddhaṃ    aniccaṃ    saṅkhataṃ    paṭiccasamuppannaṃ   khayadhammaṃ   vayadhammaṃ
virāgadhammaṃ    nirodhadhammaṃ    vipariṇāmadhammaṃ   no   vata   re   vattabbe
indriyabaddhaññeva dukkhanti.
     [1702]   Anindriyabaddhaṃ   aniccaṃ   saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  .pe.
Vipariṇāmadhammaṃ   tañca   na   dukkhanti   .   āmantā   .   indriyabaddhaṃ
aniccaṃ   saṅkhataṃ   .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  tañca  na  dukkhanti  .  na  hevaṃ
vattabbe   .pe.   indriyabaddhaṃ   aniccaṃ   saṅkhataṃ  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ
tañca    dukkhanti   .   āmantā   .   anindriyabaddhaṃ   aniccaṃ   saṅkhataṃ
.pe. Vipariṇāmadhammaṃ tañca dukkhanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
     [1703]  Indriyabaddhaññeva  dukkhanti  .  āmantā . Nanu yadaniccaṃ
taṃ   dukkhaṃ   vuttaṃ   bhagavatā   anindriyabaddhaṃ  aniccanti  .  āmantā .
Hañci    yadaniccaṃ   taṃ   dukkhaṃ   vuttaṃ   bhagavatā   anindriyabaddhaṃ   aniccaṃ
no vata re vattabbe indriyabaddhaññeva dukkhanti.
     [1704]  Na  vattabbaṃ  indriyabaddhaññeva  dukkhanti  .  āmantā.
Yathā   indriyabaddhassa   dukkhassa   pariññāya   bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati
evameva    anindriyabaddhassa   dukkhassa   pariññāya   bhagavati   brahmacariyaṃ
Vussatīti   .   na   hevaṃ   vattabbe   .pe.  yathā  indriyabaddhaṃ  dukkhaṃ
pariññātaṃ    na    puna    uppajjati    evameva   anindriyabaddhaṃ   dukkhaṃ
pariññātaṃ  na  puna  uppajjatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  tena  hi
indriyabaddhaññeva dukkhanti.
                     Indriyabaddhakathā.
                           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 579-581. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11491              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11491              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1701&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=187              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6580              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6580              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com